Financiering voor uw monument: subsidie of lening?

Gaat u aan de slag met uw monument? Dan kunnen de onderhouds-, restauratie- of verduurzamingskosten behoorlijk oplopen. Gelukkig zijn er verschillende manieren om deze kosten te financieren. Ontdek hier welke financiering bij u past.

Afbeelding
Financiering

Hoe financier ik onderhoud, restauratie of verduurzaming?

Subsidies, fondsen en leningen: er zijn voor u als monumenteigenaar of -behouder verschillende financiële mogelijkheden. Komt u niet in aanmerking voor subsidie? Dan is aanspraak maken op een lening met lage rente via het Nationaal Restauratiefonds of op een andersoortig fonds ook een mogelijkheid.

Subsidies vanuit de (rijks)overheid
Vanuit de overheid zijn er subsidies beschikbaar voor onderhoud van rijksmonumenten. Als eigenaar van een rijksmonument kunt u aanspraak maken op instandhoudingssubsidie of op subsidie voor herbestemming.

Regionale fondsen en subsidies
Een aantal provincies en gemeenten heeft een eigen fonds voor restauratie en onderhoud van provinciale- of gemeentelijke monumenten. Uw gemeente of provincie werkt hiervoor samen met het Nationaal Restauratiefonds.

Lening bij het Restauratiefonds
Als u een monumentaal pand gaat restaureren, is het mogelijk om voor de kosten daarvan een hypothecaire lening afsluiten. Op de website van het Nationaal Restauratiefonds checkt u direct of u in aanmerking komt voor een laagrentende lening.

Subsidie

Van woonhuissubsidie tot herbestemmingssubsidie: op deze pagina leest u meer over de verschillende mogelijkheden.

Lening of hypotheek

Als u niet in aanmerking komt voor subsidie, is een lening bij het Restauratiefonds wellicht wel een optie. Op deze pagina leest u meer over de mogelijkheden.

De Monumentencoach neemt u mee in alle stappen voor financieren

De dienstverlening van de Monumentencoach is speciaal ontwikkeld voor (toekomstige) eigenaren van monumenten met een restauratiebehoefte die een (laagrentende) lening bij het Restauratiefonds willen aanvragen. In het stappenplan komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod:

  • Praktische onderwerpen zoals het opstellen van een schetsplan 
  • Juridische onderwerpen zoals de omgevingsvergunning
  • Financiële aspecten zoals onderhoudskosten en financiering van restauratie

Verhaal uit de praktijk

Remco Vos

Wilt u meer weten over de financiering van restauratie, onderhoud of verduurzaming van uw monument? Neem dan contact op met Remco Vos, accountmanager Restauratiefonds, regio Limburg, Noord-Brabant en Zeeland.
Remco Vos

Nationaal Restauratiefonds

Springlevende monumenten! Daar gaan we voor, samen met u.

Elk monument vertelt een verhaal en geeft een gezicht aan een buurt, plaats of regio. Monumenten maken onze omgeving levendig, spannend en extra aantrekkelijk.

Daarom wil het Restauratiefonds deze bijzondere gebouwen behouden. Want een monument moet worden beleefd en het verhaal moet worden doorverteld. Zo blijven monumenten springlevend! Daar maken wij ons elke dag weer sterk voor.

Naar boven