Bladel

De_Hoef_19,_Hoogeloon - Rosemoon
De Hoef 19, Hoogeloon
Credit
Wikimedia Commons - Rosemoon
35
35

Gemeente Bladel
Markt 21
5531 BC Bladel

Postadres
Postbus 11
5530 AA Bladel

 www.bladel.nl
info@bladel.nl
0497 - 361636

Bladel is een gemeente in de Nederlandse provincie Noord-Brabant. De hoofdplaats is het gelijknamige dorp Bladel. Overige kernen in de gemeente zijn: Casteren, Hapert, Dalem, Hoogeloon en Netersel (Acht Zaligheden)

Monumenten

De gemeente Bladel kent rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten en beeldbepalend panden. Wilt u weten of u in een gemeentelijk monument of beeldbepalend pand woont? Bekijk het Erfgoedregister van de gemeente Bladel hieronder. 

Helleneind_24,_Bladel - Rosemoon
Helleneind 24, Bladel
Wikimedia Commons - Rosemoon

Erfgoedregister gemeente Bladel

Monumentenzorg Bladel

De gemeente Bladel zet zich in om het erfgoed van de gemeente op duurzame wijze te behouden voor de toekomst. De adviseurs stellen beleid op met betrekking tot monumenten en erfgoed in de gemeente en vormen het bevoegd gezag. Wilt u meer informatie over dit erfgoedbeleid? 

Afbeelding
Opvallen

Duurzaam monument

De gemeente Bladel wil in 2030 een reductie van CO2 emissie bereiken van 49%, zoals ook landelijk als doelstelling is vastgelegd in het Nationaal Klimaatakkoord. Met KempenEnergie willen alle betrokken gemeentes alle Kempenaren helpen met energiebesparing en zelf energie opwekken. De EnergieGidsen staan voor u klaar om de mogelijkheden met u door te nemen. Verder biedt de gemeente een Subsidie duurzame energie aan voor particulieren.

Wilt u alvast zelf aan de slag met de mogelijkheden voor uw monument? Doe de Zelfscan Duurzaam Monument

De gemeente stelt een subsidie beschikbaar voor verduurzamende maatregelen aan uw huis. Bent u eigenaar van een rijksmonument en gaat u verduurzamen? Dan kunt u gebruik maken van de Duurzame Monumenten-lening. Als u eigenaar bent van een gemeentelijk monument of beeldbepalend pand dan kunt u mogelijk gebruik maken van de Energiebespaarlening

Subsidie duurzame energie

De gemeente Bladel heeft de Subsidieverordening duurzame energie voor particulieren vastgesteld. Deze regeling is bedoeld om particulieren te stimuleren te investeren in duurzame en energiebesparende maatregelen. De subsidie duurzame energie is alleen bedoeld voor het treffen van maatregelen aan bestaande woningen. De volgende voorzieningen komen in aanmerking voor subsidie: vloerisolatie, muur-/gevelisolatie, dakisolatie, glasisolatie, zonnecellen, zonneboiler en een warmtepomp.

De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de kostprijs van de investering die u doet. Om in aanmerking te komen voor subsidie moet u minimaal € 1.000,00 investeren. Voor energie-installaties bedraagt de subsidie 20% van het factuurbedrag met een maximum van € 500,00 per maatregel. Voor energiebesparende maatregelen bedraagt de subsidie 20% van het factuurbedrag met een maximum van € 750,00 per maatregel. 

Per kalenderjaar kunt u voor maximaal twee typen duurzame energiemaatregelen subsidie aanvragen. In totaal wordt per woning maximaal € 1.500,00 subsidie verleend.

Afbeelding
Toolbox

Subsidie onderhoud of restauratie

Bent u eigenaar van een gemeentelijk monument? Dan kunt u subsidie of een financiële tegemoetkoming aanvragen bij de gemeente voor onderhoud of restauratie van uw monument. De financiële bijdrage is bedoeld voor werkzaamheden, die met het oog op het behoud van het monumentale karakter van het pand er voor dienen om een beschermd monument in goede staat te houden. De subsidie kan jaarlijks worden aangevraagd. De hoogte van de instandhoudingsbijdrage wordt vastgesteld naar rato van de laatst bekende WOZ-waarde van de gemeentelijke monumenten.

Woonhuissubsidie

Particuliere eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie, kunnen jaarlijks tussen 1 maart en 30 april een aanvraag indienen voor een instandhoudingssubsidie. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed behandelt de subsidieaanvraag en kent deze toe. Deze subsidie is bedoeld voor kosten van reguliere onderhoudswerkzaamheden aan monumentale onderdelen van het rijksmonument, zoals gevelherstel of schilderwerk aan de buitenzijde van het pand. 

Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim)

Ieder jaar kan van 1 februari tot en met 31 maart de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) aangevraagd worden voor rijksmonumenten die van oorsprong geen woonhuis zijn, zoals een kerk, molen of fabriek. Ook groene en archeologische monumenten vallen onder deze subsidieregeling.

Afbeelding
Vergunning verleend

Omgevingsvergunning

Als u uw monument wilt verbouwen of herstellen, hebt u in de meeste gevallen een omgevingsvergunning nodig van de gemeente. Als u een wijziging aanbrengt aan een monument of karakteristiek pand dan wordt getoetst of er geen historisch waardevolle elementen verloren gaan. 

Vergunningen en meldingen voor de gemeente Bladel worden behandeld door de afdeling VTH de Kempen. Dit is een afdeling van de Samenwerking Kempengemeenten en is gevestigd in het gemeentehuis van Eersel. Wilt u meer informatie of een afspraak maken? Neem dan op werkdagen tussen 9 en 12 uur telefonisch contact via 0497 - 361636 of maak een afspraak via het contactformulier

Wilt u van tevoren weten of uw bouwplan voldoet aan de eisen van welstand? Vraag dan een vooroverleg bouwen aan via het formulier vooroverleg. Naast het aspect ‘bouwen’ is het vooroverleg bestemd voor bestemmingsplan-, welstands- en monumententoets, vergunningsvrij bouwen en/of milieuactiviteiten. U kunt dit formulier plus de benodigde stukken mailen naar vergunningen@kempengemeenten.nl

Wilt u weten of u een vergunning nodig heeft of heeft u uw verbouwplannen klaar liggen?  

Geschiedenis Bladel

Het gebied van de huidige gemeente Bladel is al sinds de Bronstijd bewoond. Bij Hoogeloon werden grafheuvels uit de Bronstijd gevonden en de resten vaneen Romeinse villa. 

Het oudste geschreven document over Bladel is een akte uit 922, waarin Karel de Eenvoudige, Koning van de Franken, in een kasteel "Pladella Villa" aan graaf Dirk "Holland ende die Kerck t'Egmonde" (Kennemerland) ten geschenke gaf. In 1219 wordt al geschreven over Netersel, maar later zien we o.a. nog Nederseel en Nethersem. Netersel is één van de "Acht Zaligheden". De Acht Zaligheden is de van oorsprong schertsende benaming voor een achttal van oudsher armoedige dorpen uit de Noord-Brabantse Kempen, ten zuidwesten van Eindhoven.

In de beginjaren van de twintigste eeuw werd een gebied rondom Bladel tot aan de Belgische grens aangewezen als landbouw-ontwikkelings-gebied. In het verleden lagen de dorpen in de Kempen nogal geïsoleerd. Toen in 1897 de tramlijn Eindhoven-Reusel tot stand kwam, bevorderde dat de komst van industrieën. Vooral de sigarenindustrie ging een belangrijke plaats innemen. Vele kleine fabriekjes ontstonden, maar een groot deel daarvan verdween weer in de loop der jaren. 

Meer monumenten informatie

Naar boven