Borsele

Hoeve Kwadendamme - M.Phernambucq
Hoeve Kwadendamme
Credit
Wikimedia Commons - M.Phernambucq
173
173

Gemeente Borsele
Stenevate 10
4451 KB Heinkenszand

Postadres
Postbus 1
4450 AA Heinkenszand

www.borsele.nl
info@borsele.nl

T 0113 - 238383

Borsele is een gemeente op Zuid-Beveland, in de Nederlandse provincie Zeeland. De gemeente is voornamelijk bekend vanwege de kerncentrale Borssele en de centrale opslag voor radioactief afval en valt grotendeels samen met het Waardevol Cultuurlandschap de Zak van Zuid-Beveland.

Monumenten

De gemeente Borsele kent rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten en een beschermd dorpsgezicht. 

Ovezande Kerkje - Steinbach
Ovezande Kerkje
Wikimedia Commons - Steinbach
Afbeelding
Stadsaanzicht

Rijksbeschermd gezicht Borsele

Het dorp Borsele heeft ongeveer 1500 inwoners. Het is één van de middelgrote kernen van onze gemeente. Het dorp heeft een rechthoekig stratenplan. Het heette vroeger 'Monster'. Het ontwerp was van de Goese burgemeester Cornelis Soetwater. Met dit rechthoekig stratenplan was het dorpje voor die tijd heel modern. Borsele heeft de titel 'beschermd dorpsgezicht' gekregen. Het beschermde gebied omvat behalve de eigenlijke historische dorpskern en gedeelten van het overgangsgebied naar het open polderlandschap.

Monumentenzorg Borsele

De gemeente Borsele zet zich in om het erfgoed van de gemeente op duurzame wijze te behouden voor de toekomst. De adviseurs stellen beleid op met betrekking tot monumenten en erfgoed in de gemeente en vormen het bevoegd gezag. Wilt u meer informatie over dit erfgoedbeleid? 

Afbeelding
Opvallen

Duurzaam monument

Heeft u vragen over duurzaam (ver)bouwen, energie besparen, beschikbare subsidies of energie opwekken? Het Duurzaam Bouwloket helpt inwoners uit de gemeente Borssele.

Het is mogelijk om een Duurzaam Monumentenpaspoort aan te vragen bij Erfgoed Zeeland. Het duurzaam monumentenpaspoort bestaat uit een uitgebreid rapport wat inzicht geeft in mogelijke maatregelen voor een energiezuinig monument, met inbegrip van duurzame energietechnieken. 

Wilt u alvast meer weten over de mogelijkheden voor uw monument? Doe de Zelfscan Duurzaam Monument.

Bent u eigenaar van een rijksmonument en gaat u verduurzamen? Dan kunt u gebruik maken van de Duurzame Monumenten-lening

 

Afbeelding
Toolbox

Subsidie onderhoud of restauratie

Borsele hecht veel waarde aan de instandhouding van het cultureel erfgoed dat de gemeente rijk is. De gemeente biedt een financiële tegemoetkoming voor het in stand houden van het erfgoed. Dit in het kader van het restaureren en het behoud van bijzondere panden en onderdelen met monumentale waarde in de gemeente. Hieronder vallen gemeentelijke en rijksmonumenten en beeldbepalende panden. 

  • voor de restauratie van rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden een éénmalige subsidie verlenen tot 50% van de subsidiabele kosten met een maximum subsidie van € 30.000.
  • voor de instandhouding van een kerkgebouw, die als rijksmonument is aangewezen en in gebruik is voor de eredienst, een jaarlijkse subsidie verlenen tot 15% van de subsidiabele kosten met een maximum subsidie van € 2.500.

  • voor de instandhouding van een molen, die als rijksmonument is aangewezen, een jaarlijkse subsidie verlenen tot 20% van de subsidiabele kosten met een maximum subsidie van € 1.500.

  • voor een molen die minimaal 30 zaterdagen in het betreffende jaar wordt gedraaid en in dat jaar met de molen 30.000 omwentelingen worden gemaakt kan de gemeente een jaarlijkse subsidie van € 500 verlenen. 

  • voor de instandhouding van een molen, die als rijksmonument is aangewezen kan de gemeente een jaarlijkse subsidie verlenen tot 25% van de subsidiabele kosten met een maximum subsidie van € 1.000 per jaar.

  • voor onderhoud van een rieten dak van een gebouw, onderdeel van een als rijksmonument of gemeentelijk monument aangewezen agrarische boerderijencomplex een jaarlijkse subsidie verlenen tot 25% van de subsidiabele kosten met een maximum subsidie van € 1.000 per jaar.

  • voor de instandhouding van gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden kan de gemeente een jaarlijkse subsidie verlenen tot 25% van de subsidiabele kosten met een maximum subsidie van € 1.000.

  • voor herstel van bijzondere monumentale onderdelen een éénmalige subsidie verlenen tot 50% van de subsidiabele kosten met een maximum subsidie van € 1500.

Woonhuissubsidie

Particuliere eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie, kunnen jaarlijks tussen 1 maart en 30 april een aanvraag indienen voor een instandhoudingssubsidie. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed behandelt de subsidieaanvraag en kent deze toe. Deze subsidie is bedoeld voor kosten van reguliere onderhoudswerkzaamheden aan monumentale onderdelen van het rijksmonument, zoals gevelherstel of schilderwerk aan de buitenzijde van het pand. 

Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim)

Ieder jaar kan van 1 februari tot en met 31 maart de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) aangevraagd worden voor rijksmonumenten die van oorsprong geen woonhuis zijn, zoals een kerk, molen of fabriek. Ook groene en archeologische monumenten vallen onder deze subsidieregeling.

Afbeelding
Vergunning

Omgevingsvergunning

Als u uw monument wilt verbouwen, restaureren of verduurzamen is dat altijd maatwerk. Als u een wijziging aanbrengt aan een monument of karakteristiek pand dan wordt getoetst of er geen historisch waardevolle elementen verloren gaan. Leg vóórdat u de vergunning aanvraagt aan de gemeente uit wat u wilt doen. De gemeente kan dan meteen zeggen of dit kan en mag. Zo voorkomt u dat u een aanvraag indient die later wordt afgewezen. Heeft u verbouwplannen?  

De bescherming van stads- en dorpsgezichten is geregeld in het bestemmingsplan en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Voor panden binnen het beschermd stads- of dorpsgezicht gelden andere regels voor vergunningsvrij bouwen. De historische kern en de historische linten van Borsele zijn aangewezen als een bijzonder welstandsgebied. Het beleid is er hier op gericht het bijzondere karakter te behouden en waar mogelijk te versterken. 

Geschiedenis Borsele

Borselen, zoals het vroeger heette, overstroomde in 1530 en 1532. Monster, Thevic, St. Catharinakerk, Oost- en Westkerke en nog tal van andere dorpen verdronken. Daarna dreef het eiland totdat in 1616 de stad Goes de Borsselepolder bedijkte. De kavels en wegen werden in rechte lijnen uitgezet. Smallegange schreef in 1698: 'Het Dorp Monster is groot en schoon, hebbende te midden een seer wijde plaats met boomen beplant, rontom met Huisen, en het lant doorgaens met heerlijke Hofsteden bebouwt.'

Naar boven