U bent hier

Gemeentes

 • Monument gemeente Buren

  Buren

  Buren ligt in het hart van de Betuwe, een prachtig gebied dat door de tijd heen is gevormd door de rivieren. De bewoners hebben het mooie landschap nog eens verrijkt met vele boomgaarden, historische gebouwen, sfeervolle dorpen en stadjes. In deze gemeente liggen het zeshonderd jaar oude Oranjestadje Buren en dertien dorpen die elk hun eigen sfeer hebben.

 • Monument gemeente Coevorden

  Coevorden

  De gemeente Coevorden heeft geen eigen monumentenbeleid. Er is een rietendakenlijst. De panden die op deze lijst voorkomen, komen in aanmerking voor een laagrentende lening. Op deze lijst staan voornamelijk boerderijen zonder monumentale status.

 • Monument gemeente Culemborg

  Culemborg

  Culemborg is een eigentijdse, levendige Gelderse stad met een rijke historie. De naam Culemborg komt al vanaf 1281 in de archieven voor. De stad is ontstaan op een kruising van de oeverwallen van het riviertje de Meer en de Lek. De stad heeft een mooie en gaaf bewaard gebleven oude binnenstad in een prachtig groene omgeving en wordt wel de "De poort tot de Betuwe" genoemd. De stad kent een rijke en bewogen historie. De talloze monumenten, groot en klein, getuigen tot op de dag van vandaag van die geschiedenis.

 • Monument gemeente Delft

  Delft

  In 1246 kreeg Delft zijn eerste stadsrechten. De stad bestond toen nog uit een lint van percelen aan weerszijden van de gracht. In de veertiende en vijftiende eeuw groeide stad verder uit tot een stedelijk centrum omgeven door grachten. In de zestiende en zeventiende eeuw, tijdens de Gouden Eeuw, kende Delft een bloeiende economie en grote culturele ontwikkeling. Pas in de negentiende eeuw maakte de stad opnieuw een grote economische groei door, dit maal door een grote uitbreiding van de industrie.

 • Monument gemeente Den Haag

  Den Haag

  Den Haag is een veelzijdige stad: hof- en regeringsstad, stad van internationaal recht en stad aan zee. Maar Den Haag is ook een echte monumentenstad met statige herenhuizen en villa’s, lommerrijke parken en omvangrijke negentiende-eeuwse wijken. De stad is ontstaan rond de oude grafelijke residentie en een bijbehorende kleine burgerlijke nederzetting. Door de eeuwen heen heeft de stad zich geleidelijk uitgebreid.

 • Monument gemeente Den Helder

  Den Helder

  De gemeente Den Helder heeft een eigen gemeentelijk monumentenbeleid. De beleidsnota "Cultuurhistorische Waarden Den Helder" kunt u downloaden op de website van de gemeente Den Helder. Ook vindt u hier een lijst met aangewezen beschermde panden in de gemeente Den Helder.

 • Monument gemeente Deventer

  Deventer

  Als eigenaar van een rijksmonument, gemeentelijk monument of een ander monument in Deventer kunt u de Deventer Restauratiefonds-hypotheek aanvragen. De laagrentende leningen uit het Deventer Restauratiefonds worden (met name) ingezet voor de restauratie van industrieel erfgoed in deze stad.

 • Monument gemeente Doesburg

  Doesburg

  Doesburg is een eeuwenoude stad met een rijkdom aan cultureel erfgoed. Doesburg kon zich door zijn gunstige ligging aan de IJssel ontwikkelen tot een sterke nederzetting. Al in 1237 ontving Doesburg stadsrechten. Doesburg werd versterkt met verdedigingswerken en de stad kreeg vier toegangspoorten: Veerpoort, Koepoort, Meipoort en Ooipoort. Vanaf de vijftiende eeuw trad er een terugval op. De stad werd minder belangrijk. In 1701 ontwikkelde Menno van Coehoorn een plan om ten oosten van de stad een sterke verdedigingslinie aan te leggen. Hiervan is een groot deel bewaard gebleven en kennen we als de Hoge en de Lage Linie. En binnen deze linies ligt de historische binnenstad die geroemd wordt om het monumentale karakter.

 • Monument gemeente Dordrecht

  Dordrecht

  Dordrecht was ooit de belangrijkste stad van ons land. In het Hofkwartier, oorspronkelijk grotendeels bestaande uit een kloostercomplex, werd de Eerste Vrije Statenvergadering gehouden. De Hollandse steden, die zich achter Willem van Oranje hadden geschaard, kwamen er in 1572 bijeen. Met de Unie van Dordrecht (1575), waarin de grondwet werd vastgelegd, geldt de Statenvergadering als het begin van de zelfstandige Nederlandse staat.

 • Monument gemeente Drechterland

  Drechterland

  De gemeente Drechterland heeft een eigen gemeentelijk monumentenbeleid. Ook heeft Drechterland een monumentenlijst met daarop rijks-, provinciale en gemeentelijke monumenten.

 • Monument gemeente Eindhoven

  Eindhoven

  Lichtstad, Philips, PSV en de Technische Universiteit. Dat is het toonbeeld van Eindhoven. De Brabantse stad doet niet gelijk denken aan een historierijke stad. Maar wie goed kijkt, kan sporen ontdekken uit de Middeleeuwen. En hoewel het stadsbeeld niet wordt bepaald door historische gebouwen, is de ontwikkeling van de stad er wel degelijk in te zien. Rond 1200 is de stad gesticht. Veel mensen denken dat Eindhoven ontstond door aaneengroeiing van omliggende dorpen. Deze groeiden uiteindelijk wel aaneen in Eindhoven en zijn nu wijken rondom het centrum. In 1232 ontving Eindhoven al stadsrechten. Er wordt vanuit gegaan dat de stadsstichting iets met de politiek van de Brabantse hertog Hendrik I te maken heeft.

 • Monument gemeente Enschede

  Enschede

  Wie ruim zevenhonderd jaar geschiedenis optekent van Stad Enschede (de eerste stadslegger begon in het jaar 1300) ontwaart vanaf het allerprilste begin een bewogen geschiedenis. Het begon met de verwoesting van de Heerlijkheid Enschede in 1225, daarna volgde het inferno van 1570, de grote brand van 1750 en de fatale brand van 1862 die bijna niets overliet van de historische binnenstad. En in de Tweede Wereldoorlog sloegen geallieerde (!) bommen grote gaten in de stad. De laatste plaag, de vuurwerkexplosie in 2000 waarbij een complete woonwijk van de kaart werd geveegd, staat nog vers in ieder geheugen geprent.

Pagina's