Best

Weg_door_de_Brabantse_Kempen - Dennal
Weg door de Brabantse Kempen
Credit
Wikimedia - Dennal
25
25

Gemeente Best
Dorpsplein 2
5683 GA Best
www.gemeentebest.nl
14 0499
info@gemeentebest.nl

Best is een plaats en gemeente in de Nederlandse provincie Noord-Brabant, gelegen in de Meierij van ‘s-Hertogenbosch, al wordt Best ook vaak beschouwd als noordgrens van de Kempen. In de regio werden vroeger klompen gemaakt, dit is nog zichtbaar aan de vele populieren in het landschap. Ook is er een verwijzing in de naam tijdens het carnaval: Klompengat. Schoenenfabriek Bata en later Philips Healthcare hebben het dorpje zeer sterk laten groeien.

Erfgoed op de kaart

De gemeente Best kent rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten. Sinds 2016 is een deel van Batadorp aangewezen als beschermd dorpsgezicht. Via de erfgoedkaart en de monumentenpagina van de gemeente kunt u de redengevende beschrijvingen vinden. 

Best, Molen De Volharding molendag - Quistnix
Best, Molen De Volharding Molendag
Wikimedia Commons - Quistnix

Monumentenlijst gemeente Best

Monumentenzorg Best

De gemeente Best zet zich in om het erfgoed van de gemeente op duurzame wijze te behouden voor de toekomst. De adviseurs stellen beleid op met betrekking tot monumenten en erfgoed in de gemeente en vormen het bevoegd gezag. Wilt u meer informatie over dit erfgoedbeleid? 

Afbeelding
Opvallen

Duurzaam Monument

Gemeente Best zet zich in om in 2050 energieneutraal en afvalloos te worden. Samen met de Metropool Regio Eindhoven streeft Best ernaar om als eerste regio energieneutraal te zijn. Voor tips en advies over aardgasvrij en duurzame warmte kunt u terecht bij Plein Best Aradgasvrij. 

Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor uw monument? Doe de Zelfscan Duurzaam Monument

Met de Energiesubsidiewijzer kunt u eenvoudig nagaan of u in aanmerking komt voor landelijke, provinciale of gemeentelijke subsidies. 

Bent u eigenaar van een rijksmonument en gaat u verduurzamen? Dan kunt u gebruik maken van de Duurzame Monumenten-lening

Afbeelding
Toolbox

Subsidie instandhouding monumenten

De gemeente Best stelt een subsidie beschikbaar voor de instandhouding van het beschermde cultuurhistorisch erfgoed. De gemeente verleent subsidie voor de instandhouding van de cultuurhistorische waarden van een monument op een sobere en doelmatige wijze. Het gaat om conserverende herstelwerkzaamheden van het bestaande monument of object, die (bouwtechnisch) noodzakelijk zijn voor het behoud van een monument, die tot normaal onderhoud behoren en/of dit te boven gaan.

Woonhuissubsidie

Particuliere eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie, kunnen jaarlijks tussen 1 maart en 30 april een aanvraag indienen voor een instandhoudingssubsidie. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed behandelt de subsidieaanvraag en kent deze toe. Deze subsidie is bedoeld voor kosten van reguliere onderhoudswerkzaamheden aan monumentale onderdelen van het rijksmonument, zoals gevelherstel of schilderwerk aan de buitenzijde van het pand. 

Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim)

Ieder jaar kan van 1 februari tot en met 31 maart de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) aangevraagd worden voor rijksmonumenten die van oorsprong geen woonhuis zijn, zoals een kerk, molen of fabriek. Ook groene en archeologische monumenten vallen onder deze subsidieregeling.

Omgevingsvergunning

Wilt u (ver)bouwen? Dan moet u rekening houden met de eisen voor Ruimtelijke Kwaliteit: de kwaliteit van een ontwerp, de gekozen materialen en hoe een bouwwerk eruit ziet. De commissie Ruimtelijke Kwaliteit adviseert het gemeentebestuur over aanvragen omgevingsvergunningen die te maken hebben met bouwen of monumenten. Neem dan contact op met de ambtenaar cultuurhistorie van de gemeente Best voor een advies over praktische zaken, subsidies en procedures. Heeft u verbouwplannen?  

Vergunningvrij bouwen aan monumenten

Geschiedenis Best

De eerste bewoners die op Bests grondgebied woonden, dateren uit 1700 v.Chr. Ook werden er sporen van de Keltische Cultuur gevonden in de vorm van urnen uit de La Tènetijd van 500 v.Chr.

Sint-Odulphus is de patroonheilige van Best. AL in 1378 wordt er melding gemaakt van een houten kapel gewijd aan Sint-Odulphus. De huidige Sint-Odulphus kapel of de de kapel van Huize Nazarethis het resultaat van de bouw van een stenen kapel in 1437. De zelfstandige Sint-Odulphusparochie kwam uiteindelijk tot stand in 1553, waarmee de kapel tot kerk werd gepromoveerd.

Best hoorde aanvankelijk tot de gemeente Oirschot en bestond uit de buurtschappen Naastenbest en Verrenbest. Daarnaast waren er de buurtschappen Aarle en De Vleut. In 1819 werd Best een eigen gemeente. 

In Best floreerde in de 19e eeuw de klompenindustrie en dan met name in De Vleut. Deze industrie ging na 1970 volledig verloren. Er bleef wel een schoenindustrie in Best. De Bata had hier namelijk een enorme fabriek staan en dat was de voornaamste reden voor de grote groei van Best geweest. 

Rijksmonumenten in de gemeente Best

Naar boven