Wij delen specialistische kennis van onze partners

Op Monumenten.nl vindt u naast algemene informatie ook veel specifieke informatie over financiële mogelijkheden, wet- en regelgeving en vergunningen bij monumenten. Door het samenbrengen van specialisten, kennispartners en eigenaren zijn we zo volledig mogelijk. Onze kennispartners helpen ons met de specifieke kennis die nodig is op Monumenten.nl. Wij geven per onderwerp aan welke kennispartner verantwoordelijk is voor de inhoud. U leest op deze pagina met welke partners en in welke initiatieven wij samenwerken. 

Resultaten

 1. De Groene Grachten

  De Groene Grachten werkt aan het verduurzamen van historische gebouwen en gebieden, met de missie: Als het hier kan, dan kan het overal. In binnen- en buitenland adviseert De Groene Grachten opdrachtgevers over de kansen voor energiebesparing, opwekking en circulariteit.

 2. Dijkoraad

  Dijkoraad is een ERM gecertificeerd monumenten adviesbureau voor zowel erfgoed als installaties. Onze erfgoedspecialisten en installatietechnische adviseurs geven maatwerkadvies over het behoud, verduurzamen en restaureren van monumenten. Wij helpen u inzicht te krijgen in de mogelijkheden voor b

 3. Donatus

  Kastelen, buitenplaatsen, herenhuizen, molens: bijzondere bouwwerken uit vroeger tijden die zorgen voor diversiteit in het stads-en dorpsbeeld. Unieke bouwwerken met een bijzondere historie en betekenis. Daarom zet u zich met hart en ziel in voor het behoud van uw monument. 

 4. MonumentenwachtNL

  De Monumentenwacht is de betrouwbare partner van eigenaren als het gaat om onderhoud aan uw monument. Door uw monument regelmatig te inspecteren, kunnen we beginnend verval vroegtijdig signaleren en doeltreffend ingrijpen.

 5. Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

  De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed voert het rijksbeleid uit voor archeologie, monumenten, historisch landschap en roerend erfgoed in Nederland. Mensen voelen zich door erfgoed verbonden met het verleden en met elkaar, en ontlenen daaraan identiteit.

 6. Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)

  De stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM) is hét platform voor monumenteneigenaren, ontwerpers en uitvoerders, en toezichthouders. Samen werken zij heel praktijkgericht aan de kwaliteit bij onderhoud en restauratie van monumenten.

 7. Stichting Nationaal Restauratiefonds

  Het Nationaal Restauratiefonds zet zich al 35 jaar in voor het in stand houden van monumenten. Wij ondersteunen eigenaren die een monument willen onderhouden, restaureren, herbestemmen of verduurzamen. Wij helpen hen om hun droom waar te maken; wonen of werken in een bijzonder pand.

 8. Stichting Nederland Monumentenland

  Nederland Monumentenland verbindt monumenten met het dagelijks leven van de Nederlander om zo het draagvlak voor, en het behoud van monumenten te vergroten.

Naar boven