Borger-Odoorn

Hunebed - gemeente Borger-Odoorn.
Hunebed
Credit
gemeente Borger-Odoorn
34
34

Gemeente Borger-Odoorn
Hoofdstraat 50
7875 AD Exloo 

Postadres
Postbus 3
7875 ZG Exloo

www.borger-odoorn.nl
gemeente@borger-odoorn.nl
14 0591

Borger-Odoorn is een gemeente in het oosten van de provincie Drenthe (Nederland). De gemeente wordt gekenmerkt door de Hondsrug die de as van de gemeente vormt. Op de Hondsrug liggen in een dubbele rij eeuwenoude boerendorpen: enerzijds Klijndijk, Odoorn, Ees, Borger en Drouwen; anderzijds Valthe, Exloo en Buinen. Ten westen van de Hondsrug ligt een kleinschalig ontginningsgebied dat begrensd wordt door de staatsbossen van Schoonloo en Schoonoord. Het oosten van Borger-Odoorn bestaat uit een groot, open, veenkoloniaal landschap.

Monumenten

De gemeente Borger-Odoorn kent rijksmonumenten en provinciale monumenten zoals woonhuizen, boerderijen, schuren, kerken, hunebedden en schaapskooien.

Villa Flora  Nieuw-Buinen - Gouwenaar
Villa Flora Nieuw-Buinen
Wikimedia Commons - Gouwenaar

Monumentenzorg Borger-Odoorn

De gemeente Borger-Odoorn zet zich in om het erfgoed van de gemeente op duurzame wijze te behouden voor de toekomst. De adviseurs stellen beleid op met betrekking tot monumenten en erfgoed in de gemeente en vormen het bevoegd gezag. Wilt u meer informatie over dit erfgoedbeleid? 

Afbeelding
Opvallen

Duurzaam monument

De gemeente Borger-Odoorn vindt duurzaamheid belangrijk. Daarom stimuleert de gemeente woningeigenaren om hun huis energiezuiniger te maken. Hiervoor zijn verschillende acties beschikbaar. Het Drents Energieloket biedt daarnaast verder inzicht in de verduurzamingsmogelijkheden voor uw pand en subsidies. 

Wilt u alvast zelf aan de slag met de mogelijkheden voor uw monument? Doe de Zelfscan Duurzaam Monument

Bent u eigenaar van een rijksmonument en gaat u verduurzamen? Dan kunt u gebruik maken van de Duurzame Monumenten-lening. Bent u eigenaar van een karakteristiek pand in Drenthe? Voor uw restauratie kunt u mogelijk ook een lening aanvragen uit het Drents Monumentenfonds.

Woonhuissubsidie

Particuliere eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie, kunnen jaarlijks tussen 1 maart en 30 april een aanvraag indienen voor een instandhoudingssubsidie. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed behandelt de subsidieaanvraag en kent deze toe. Deze subsidie is bedoeld voor kosten van reguliere onderhoudswerkzaamheden aan monumentale onderdelen van het rijksmonument, zoals gevelherstel of schilderwerk aan de buitenzijde van het pand. 

Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim)

Ieder jaar kan van 1 februari tot en met 31 maart de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) aangevraagd worden voor rijksmonumenten die van oorsprong geen woonhuis zijn, zoals een kerk, molen of fabriek. Ook groene en archeologische monumenten vallen onder deze subsidieregeling.

Afbeelding
Vergunning

Omgevingsvergunning

Wilt u een monument verbouwen, herstellen, aanpassen of slopen? Dan heeft u meestal een vergunning nodig. Als u een wijziging aanbrengt aan een monument of karakteristiek pand dan wordt getoetst of er geen historisch waardevolle elementen verloren gaan. Heeft u verbouwplannen?  

Geschiedenis Borger-Odoorn

De ontwikkelingsgeschiedenis van het hooggelegen westelijke zandgedeelte van de gemeente gaat terug tot de prehistorie. In de Nieuwe Steentijd (ruim 5000 jaar geleden) vestigden zich de eerste landbouwers in het gebied. Deze eerste bewoners worden ook Terchterbekervolk of hunbedbouwers genoemd. Borger is onder meer bekend door het grootste hunebed van Nederland, de D27.

De esdorpen in de gemeente zijn ontstaan in de vroege middeleeuwen. De esdorpen zijn bekend om hun inrichting met een brink (open plek) in het dorp waaromheen de bebouwing werd gerealiseerd. Het oudste document waarin de naam Odoorn voorkomt is een bezegelde brief van 2 juli 1327 van het klooster Ten Nije Lichte. 

Naar boven