Monumentenzorg Nederland

'Monumentenzorg' betekent de bescherming, de instandhouding, het onderhoud en het herstel van onroerende goederen die van algemeen belang zijn. In Nederland begon de bescherming van monumenten in 1875.

Afbeelding
Stadsaanzicht

Monumentenzorg in Nederland

In Nederland zijn er rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten, provinciale monumenten, beschermde stads- en dorpsgezichten, Europese en Werelderfgoederen. Er zijn veel organisaties en verenigingen, zowel op nationaal als op regionaal niveau, waar u informatie en advies kunt vragen. Het soort monument bepaalt welke rechten, plichten en mogelijkheden u als eigenaar heeft.

Afbeelding
Architectadviseur

Organisaties en instanties

Er zijn veel instanties in Nederland die zich bezighouden met monumenten. Naast landelijke instanties die zich inzetten voor monumentenzorg zijn er ook speciale instanties voor onderhoud en restauraties. Ook zijn er verschillende belangenorganisaties die zich inzetten voor behoud van ons monumentaal erfgoed.

  • Landelijke organisaties

    Lees hier welke organisaties landelijk actief zijn op het gebied van subsidies, hulp bieden bij het onderhoud van monumenten en het beschermen van erfgoed.

  • Onderhoud en restauratie

    Onderhoud en restauratie van monumenten is een vak apart en vraagt om speciale zorg en aandacht. Gelukkig zijn er diverse partijen die u graag op weg helpen en met raad en daad bijstaan.

  • Belangenverenigingen

    Net als er veel monumenteigenaren zijn met hart voor monumenten, zo zijn er ook verschillende belangenorganisaties die zich inzetten voor behoud van ons monumentaal erfgoed.

Afbeelding
Onderzoek

Uitleg over verschillende instellingen

Binnen het vakgebied monumentenzorg werken verschillende instellingen, elk vanuit een eigen invalshoek om monumenten te behouden, te beschermen of te herstellen. Omdat deze begrippen nogal verwarrend kunnen zijn, hebben we een overzicht gemaakt waarin we het onderscheid uitleggen. 

Afbeelding
Financiering

Subsidies, regelingen en fondsen

Subsidies, fondsen en leningen: er zijn voor u als monumenteigenaar of -behouder verschillende financiële mogelijkheden. Komt u niet in aanmerking voor subsidie? Dan is aanspraak maken op een lening met lage rente via het Nationaal Restauratiefonds of op een andersoortig fonds wellicht een mogelijkheid.

Vervallen monument in de buurt. Wat nu?

De meeste monumenteneigenaren zorgen goed voor hun huis. Toch kan het voorkomen dat een historisch gebouw in uw omgeving in verval raakt. Maakt u zich zorgen over de staat van een oud pand in uw buurt? Wij vertellen u graag wat u hieraan kan doen.

Het raam van een vervallen monument

Verhalen uit de praktijk

Naar boven