Vind advies

De gemeente is uw eerste aanspreekpunt op het gebied van duurzaamheid. De gemeente toetst of de manier waarop u energie wilt besparen niet ten koste gaat van de monumentale of historische waarden van uw pand.  Alle gemeenten baseren zich hierbij op de algemene uitgangspunten van monumentenzorg.

Advies van de gemeente

Veel gemeenten hebben uitgebreide richtlijnen geformuleerd voor renovatie en energiebesparing in monumenten. U kunt er ook terecht voor advies. Neem daarom zo vroeg mogelijk contact op met uw gemeente als u van plan bent werk te maken van energiebesparing in een monument. Zo weet u ook op tijd voor welke ingrepen een vergunning nodig is. Lees hier meer over vergunningen en duurzaamheid. 

Duurzaamheid
Afbeelding
Inspectie

Advies op maat

Wie in een woning energiebesparende maatregelen wil nemen, kan een Maatwerkadvies energiebesparing (voorheen EPA of Energie Prestatie Advies) laten opstellen door een gecertificeerd adviseur.

Goed om te weten: in Nederland heeft slechts een enkele maatwerkadviseur ervaring met monumentale panden. Zorg ervoor dat u advies vraagt aan iemand met kennis van zaken!

Afbeelding
Doe wel doe niet lijst

DuMo-advies

Energiebesparende maatregelen in een monument vragen om zorgvuldigheid en maatwerk. Heeft u plannen, raadpleeg dan uw gemeente. Schakel een Duurzame Monumenten-adviseur (DuMo) in die u kan informeren over de historische waarden, technische mogelijkheden en eventuele vergunningen.

Op de website van het Restauratiefonds vindt u een overzicht met erkende Duurzame Monumenten-adviseurs.

Afbeelding
Duurzame energie

Energiescan

Een energiescan geeft u inzicht in historische waarden, technische mogelijkheden en eventuele vergunningen. Vraag de energiescan aan bij één van adviseurs via het Nationaal Restauratiefonds.

Voordelen

  • Zorgvuldige afweging tussen historische waarden en energiebesparende maatregelen;
  • Inzicht in de te nemen maatregelen: bijvoorbeeld isolatiemogelijkheden, rendement ketels, zonnepanelen;
  • Inzicht in de mogelijkheden en wat is vergunningsverplichting.

Kosten

De kosten van een Energiescan verschillen. Dit is onder meer afhankelijk van het type monument of beeldbepalend pand en de omvang van de ingrepen. Een scan kan worden aangevraagd bij gespecialiseerde DuMO-adviseurs.  

Verhalen over duurzaamheid

Naar boven