U bent hier

Gemeentes

 • Monument gemeente Hof van Twente

  Hof van Twente

  De gemeente Hof van Twente is gelegen in een fraai gebied met de karakteristieke stadjes en dorpen Bentelo, Delden, Diepenheim, Goor, Hengevelde en Markelo. Verschillende buurtschappen verspreid over het buitengebied liggen temidden van het prachtige coulissenlandschap. Kenmerkend zijn de talrijke fraaie boerenerven, met statige boerderijen en karakteristieke schuren en de glooiende essen.

 • Monument gemeente Hoorn

  Hoorn

  Hoorn, stad van monumenten, stad vol monumenten. Wie door de Hoornse binnenstad loopt, ziet dat van elke drie panden er gemiddeld twee van historische waarde zijn. Op de huidige stadsplattegrond kun je zonder enig probleem de uit circa 1630 daterende kaart van de beroemde Amsterdamse kaartenmaker Joan Blaeu projecteren. De straten- en stegenpatronen en zelfs de glopjes zijn er bijna een op een op terug te vinden. Als de structuurplannen van de jaren zestig van de vorige eeuw door waren gegaan dan was dit voor een groot deel verdwenen. Hele buurten zouden zijn afgebroken en dwars door de binnenstad zou een nieuwe weg liggen. Gelukkig is dit niet doorgegaan en vinden we de zeventiende eeuwse stadsplattegrond nog steeds in het straatbeeld terug.

 • Monument gemeente Houten

  Houten

  Al ver voor onze jaartelling woonden mensen in Houten en omgeving. Onze vroege voorouders hebben veel boven én onder de grond achtergelaten. Op deze erfenis wil en moet Houten zuinig zijn. Opgravingen laten zien dat het gebied al zo'n 4000 jaar geleden bewoond moet zijn geweest. Ook de Romeinen, die hier zaten van net voor het jaar 0 tot zo'n 400 jaar na Chr., hebben sporen achtergelaten. Maar als we het hebben over het culturele erfgoed, gaat het ook om restanten van veel later datum, zoals het oude stationsgebouw, oude boerderijen en kastelen, en grotere (landschappelijke) structuren zoals de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

 • Monument gemeente Kampen

  Kampen

  De Hanzestad Kampen heeft een rijke historie en een lang verleden. Al in de 12de en 13de eeuw wordt er al gesproken over Kampen. Kampen ligt aan de monding van de IJssel die daar uitstroomde in het Noordzeegebied, de voormalige Zuiderzee en nu het IJsselmeer. Kampen is een gemeente met een grote rijkdom aan monumentale gebouwen. 534 daarvan zijn in het verleden reeds aangewezen tot rijksmonument. Kampen bevindt zich daarmee in de top 15 van grote monumentengemeenten. Daarnaast zijn er ook vele monumentale panden of objecten die van regionaal of lokaal belang zijn vanwege schoonheid, betekenis voor de wetenschap of cultuurhistorische waarde.

 • Monument gemeente Leeuwarden

  Leeuwarden

  De gemeente Leeuwarden wil de aanwezige historische waarden duurzaam behouden en in kwaliteit versterken. In de stad en in de dorpen en het landelijk gebied. Het versterken van de cultuurhistorische waarden, onder andere door het behoud van monumenten, zorgt ervoor dat de gemeente aantrekkelijk is en blijft voor inwoners, bedrijven en toeristen.

 • Gemeente Leiden

  Leiden

  De historische Leidse binnenstad met haar vele monumenten is een belangrijk onderdeel van de ontwikkelkracht van de stad. De gemeente  Leiden geeft ruim baan aan initiatieven die de historische cultuur van Leiden versterken. 

 • Monument gemeente Maastricht

  Maastricht

  ‘Leven mét en temidden van monumenten in een moderne, bruisende stad’ is het credo van de gemeente Maastricht. De Limburgse hoofdstad bouwt aan een traditie van vernieuwend omgaan met cultureel erfgoed.

 • Monument gemeente Meerssen

  Meerssen

  Voor dit cultureel erfgoed is een omgeving geschapen die getuigt van respect voor de geschiedenis van de plek, maar biedt tevens ruimte aan moderne toevoegingen. Zo wordt de moderne architectuur ingepast in de oude omgeving.

 • Monument gemeente Roermond

  Roermond

  Roermond heeft een rijke cultuurhistorie. De oorspronkelijke benaming van Roermond (Rura Mundium) heeft een Latijnse oorsprong en betekent ‘versterkte stad aan de Roer’. Roermond is ontstaan aan de Roer, uitgegroeid tot aan de Maas en inmiddels verrijkt met de Swalm. En dat alles aan de Maasplassen in het hart van de provincie Limburg. Door de eeuwen heen was Roermond hanzestad, hoofdstad van het Overkwartier van Gelre en nu nog bisschopsstad van Limburg. De stad heeft een beschermd stadsgezicht en is rijk aan monumenten.

 • Markt in Roosendaal

  Roosendaal

  Roosendaal kent een rijke geschiedenis, die teruggaat tot de twaalfde en dertiende eeuw. In 1268 duikt de naam Rosendaele voor het eerst op in een akte. Van oudsher maakte Roosendaal deel uit van het hertogdom Brabant.

 • Monument gemeente Rotterdam

  Rotterdam

  Rotterdam, moderne stad. Dat is het imago van Rotterdam, maar het is niet het hele verhaal. Het centrum van Rotterdam is uit de as herrezen en bepaalt nu het moderne imago van de stad. De wijken direct eromheen dateren echter van (ver) vóór de Tweede Wereldoorlog. Delen van Delfshaven, het Scheepvaartkwartier, Kralingen-midden en het Noordereiland zijn rijksbeschermde stadsgezichten.

 • Monument gemeente Schiedam

  Schiedam

  Schiedam is een echte oud-Hollandse stad met haar prachtig bewaard gebleven historische stadshart. De stad is vooral bekend dankzij de jeneverindustrie. De vijf hoogste molens van de wereld, monumentale pakhuizen, branderijen en karakteristieke havens laten de jeneverhistorie herleven. Maar Schiedam biedt nog veel meer. Schitterend kerken, het stadhuis, tal van woningen en gebouwen van de architect Piet Sanders, een fraai gerestaureerd Sint Jacobsgasthuis, waarin het Stedelijk Museum Schiedam is gehuisvest. Kortom, Schiedam is voor velen een ontdekking.

Pagina's