U bent hier

Gemeentes

 • Monument Zaanstad

  Zaanstad

  Het monumentenbestand van Zaanstad onderscheidt zich van dat van andere gemeenten door de late datering (alle monumenten zijn van na 1600), de houtbouw en de zeer grote variatie in gebouwtypen. Daarbij trekken de windmolens en fabrieken vooral de aandacht. Toch woonden er 2700 jaar geleden al mensen in deze streek. Voor bepaalde archeologische vondsten ging men er altijd van uit dat bewoning in de middeleeuwen was begonnen. De archeologie heeft de geschiedenis van Zaanstad vele eeuwen langer gemaakt.

 • Monument Zaltbommel

  Zaltbommel

  Zaltbommel in de Bommelerwaard. De tijd lijkt stil te hebben gestaan tussen de Maas en de Waal. De stadskern is niet veel veranderd na de stadsbrand van 1524. Om de oude historische binnenstad staan nog steeds de oorspronkelijke stadsmuren uit de veertiende eeuw. In de meeste steden werden die in de zestiende eeuw afgebroken, in Zaltbommel hebben ze zeker tot in de negentiende eeuw intact gestaan. Tegenwoordig zijn ze vervallen en op de meeste plaatsen groeit er een welig groen tapijt overheen.

 • Monument Zoetermeer

  Zoetermeer

  Het was 1962, toen het kleine dorpje Zoetermeer midden in de uitgestrekte polders van Zuid-Holland werd aangewezen als groeikern om het woningtekort in Den Haag op te vangen. Het besluit had verstrekkende gevolgen; in slechts 40 jaar groeide een plattelandsgemeente van ongeveer 7.000 zielen uit tot een volwaardige stad van meer dan 120.000 inwoners. Dat is een bijzondere ontstaansgeschiedenis. De meeste steden kennen immers een meer geleidelijke groei. De nieuwe wijken die rondom de oude dorpskern verrezen, vertonen een prachtige staalkaart van de geldende stedenbouwkundige en architectonische opvattingen per decennium.

 • Monumentale kerk Zutphen

  Zutphen

  De oorsprong van de stad Zutphen ligt al bijna 2000 jaar terug in de geschiedenis. De stad is in die tijd uitgegroeid van een Germaanse nederzetting, via een belangrijk machtscentrum rond 1000 en een succesvolle handelsstad rond 1300 , tot een middelgrote stad anno nu. De stad kreeg stadsrechten aan het einde van de 12e eeuw en trad toe tot het belangrijke handelsverbond de Hanze. Het Wapen van Zutphen draagt nog altijd de symbolen van een Hanzestad.

 • Monument Zwolle

  Zwolle

  De stad Zwolle ligt in een gevarieerd landschappelijk gebied. Met name de rivier de Vecht en het Zwarte Water zijn van oudsher van grote invloed geweest op de ontwikkeling van de stad. Zwolle kent een lange bewoningsgeschiedenis. De eerste historische vermelding van Zwolle stamt uit 1040. De verlening van stadsrechten in 1230 gaf Zwolle de mogelijkheid zich te omringen met verdedigingswerken. De stad groeide vervolgens uit tot de huidige stad met bijna 120.000 inwoners. In 1967 werd de gemeente Zwollerkerspel grotendeels samengevoegd met de gemeente Zwolle. Daarmee bestaat Zwolle momenteel uit de stad Zwolle met haar verschillende wijken, de omliggende dorpen Windesheim, Wijthmen, Berkum en Westenholte en diverse buurtschappen.

Pagina's