Beverwijk

Fort_Aagtendijk-Zandcee
Fort Aagtendijk
Credit
Wikimedia Commons - Zandcee
41
41

Gemeente Beverwijk
Stationsplein 48
1948 LC Beverwijk
www.beverwijk.nl
0251 - 256256
info@beverwijk.nl

Beverwijk is een stad en gemeente in Midden-Kennemerland in de Nederlandse provincie Noord-Holland. De gemeente maakt deel uit van de samenwerkingsregio IJmond. De gemeente bestaat uit de stad Beverwijk en het dorp Wijk aan Zee (en het voormalige tuindersdorp Wijk aan Duin).

Monumenten Beverwijk

De gemeente Beverwijk kent rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten en een provinciaal monument. Wilt u weten of u in een monument woont? 

Villa_Helmkrocht - H.dellevoet
Villa Helmkrocht
Wikimedia Commons - H.dellevoet

Monumentenzorg Beverwijk

De gemeente Beverwijk zet zich in om het erfgoed van de gemeente op duurzame wijze te behouden voor de toekomst. De adviseurs stellen beleid op met betrekking tot monumenten en erfgoed in de gemeente en vormen het bevoegd gezag. Wilt u meer informatie over dit erfgoedbeleid? 

Afbeelding
Opvallen

Duurzaam monument

De gemeente zet zich in voor een duurzaam Beverwijk en Wijk aan Zee. Verduurzamen doe je samen. Daarom werkt de gemeente Beverwijk samen met inwoners en ondernemers om de klimaatdoelen te bereiken. Bij het Duurzaam Bouwloket kunt u terecht met al uw vragen op het gebied van duurzaam (ver)bouwen, energiebesparing en energie opwekken.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor uw monument? Doe de Zelfscan Duurzaam Monument

Bent u eigenaar van een rijksmonument en gaat u verduurzamen? Dan kunt u gebruik maken van de Duurzame Monumenten-lening

Woonhuissubsidie

Particuliere eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie, kunnen jaarlijks tussen 1 maart en 30 april een aanvraag indienen voor een instandhoudingssubsidie. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed behandelt de subsidieaanvraag en kent deze toe. Deze subsidie is bedoeld voor kosten van reguliere onderhoudswerkzaamheden aan monumentale onderdelen van het rijksmonument, zoals gevelherstel of schilderwerk aan de buitenzijde van het pand. 

Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim)

Ieder jaar kan van 1 februari tot en met 31 maart de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) aangevraagd worden voor rijksmonumenten die van oorsprong geen woonhuis zijn, zoals een kerk, molen of fabriek. Ook groene en archeologische monumenten vallen onder deze subsidieregeling.

Afbeelding
Vergunning

Omgevingsvergunning

Als u een wijziging aanbrengt aan een monument of karakteristiek pand dan wordt getoetst of er geen historisch waardevolle elementen verloren gaan. Heeft u verbouwplannen?  

Geschiedenis Beverwijk

Beverwijk kreeg in 1276 marktrechten en in 1298 stadsrechten. Het kerkdorp Sint-Aagtenkerke behoorde sindsdien ook tot Beverwijk. Het kerkdorp was in de Middeleeuwen een doel voor pelgrims, omdat de heilige Agatha hier zou zijn verschenen aan een maagd uit Velsen. Op de plaats waar de heilige Agatha verscheen werd een kapel gesticht. In de middeleeuwen bevonden zich een aantal kastelen in Beverwijk, onder andere Kasteel Ter Wijc, Kasteel Banjaert, en Kasteel Adrichem.

Kooplieden uit Amsterdam bouwden in de 17e eeuw in de aantrekkelijke duinomgeving hun buitenstadse optrekjes. Voorbeelden hiervan zijn Huize Westerhout, Huize Akerendam en Huize Scheijbeeck.

In 1800 wordt de Linie van Beverwijk aangelegd, na de Slag bij Castricum in 1799. Deze militaire verdedigingslinie complementeerde een bestaande linie van Monnickendam, via Purmerend naar Beverwijk. De Linie van Beverwijk bestond uit een aantal lunetten, vaak met een gracht eromheen. Enkele van deze lunetten zijn bewaard gebleven, de meeste zijn nu verdwenen.

Meer monumenten informatie

Naar boven