Wij delen specialistische kennis van onze partners

Op Monumenten.nl vindt u naast algemene informatie ook veel specifieke informatie over financiële mogelijkheden, wet- en regelgeving en vergunningen bij monumenten. Door het samenbrengen van specialisten, kennispartners en eigenaren zijn we zo volledig mogelijk. Onze kennispartners helpen ons met de specifieke kennis die nodig is op Monumenten.nl. U leest op deze pagina met welke partners en in welke initiatieven wij samenwerken. 

Resultaten

 1. De Groene Grachten

  De Groene Grachten is adviseur en uitvoerbegeleider in het verduurzamen van historische gebouwen. Onder andere via de 'De Groene Menukaart'. Hiermee wordt de eigenaar op weg geholpen bij het verduurzamen van een monument. 

 2. Donatus

  Kastelen, buitenplaatsen, herenhuizen, molens: bijzondere bouwwerken uit vroeger tijden die zorgen voor diversiteit in het stads-en dorpsbeeld. Unieke bouwwerken met een bijzondere historie en betekenis. Daarom zet u zich met hart en ziel in voor het behoud van uw monument. 

 3. MonumentenwachtNL

  U bent eigenaar of beheerder van een monument en wilt weten hoe de staat van onderhoud is? Vind één van de aangesloten Monumentenwachten voor grondige inspectie en daarop gebaseerd onafhankelijk advies.

 4. Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

  De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed voert het rijksbeleid uit voor archeologie, monumenten, historisch landschap en roerend erfgoed in Nederland. Mensen voelen zich door erfgoed verbonden met het verleden en met elkaar, en ontlenen daaraan identiteit.

 5. Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)

  De stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM) is hét platform voor monumenteneigenaren, ontwerpers en uitvoerders, en toezichthouders. Samen werken zij heel praktijkgericht aan de kwaliteit bij onderhoud en restauratie van monumenten.

 6. Stichting Nationaal Restauratiefonds

  Het Nationaal Restauratiefonds zet zich al 35 jaar in voor het in stand houden van monumenten. Wij ondersteunen eigenaren die een monument willen onderhouden, restaureren, herbestemmen, verduurzamen of aankopen. Wij helpen hen om hun droom waar te maken; wonen of werken in een bijzonder pand.

Naar boven