Boxtel

Boxtel Centrum - G. Lanting
Boxtel Centrum - G.-Lanting
Credit
Wikimedia Commons- G.-Lanting
90
90

Gemeente Boxtel
Bezoekadres: Markt 1, 5281 AT Boxtel
Postadres: Postbus 10.000, 5280 DA Boxtel
Telefoon: 0411 - 65 59 11
E-mail: gemeente@boxtel.nl
www.boxtel.nl

Boxtel is een gemeente in de Nederlandse provincie Noord-Brabant, gelegen in de Meierij van 's-Hertogenbosch. Boxtel is gelegen aan de rivier de Dommel en ligt te midden van de driehoek Tilburg, Eindhoven en 's-Hertogenbosch. Dit maakte Boxtel al vroeg tot een verkeersknooppunt. Naast de kernen Boxtel, Liempde, Lennisheuvel en Esch kent de gemeente diverse buurtschappen.

Monumenten Boxtel

De gemeente Boxtel kent rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten. Daarbij is het gezicht op Liempde een rijksbeschermd dorpsgezicht.

Stationsstraat 30 te Boxtel - Rosemoon
Stationsstraat 30 te Boxtel
Wikimedia Commons - Rosemoon

Monumentenzorg Boxtel

De gemeente Boxtel zet zich in om het erfgoed van de gemeente op duurzame wijze te behouden voor de toekomst. De adviseurs stellen beleid op met betrekking tot monumenten en erfgoed in de gemeente en vormen het bevoegd gezag. Wilt u meer informatie over dit erfgoedbeleid? 

Afbeelding
Opvallen

Duurzaam monument

Wilt u uw huis energiezuiniger maken? Denk je bijvoorbeeld aan energiebesparende maatregelen zoals zonnepanelen, een zuinige verwarmingsinstallatie, gevel-, dak-, vloerisolatie of HR++ glas? Deze aanpassingen kosten geld. Als je eigenaar-bewoner bent van een woning in gemeente Boxtel kunt u een Duurzaamheidslening aanvragen voor deze energiebesparende maatregelen.

Bent u eigenaar van een rijksmonument en gaat u verduurzamen? Dan kunt u gebruik maken van de Duurzame Monumenten-lening

Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor uw monument? Doe de Zelfscan Duurzaam Monument

Clarissenstraat_16_Boxtel - Rosemoon
Gemeentelijk monument aan de Clarissenstraat16 te Boxtel
Wikimedia Commons - Rosemoon
Afbeelding
Toolbox

Subsidieregeling monumenten

De gemeente Boxtel stelt een subsidie beschikbaar voor regulier onderhoud en/of restauratie van monumenten. Deze subsidie kan worden aangevraagd voor gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden. De voorwaardes verschillen per soort object. Welke kosten subsidiabel zijn kunt u vinden in de Leidraad subsidiabele instandhoudingskosten

Woonhuissubsidie

Particuliere eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie, kunnen jaarlijks tussen 1 maart en 30 april een aanvraag indienen voor een instandhoudingssubsidie. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed behandelt de subsidieaanvraag en kent deze toe. Deze subsidie is bedoeld voor kosten van reguliere onderhoudswerkzaamheden aan monumentale onderdelen van het rijksmonument, zoals gevelherstel of schilderwerk aan de buitenzijde van het pand. 

Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim)

Ieder jaar kan van 1 februari tot en met 31 maart de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) aangevraagd worden voor rijksmonumenten die van oorsprong geen woonhuis zijn, zoals een kerk, molen of fabriek. Ook groene en archeologische monumenten vallen onder deze subsidieregeling.

Afbeelding
Vergunning verleend

Omgevingsvergunning

Als u een wijziging aanbrengt aan een monument of karakteristiek pand dan wordt getoetst of er geen historisch waardevolle elementen verloren gaan. Als u een omgevingsvergunning aanvraagt voor een verbouwing of aanpassing van een monumentdan beoordeelt de monumentencommissie de aanvraag. Het is mogelijk om een vooroverleg met deze commissie in te plannen. 

Heeft u verbouwplannen?  

Markt te Boxtel, Jan Weissenbruch, 1849 RP-P-1959-396
Markt te Boxtel, Jan Weissenbruch, 1849
Collectie Rijksmuseum: RP-P-1959-396

Geschiedenis Boxtel

De eerste meldingen van Boxtel in de geschiedenis dateren uit de 11e eeuw. In die tijd vonden veel ontginningen plaats langs de beekdalen. Tot 1437 was de heerlijkheid Boxtel formeel niet een leengoed van het hertogdom Brabant, maar van de Duitse keizer, en namens hem was de bisschop van Keulen de leenheer. Rond 1380 voltrok zich volgens de overlevering in Boxtel het Heilig Bloedwonder. Dit leidde tot een toestroom van bedevaartgangers. Nog steeds vindt jaarlijks op de eerste zondag na pinksteren de zogenaamde Bloedprocessie plaats. In 1493 werd de Sint-Petruskerk tot kapittelkerk verheven. Omstreeks dezelfde tijd werd de huidige, gotische, Sint-Petruskerk gebouwd.

Meer monumenten informatie

Naar boven