Over ons

Monumenten.nl maakt u wegwijs in Monumentenland. Hier vindt u alle relevante informatie als u uw monument gaat onderhouden, restaureren, verduurzamen of  aankopen. In de Monumenten Community ontmoet u andere eigenaren, deelt u ervaringen en wisselt u kennis en tips uit. Bent u op zoek naar een goede specialist? Lees de ervaringen van andere monumenteigenaren in de SpecialistenWijzer, of deel een review over de specialist die u heeft geholpen bij de werkzaamheden aan uw monument. 

Bassein

Vergroot uw kennis met Monumenten.nl

Monumenten.nl is opgericht in 2001. Het initiatief hiervoor werd genomen door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en het Nationaal Restauratiefonds. Vanaf april 2019 is het Restauratiefonds de eigenaar van Monumenten.nl. De waardevolle kennis van onze partner de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed blijft gelukkig beschikbaar via deze website. 

Informatie en tips
Monumenten.nl is er speciaal voor (potentiële) eigenaren van deze bijzondere gebouwen. Van aankoop en onderhoud tot verduurzamen en herbestemmen. Wat uw plannen ook zijn, u vindt hier altijd de nodige informatie en tips. Dit doen wij met voorbeelden, verwijzingen, toelichting op wet- en regelgeving en financiële mogelijkheden. Samen houden we de monumenten in Nederland springlevend! Laat het ons weten, als u nog iets mist!

Kennis van de eigenaar vergroten
Jaarlijks lezen meer dan 500.000 bezoekers de informatie, verhalen, interviews en nieuwsberichten op Monumenten.nl. Door goed naar u te luisteren en onze informatie daarop aan te passen blijven we de kennis van monumenteigenaren vergroten. Zo helpen we de waardevolle monumenten beter in stand te houden.

Kennispartners
Op Monumenten.nl vindt u naast algemene informatie ook veel specifieke informatie over financiële mogelijkheden, wet- en regelgeving en vergunningen bij monumenten. Onze kennispartners helpen ons met deze specifieke kennis.

Actueel 
Wij streven naar actuele en betrouwbare informatie op deze site actueel, maar u kunt u geen rechten ontlenen aan de inhoud van deze site. Komt u informatie tegen die niet correct, onvolledig of niet (meer)actueel is, stelt u ons dan op de hoogte via info@monumenten.nl

Monumenten.nl is een initiatief van het Nationaal Restauratiefonds

Veelgestelde vraag

 • Bent u van de Monumentenzorg?

  Uw pand of wijk is ‘onder monumentenzorg geplaatst’. Wie wordt hiermee bedoeld? Is dat Monumenten.nl, uw gemeente of de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed? Hoe zit dat?

  Monumenten.nl
  Monumenten.nl is niet de Monumentenzorg. Monumenten.nl is een website waar u alle relevante informatie vindt als u uw monument gaat onderhouden, restaureren, verduurzamen of aankopen. U kunt Monumenten.nl ook bellen om informatie te vragen.

  De gemeente
  U komt in aanraking met de Monumentenzorg in de vorm van de gemeente als u als eigenaar van een rijksmonument, een gemeentelijke monument, een beeldbepalend pand of een pand liggend in een beschermd stads/dorpsgezicht gaat verbouwen, restaureren of verduurzamen. De gemeente kijkt dan mee of dit volgens het geldende monumenten,- erfgoedbeleid gebeurt. U moet bijvoorbeeld een omgevingsvergunning aanvragen.

  Wat doet de gemeente nog meer?
  De gemeente voert het toezicht en de handhaving op rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten, beeldbepalende panden en/of beschermde stads/dorpsgezicht binnen de betreffende gemeente. De gemeente kan gemeentelijke monumenten, beeldbepalende panden en/of beschermde stads/dorpsgezicht aanwijzen en ‘afvoeren’ van de gemeentelijke monumentenlijst en stelt lokale subsidies beschikbaar en kent deze subsidies toe.

  De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
  De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is ook een onderdeel van de Monumentenzorg, u komt hier minder vaak mee in aanraking. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed schrijft beleid op het gebied van monumenten, kan rijksmonumenten aanwijzen, beheert het rijksmonumentenregister, stelt landelijke subsidies voor rijksmonumenten beschikbaar en kent subsidies toe. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed kijkt (soms) mee wanneer er iets gebeurt met (grotere) rijksmonumenten.

  De rol van de Monumentenwacht
  Met 'De Monumentenzorg is langs geweest' bedoelt u vaak dat de Monumentenwacht is langs geweest. Monumentenwacht voert bouwkundige inspecties uit en geeft onafhankelijk advies op maat over het onderhoud van uw monument. De Monumentenwacht is onafhankelijk en misschien dat uw gemeente u naar hen doorverwijst. In sommige gevallen vergoedt de gemeente (een deel van) de kosten voor een abonnement of de kosten van de inspectie.

Nationaal Restauratiefonds

Het Restauratiefonds helpt u met de basis; een goede financiële ondersteuning. Want zonder geld zijn monumenten niet te behouden. Het Restauratiefonds biedt eigenaren leningen voor onderhoud, restauratie, verduurzaming en herbestemming vanuit verschillende fondsen. Die beheert het Restauratiefonds voor het Rijk, provincies, gemeenten en particuliere organisaties. Heeft u subsidie aangevraagd voor onderhoud of restauratie? Dan zorgt het Restauratiefonds voor de uitbetaling. 

Kantoor Restauratiefonds
Externe video URL

Hart voor Monumenten

Het Restauratiefonds heeft geen winstoogmerk, maar gaat voor springlevende monumenten met maatschappelijke impact al vanaf 1985. De betrokken professionals staan dagelijks voor u klaar om uw ideeën te realiseren. Samen haalt u alles uit de kast om uw ideeën te realiseren, om zo bijzondere panden duurzaam te gebruiken.

Het Restauratiefonds werkt samen met overheden en maatschappelijke fondsen aan een effectief en succesvol monumentenbeleid. Met een sterke netwerk wordt meer mogelijk. Kennisdelen en het vergroten van het draagvlak voor monumenten. Zo genieten wij nog lang van ons prachtige erfgoed.

Benieuwd naar ervaringen van anderen?

Of u nu een monumenteigenaar of specialist bent. In Monumenten Community helpt iedereen elkaar met het maken van de juiste keuzes.

Grietje Hofstede

Wilt u meer weten over de financiering van restauratie, onderhoud of verduurzaming van uw monument? Neem dan contact op met Grietje Hofstede, accountmanager Restauratiefonds, regio Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel en Flevoland.
Grietje Hofstede
Naar boven