Financiering voor uw monument: subsidie of lening?

Gaat u aan de slag met uw monument? Dan kunnen de onderhouds-, restauratie- of verduurzamingskosten behoorlijk oplopen. Gelukkig zijn er verschillende manieren om deze kosten te financieren. Ontdek hier welke financiering bij u past.

Afbeelding
Financiering

Hoe financier ik onderhoud, restauratie of verduurzaming?

Subsidies, fondsen en leningen: er zijn voor u als monumenteigenaar of -behouder verschillende financiële mogelijkheden. Komt u niet in aanmerking voor subsidie? Dan is aanspraak maken op een lening met lage rente via het Nationaal Restauratiefonds of op een andersoortig fonds ook een mogelijkheid.

Subsidies vanuit de (rijks)overheid
Vanuit de overheid zijn er subsidies beschikbaar voor onderhoud van rijksmonumenten. Als eigenaar van een rijksmonument kunt u aanspraak maken op instandhoudingssubsidie of op subsidie voor herbestemming.

Regionale fondsen en subsidies
Een aantal provincies en gemeenten heeft een eigen fonds voor restauratie en onderhoud van provinciale- of gemeentelijke monumenten. Uw gemeente of provincie werkt hiervoor samen met het Nationaal Restauratiefonds.

Lening bij het Restauratiefonds
Als u een monumentaal pand gaat restaureren, is het mogelijk om voor de kosten daarvan een hypothecaire lening afsluiten. Op de website van het Nationaal Restauratiefonds checkt u direct of u in aanmerking komt voor een laagrentende lening.

Subsidie

Van woonhuissubsidie tot herbestemmingssubsidie: op deze pagina leest u meer over de verschillende mogelijkheden.

Lening of hypotheek

Als u niet in aanmerking komt voor subsidie, is een lening bij het Restauratiefonds wellicht wel een optie. Op deze pagina leest u meer over de mogelijkheden.

Veelgestelde vragen

 • Hoe financier ik als particuliere eigenaar van een rijksmonumentaal woonhuis de instandhoudingskosten en de verduurzamingskosten?

  We bevragen Grietje Hofstede, accountmanager bij het Restauratiefonds en deskundig op het gebied van financieringen.

  ‘Dan heb je twee opties: je kunt via het Restauratiefonds een laagrentende lening aanvragen. Laag betekent ongeveer 3 procent beneden de tarieven van reguliere banken. En de tweede optie is 38% subsidie aanvragen over de werkzaamheden. Let wel op, deze subsidie geldt alléén voor instandhoudingskosten, verduurzamingsmaatregelen kunnen tegen een laagrentende lening worden gefinancierd.’

 • Het gaat steeds over rijksmonumenten. Heeft een eigenaar van een gemeentelijk of provinciaal monument dezelfde financieringsmogelijkheden?

  We bevragen Grietje Hofstede, accountmanager bij het Restauratiefonds en deskundig op het gebied van financieringen.

  ‘Nee, helaas niet. Maar er zijn gelukkig andere mogelijkheden! Voor eigenaren van een gemeentelijk of provinciaal monument is het slim om de postcodecheck ‘welke financiering past bij mijn monument’ te doen. Daar vind je precies welke regelingen voor jouw monument van toepassing zijn.

  Regelingen voor het verduurzamen van een woonhuis

 • Geeft het Restauratiefonds ook advies aan eigenaren wat het beste is om te doen: een laagrentende lening of een subsidie voor een woonhuis?

  We bevragen Grietje Hofstede, accountmanager bij het Restauratiefonds en deskundig op het gebied van financieringen.

  ‘Nee, het Restauratiefonds geeft geen advies. Het is aan de eigenaar zelf om de berekening en vervolgens de afweging te maken. Wij gaan ervan uit dat eigenaren vaardig genoeg zijn om het sommetje voor zichzelf te maken. Mocht dat niet lukken, dan is het zaak om de casus voor te leggen aan een adviseur. Dat zijn wij niet. Het Restauratiefonds mag eigenaren alleen informeren, niet adviseren.’

 • Een lening bij het Restauratiefonds heeft een lager tarief. Zitten er nog meer voordelen aan een Restauratiefondslening?

  We bevragen Grietje Hofstede, accountmanager bij het Restauratiefonds en deskundig op het gebied van financieringen.

  ‘Een lening bij het Restauratiefonds is te allen tijde boetevrij aflosbaar. Wij werken met zogenaamde revolverende fondsen, dat betekent dat wij afgeloste bedragen weer opnieuw kunnen uitlenen voor andere monumenten. Dit geldt voor rijksmonumenten. Wat geldt voor gemeentelijke of provinciale monumenten is verschillend. Eigenaren van woonhuizen kunnen op onze site de postcodecheck doen. Die staat bij het onderdeel: ‘welke financiering past bij mijn monument’ op onze site. Na het invullen van de postcode is in één oogopslag te zien wat er in een bepaalde woonplaats geldt. Er zijn provincies waar ze voor verduurzaming en restauratie één en het hetzelfde product hebben, maar er zijn ook provincies waar ze twee verschillende leningen hebben.

  welke financiering past bij mijn monument

 • Hoeveel kan ik maximaal lenen via het Restauratiefonds?

  We bevragen Grietje Hofstede, accountmanager bij het Restauratiefonds en deskundig op het gebied van financieringen.

  ‘De kosten voor restauratie en verduurzaming dienen een substantieel deel van de financiering te zijn. Eventueel kunnen werkzaamheden die hier niet onder vallen tegen het marktconforme tarief worden geleend. De maximale financiering wordt altijd vastgesteld bij de inhoudelijke beoordeling van de aanvraag.’

Verhaal uit de praktijk

Remco Vos

Wilt u meer weten over de financiering van restauratie, onderhoud of verduurzaming van uw monument? Neem dan contact op met Remco Vos, accountmanager Restauratiefonds, regio Limburg, Noord-Brabant en Zeeland.
Remco Vos

De Monumentencoach neemt u mee in alle stappen voor financieren

De dienstverlening van de Monumentencoach is speciaal ontwikkeld voor (toekomstige) eigenaren van monumenten met een restauratiebehoefte die een (laagrentende) lening bij het Restauratiefonds willen aanvragen. In het stappenplan komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod:

 • Praktische onderwerpen zoals het opstellen van een schetsplan 
 • Juridische onderwerpen zoals de omgevingsvergunning
 • Financiële aspecten zoals onderhoudskosten en financiering van restauratie

Nationaal Restauratiefonds

Springlevende monumenten! Daar gaan we voor, samen met u.

Elk monument vertelt een verhaal en geeft een gezicht aan een buurt, plaats of regio. Monumenten maken onze omgeving levendig, spannend en extra aantrekkelijk.

Daarom wil het Restauratiefonds deze bijzondere gebouwen behouden. Want een monument moet worden beleefd en het verhaal moet worden doorverteld. Zo blijven monumenten springlevend! Daar maken wij ons elke dag weer sterk voor.

Naar boven