Bloemendaal

Bloemendaal villa wildhoef
Bloemendaal villa wildhoef
Credit
Wikimedia Commons - Jane023 (talk)
269
269
175

Gemeente Bloemendaal
Bloemendaalseweg 158
2051 GJ Overveen
Postbus 201
2050 AE Overveen
14023
gemeente@bloemendaal.nl
www.bloemendaal.nl

Bloemendaal is een plaats en gemeente in de Nederlandse provincie Noord-Holland. De gemeente bestaat uit de woonkernen Aerdenhout, Bennebroek, Bentveld (gedeeltelijk), Bloemendaal, Bloemendaal aan Zee, Overveen (gemeentehuis), Vogelenzang. In de zeventiende eeuw vestigden zich hier tal van gefortuneerde kooplieden die in de zomermaanden de stad wensten te ontvluchten om te genieten van het buitenleven. Nog steeds wordt de gemeente geassocieerd met landelijkheid en exclusiviteit.

Monumentenkaart

Binnen de gemeente Bloemendaal bevinden zich 475 beschermde monumenten. In Bloemendaal zijn zowel rijksmonumenten, provinciale- als gemeentelijke monumenten te vinden. Daarbij is het Bloemendaalse Park / Duin en Daal een beschermd stadsgezicht. Wilt u weten of u in een monument woont? 

Pannekoekenhuisje Bloemendaalse bos
Pannenkoekenhuisje Bloemendaalse bos
Restauratiefonds

Monumentenzorg Bloemendaal

De afdeling Monumentenzorg van de gemeente Bloemendaal zet zich in om het erfgoed van de gemeente op duurzame wijze te behouden voor de toekomst. De adviseurs stellen beleid op met betrekking tot monumenten en erfgoed in de gemeente en vormen het bevoegd gezag. Wilt u meer weten over de geldende wet- en regelgeving? 

Afbeelding
Opvallen

Duurzaam monument

Bloemendaal wil inwoners van Overveen, Bloemendaal, Aerdenhout, Vogelenzang en Bennebroek inspireren bij het verlagen van hun energierekening en het toekomstbestendig maken van hun woning.

Doe de Zelfscan Duurzaam Monument en kijk welke mogelijkheden er voor uw monument zijn.

Bent u eigenaar van een rijksmonument en gaat u verduurzamen? Dan kunt u gebruik maken van de Duurzame Monumenten-lening

Afbeelding
Toolbox

Onderhoudssubsidie

Voor gemeentelijke monumenten stelt de gemeente Bloemendaal een subsidie beschikbaar voor het uitvoeren van restauratie, reconstructie, onderhoud of onderzoek van (bijzonder kenmerkende onderdelen van) gemeentelijke monumenten. Wilt u hier meer informatie over? 

Woonhuissubsidie

Particuliere eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie, kunnen jaarlijks tussen 1 maart en 30 april een aanvraag indienen voor een instandhoudingssubsidie. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed behandelt de subsidieaanvraag en kent deze toe. Deze subsidie is bedoeld voor kosten van reguliere onderhoudswerkzaamheden aan monumentale onderdelen van het rijksmonument, zoals gevelherstel of schilderwerk aan de buitenzijde van het pand. 

Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim)

Ieder jaar kan van 1 februari tot en met 31 maart de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) aangevraagd worden voor rijksmonumenten die van oorsprong geen woonhuis zijn, zoals een kerk, molen of fabriek. Ook groene en archeologische monumenten vallen onder deze subsidieregeling.

Afbeelding
Vergunning

Omgevingsvergunning

Voor het aanvragen van een wijziging van een monument is meestal een omgevingsvergunning vereist. Er wordt dan getoetst of er geen monumentale waarden verloren gaan. Heeft u verbouwplannen?

Geschiedenis Bloemendaal

Bloemendaal is ontstaan uit drie dorpen (ambachten) die toebehoorden aan de heren van Brederode. n 1679 verviel de ‘heerlijkheid’ aan de Staten van Holland, na het kinderloos overlijden van Wolfert, de laatste heer van Brederode. In 1722 kocht de stad Haarlem de drie ambachten. In 1795 werd na het uitbreken van de Bataafse revolutie het systeem van heerlijkheden afgeschaft en konden de inwoners van de drie dorpen voor het eerst vanuit hun midden hun eigen bestuurders kiezen.

Meer monumenten informatie

Naar boven