Beuningen

Winssen_(Beuningen)_Rijksmonument_9556_Dijk_41 - Havang(nl)
Rijksmonument te Winssen (gemeente Beuningen) aan de Dijk 41
Credit
Wikimedia Commons: Havang(nl)
66
66

Gemeente Beuningen
Van Heemstraweg 46
6641 AE Beuningen

Postadres
Postbus 14
6640 AA Beuningen

www.beuningen.nl
gemeente@beuningen.nl 
14024

Beuningen is een gemeente en plaats in de Nederlandse provincie Gelderland. De gemeente bestaat naast Beuningen uit de kerkdorpen Ewijk, Weurt en Winssen. De gemeente wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van water uit de rivieren Maas en Waal.

Monumenten

De gemeente Beuningen kent rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten

450px-Beuningen_Rijksmonument_523150_pastorie_Dorpsingel_2 - Havang(nl)
Beuningen Rijksmonument, pastorie aan de Dorpsingel 2
Wikimedia Commons - Havang(nl)

Monumentenzorg Beuningen

De gemeente Beuningen zet zich in om het erfgoed van de gemeente op duurzame wijze te behouden voor de toekomst. De adviseurs stellen beleid op met betrekking tot monumenten en erfgoed in de gemeente en vormen het bevoegd gezag. Wilt u meer informatie over dit erfgoedbeleid? 

Afbeelding
Opvallen

Duurzaam monument

De gemeente Beuningen heeft duurzame ambities. Bij Loket Duurzaam Wonen Plus kunt u gratis, onafhankelijke informatie en een persoonlijk advies over energiebesparende maatregelen krijgen.

Voor monumenten en stadsbeeldobjecten gelden aangepaste voorwaarden, afgestemd op de individuele situatie. Bij deze panden kunt u niet zonder meer duurzame maatregelen treffen en is advies van een specialist en de gemeente nodig. Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor uw monument? Doe de Zelfscan Duurzaam Monument

Bent u eigenaar van een rijksmonument en gaat u verduurzamen? Dan kunt u gebruik maken van de Duurzame Monumenten-lening. De gemeente Beuningen biedt een Toekomstbestendig Wonen-lening voor het verduurzamen van uw woning. Eigenaren van een gemeentelijk monument kunnen gebruik maken van een financiering uit het Gelders Monumentenfonds voor verduurzamende werkzaamheden aan het pand. 

Afbeelding
Toolbox

Monumentensubsidie onderhoud en restauratie

Heeft u een monument dat u wilt onderhouden of restaureren? Lees hier of u misschien in aanmerking komt voor subsidie of een voordelige lening.

De subsidie bedraagt 25% subsidiabele kosten met een maximum van €3.400 per kalenderjaar per monument.

Voor de restauratie, verduurzaming en herbestemming van een gemeentelijk monument kunnen eigenaren van gemeentelijke monumenten gebruik maken van een laagrentende financiering uit het Gelders Monumentenfonds

Woonhuissubsidie

Particuliere eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie, kunnen jaarlijks tussen 1 maart en 30 april een aanvraag indienen voor een instandhoudingssubsidie. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed behandelt de subsidieaanvraag en kent deze toe. Deze subsidie is bedoeld voor kosten van reguliere onderhoudswerkzaamheden aan monumentale onderdelen van het rijksmonument, zoals gevelherstel of schilderwerk aan de buitenzijde van het pand. 

Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim)

Ieder jaar kan van 1 februari tot en met 31 maart de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) aangevraagd worden voor rijksmonumenten die van oorsprong geen woonhuis zijn, zoals een kerk, molen of fabriek. Ook groene en archeologische monumenten vallen onder deze subsidieregeling.

Afbeelding
Vergunning

Omgevingsvergunning

Als u uw monument wilt verbouwen, restaureren of verduurzamen is dat altijd maatwerk. Bezit u een pand met de beschermde status van monument en wilt u dit verbouwen? De regels hiervoor zijn vastgelegd in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO). Maar de verschillen tussen monumenten zijn groot, geen monument is hetzelfde. Daarom is het verbouwen van een monument maatwerk. De Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) geeft hierover advies. U kunt advies krijgen bij de stappen die u moet nemen bij de aanvraag van een vergunning. Maak hiervoor een afspraak een adviseur van de ODRN. Heeft u verbouwplannen?  

Geschiedenis Beuningen

De gemeente Beuningen bestaat sinds 1980 en bestaat uit Beuningen en de kerkdorpen Ewijk, Weurt en Winssen. Beuningen ligt in het Rijk van Nijmegen en maakt deel uit van het Land tussen Maas en Waal. De oudste bewoningssporen in de gemeenten werden gevonden in Ewijk waar de resten van een Romeinse villa werden gevonden. 

Tot ongeveer 1900 was Beuningen, net zoals Ewijk en Winssen, een arm boerendorp dat vaak door overstromingen getroffen werd. De rivieren brachten de bewoners niet alleen rampspoed want de rivierklei is de belangrijkste grondstof voor het maken van stenen. Met de groei van de bevolking en de industriële revolutie neemt de vraag naar stenen halverwege de 19de eeuw een grote vlucht. In vrijwel ieder dorp aan de Waal worden steenfabrieken gebouwd. 

Naar boven