Blaricum

Tafelbergheide - Gouwenaar
Tafelbergheide
Credit
Wikimedia Commons - Gouwenaar
69
69

Gemeente Blaricum
Bezoekadres: Zuidersingel 5, 3755 AZ Eemnes
Postadres: Postbus 71, 3755 ZH Eemnes
14 035
info@blaricum.nl
www.blaricum.nl

Blaricum is een plaats en gemeente in de Nederlandse provincie Noord-Holland. Blaricum groeide uit tot een mooi brinkdorp, dat tot 1920 zijn oorspronkelijke agrarische karakter wist te behouden en ook nu nog bekend staat als het fraaiste dorp van de streek. De omgeving van Laren en Blaricum inspireerde kunstenaars als Mauve en Mondriaan in het verleden.

Monumenten Blaricum

Blaricum bezit een groot aantal panden die van historisch belang zijn en daardoor een status van monument hebben of die belangrijk zijn vanwege hun karakteristieke en beeldbepalende functie. De gemeente Blaricum kent rijksmonumenten gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden. 

Blaricum-meentweg-Pim van Tend
Blaricum, Meentweg
Wikimedia Commons - Pim van Tend

Monumentenzorg Blaricum

De gemeente Blaricum zet zich in om het erfgoed van de gemeente op duurzame wijze te behouden voor de toekomst. De adviseurs stellen beleid op met betrekking tot monumenten en erfgoed in de gemeente en vormen het bevoegd gezag. Wilt u meer informatie over dit erfgoedbeleid? 

Afbeelding
Opvallen

Duurzaam monument

De Groene Menukaart voor de regio Gooi en Vechtstreek is een tool speciaal voor eigenaren van historische arbeiderswoningen of monumentale Gooise villa’s. Zij kunnen zich laten inspireren door ruim 70 maatregelen waarmee ze hun pand kunnen verduurzamen. De Groene Menukaart geeft ook inzicht in financieringsmogelijkheden, landelijke en gemeentelijke subsidies, mogelijke besparingen en vergunningen.

Bent u eigenaar van een rijksmonument en gaat u verduurzamen? Dan kunt u gebruik maken van de Duurzame Monumenten-lening

Voor meer tips en adviezen over verduurzamen kunt u terecht bij het Duurzaam Bouwloket.

Woonhuissubsidie

Particuliere eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie, kunnen jaarlijks tussen 1 maart en 30 april een aanvraag indienen voor een instandhoudingssubsidie. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed behandelt de subsidieaanvraag en kent deze toe. Deze subsidie is bedoeld voor kosten van reguliere onderhoudswerkzaamheden aan monumentale onderdelen van het rijksmonument, zoals gevelherstel of schilderwerk aan de buitenzijde van het pand. 

Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim)

Ieder jaar kan van 1 februari tot en met 31 maart de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) aangevraagd worden voor rijksmonumenten die van oorsprong geen woonhuis zijn, zoals een kerk, molen of fabriek. Ook groene en archeologische monumenten vallen onder deze subsidieregeling.

Afbeelding
Vergunning

Omgevingsvergunning

Als u een wijziging aanbrengt aan een monument of karakteristiek pand dan wordt getoetst of er geen historisch waardevolle elementen verloren gaan. Heeft u verbouwplannen?  

Geschiedenis Blaricum

Oorspronkelijk was Blaricum een nederzetting van boeren, die woonden in plaggenhutten en eenvoudige boerenwoningen. In de tiende eeuw of misschien zelfs eerder, vestigden de eerste mensen zich in het Blaricumse heide- en bosgebied. De streek werd toen nog Naerdincklandt genoemd. Later werd dat Gooiland. Vele eeuwen lang vormde de agrarische productie het belangrijkste middel van bestaan in de Gooise dorpen.

Eind 19e eeuw werd het Gooi ontdekt door kunstenaars. Verschillende schilders vestigden zich in Laren en Blaricum en vormden daar de zogenaamde Larense School. Zij legden zich vooral toe op het schilderen van het Gooische landschap en de interieurs van de boerderijen.

Rijksmonumenten in de gemeente Blaricum

Naar boven