Privacyverklaring

Het Nationaal Restauratiefonds is initiatiefnemer en organiseert de redactie van Monumenten.nl met de partijen die content bijdragen. 

Veiligheid en privacy

De redactie van Monumenten.nl gebruikt de door u verstrekte persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft gegeven. Op deze pagina beschrijven we kort hoe we met uw privacy omgaan en wat uw rechten zijn.

Wanneer u aan Monumenten.nl persoonsgegevens verstrekt en de redactie deze persoonsgegevens gaat gebruiken (verwerken als verwerkingsverantwoordelijke), doet de redactie dat uiterst zorgvuldig. We houden ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG.Het Nationaal Restauratiefonds is initiatiefnemer en organiseert de redactie van Monumenten.nl met de partijen die content bijdragen. 

De redactie van Monumenten.nl gebruikt de door u verstrekte persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft gegeven. Op deze pagina beschrijven we kort hoe we met uw privacy omgaan en wat uw rechten zijn.

Wanneer u aan Monumenten.nl persoonsgegevens verstrekt en de redactie deze persoonsgegevens gaat gebruiken (verwerken als verwerkingsverantwoordelijke), doet de redactie dat uiterst zorgvuldig. We houden ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG.

In de volgende situaties kan sprake zijn van verwerken van persoonsgegevens:

  • u heeft u aangemeld voor de nieuwsbrief, 
  • u neemt deel aan een onderzoek, 
  • u bent deelnemer aan de rubriek Verhalen uit de praktijk, 
  • u heeft uw gegevens aangemeld voor vermelding in de SpecialistenWijzer.

Door aanmelding of deelname in één van deze situaties geeft u de redactie toestemming tot het verwerken van de persoonsgegevens voor het specifieke doel, namelijk het verzenden van de nieuwsbrief, het houden van het onderzoek, het deelnemen aan “verhalen uit de praktijk”, dan wel het tonen van uw gegevens in de SpecialistenWijzer. 

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden. Alleen IT-leveranciers die betrokken zijn bij de software waarmee de nieuwsbrief wordt gemaakt of het onderzoek wordt uitgevoerd, kunnen inzage hebben in de door u verstrekte persoonsgegevens. Vanzelfsprekend hebben wij met deze partijen adequate afspraken gemaakt over de omgang met deze gegevens. 

U kunt zich altijd te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief of voor de SpecialistenWijzer. Uw gegevens worden dan verwijderd. Wij verwijderen uw persoonsgegevens wanneer deze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt. 

U kunt de redactie verzoeken om inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens. Ook kunt u in verzet gaan tegen verwerking van uw gegevens. U kunt hiertoe contact met de redactie opnemen via info@monumenten.nl of  088 - 253 90 90.

Bezoekers website

Monumenten.nl verzamelt en verwerkt gegevens over bezoekers van deze website om informatie onder de aandacht te brengen en beschikbaar te stellen die voor u van belang kan zijn en om webstatistieken te kunnen maken. De redactie is uitsluitend geïnteresseerd in gegevens die iets zeggen over het succes van de website. Daarom worden alleen algemene bezoekgegevens bijgehouden, zonder deze bezoekers te identificeren, zoals bijvoorbeeld de meest opgevraagde pagina's. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te kunnen zetten. Op deze wijze kan onze dienstverlening verder worden verbeterd.
Monumenten.nl maakt gebruik van cookies om u via de website zo goed mogelijk van dienst te zijn. Bekijk de pagina over cookies voor meer informatie. 

Deze website is voortdurend in ontwikkeling. Met het oog hierop kan onze privacyverklaring van tijd tot tijd worden gewijzigd. Raadpleeg daarom regelmatig de privacyverklaring voor het meest actuele privacybeleid op deze website.

Naar boven