Over ons

Monumenten.nl geef eigenaren van monumenten informatie over de financiële mogelijkheden, wet- en regelgeving, vergunningen en nog veel meer. Door specialisten, kennispartners en eigenaren samen te brengen houden wij de monumenten in Nederland springlevend.

Samen staan we sterk

Monumenten.nl deelt relevante informatie over monumenten. Wij richten ons daarbij primair op (potentiële) eigenaren van deze bijzondere gebouwen. Die informatie stimuleert het onderhoud, de restauratie, verduurzaming of herbestemming van monumenten. Dit doen wij met voorbeelden, verwijzingen, toelichting op wet- en regelgeving en de financiële mogelijkheden. 

Ons doel is om de kennis bij (potentiële) eigenaren te vergroten. Wij zijn ervan overtuigd dat deze waardevolle panden hierdoor beter gebruikt en behouden blijven. De behoefte aan relevante informatie blijkt in ieder geval uit het groeiend aantal bezoekers in 2019 waren dit er ruim 600.000. 

Monumenten.nl deelt al die relevante informatie al sinds 2001. Het initiatief hiervoor werd genomen door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en het Nationaal Restauratiefonds. Vanaf april 2019 is het Restauratiefonds de initiatiefnemer van Monumenten.nl. De relevante kennis van de Rijksdienst blijft beschikbaar via deze website. 

Wij streven ernaar de informatie op deze site actueel en betrouwbaar te houden. Ondanks dit streven kunt u geen rechten ontlenen aan de inhoud van deze site. Mocht u informatie tegenkomen die niet correct, onvolledig of niet (meer) actueel is, dan stellen wij het op prijs als u ons hiervan op de hoogte stelt via info@monumenten.nl

Nationaal Restauratiefonds

Verstand van financieren

Hoe wij dat doen? De basis is een goede financiële ondersteuning. Want zonder geld zijn monumenten niet te behouden. Daarom helpen wij eigenaren aan leningen voor onderhoud, restauratie, verduurzaming en herbestemming. Dat doen wij vanuit verschillende fondsen die wij voor het Rijk, provincies, gemeenten en particuliere organisaties beheren. Heeft u subsidie aangevraagd voor onderhoud of restauratie? Dan zorgen wij voor de uitbetaling. En alles wat wij weten, delen we graag met u. Bijvoorbeeld op onze websites of in een persoonlijk gesprek. Zo staat u sterk.

Hart voor monumenten

Onze organisatie heeft geen winstoogmerk, maar gaat voor springlevende monumenten met maatschappelijke impact. Dat doen wij al vanaf onze oprichting in 1985 door het ministerie van OCW. Wij zetten elke euro in om eigenaren te ondersteunen. Onze betrokken professionals staan dagelijks in contact met monumentbezitters en voelen zich een beetje mede-eigenaar. Samen halen wij alles uit de kast om uw ideeën te realiseren, om zo bijzondere panden duurzaam te gebruiken.

Hetzelfde doen wij met overheden en maatschappelijke fondsen. Wij werken met hen samen aan een effectief en succesvol monumentenbeleid. Met ons sterke netwerk maken wij meer mogelijk. Wij delen kennis en vergroten het draagvlak in de maatschappij voor het behoud van monumenten. Op die manier genieten wij nog lang van ons prachtige erfgoed.

Kantoor Restauratiefonds
Externe video URL
Naar boven