Zelfscan Duurzaam Monument

Bent u benieuwd welke duurzame maatregelen passen bij uw monument? Gebruik de gratis online Zelfscan Duurzaam Monument en ontdek in een paar minuten hoe u uw monument verduurzaamt.

Afbeelding
Meer

Zo werkt het

Heeft u een monument dat u graag wil verduurzamen? Wat kan er, wat kost het en wat levert het op? De Zelfscan Duurzaam Monument helpt woningeigenaren op weg om duurzame stappen te zetten. Vul gegevens in over uw energieverbruik, de monumentale status, het woonoppervlak en eventueel eerder uitgevoerde maatregelen. Op basis van die informatie toont de Zelfscan Duurzaam Monument de relevante duurzame maatregelen, inzicht in de kosten, besparing, milieu-impact en mogelijke financieringen en subsidies. Een PDF-rapport helpt u vervolgens bij het nemen van vervolgstappen. 

Afbeelding
Doe wel doe niet lijst

Kwalitatief verduurzamen met een DuMo-adviseur

Een monument verduurzamen vraagt om een specifieke aanpak. Duurzame Monumenten (DuMo) adviseurs zijn hierin gespecialiseerd. Zij zorgen ervoor dat uw monument wordt verduurzaamd met oog voor de monumentale waarden. Het inwinnen van duurzaamheidsadvies bij een DuMo adviseur helpt u bij het nemen van de volgende stappen na de Zelfscan. Aan de slag!

Afbeelding
Duurzame energie

De Groene Grachten samen met het Restauratiefonds

De Zelfscan Duurzaam Monument is gekoppeld aan alle kennis die De Groene Grachten verzameld in een database. Zij slaan daar alle kennis en ervaring van de adviseurs in het veld op. Naast de technische haalbaarheid geeft de scan ook inzicht in de financiële mogelijkheden van het Restauratiefonds en andere subsidieregelingen. 

Vergoeding kosten duurzaamheidsadvies door het Restauratiefonds

Om de drempel voor monumenteigenaren te verlagen vergoedt het Restauratiefonds een deel van het duurzaamheidsadvies van de betrokken DuMo-adviseurs. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van het soort monument en het type advies en bedraagt maximaal 1.750 euro.

Ontzorgingsprogramma Verduurzaming Monumenten

Eigenaren van een rijksmonument starten op Monumenten.nl met de Zelfscan Duurzaam Monument en kunnen zich vervolgens via Monumenten.nl aanmelden voor het Ontzorgingsprogramma bij een van de gecontracteerde duurzaamheidsadviesbureaus. De geselecteerde adviesbureaus gaan monumenteigenaren ondersteunen en stimuleren tot het doen van investeringen in verduurzamingsmaatregelen. 

Veelgestelde vragen

 • ‘Wat is een goed moment om te gaan verduurzamen?’

  Wij legden de vraag voor aan Felix Kusters verduurzamingsadviseur voor de stichting ERM (stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg).

  ‘Wij zeggen altijd: laat verduurzaming zoveel mogelijk parallel lopen met restauratie- of verbouwingsplannen. Als je verduurzaming integreert in deze plannen, dan kunnen de maatregelen ingepast worden in de werkzaamheden die toch al uitgevoerd gaan worden, dat levert dus een ander kostenplaatje op. De DuMo-adviseur kan een overzicht maken van wat wij noemen de ‘natuurlijke momenten’ waarop je het best kunt gaan verduurzamen. En ook de Monumentenwachten kunnen bij een schouw een overzicht maken van verduurzamingsmogelijkheden en -momenten. Heb je geen verbouwingsplannen dan is verduurzamen natuurlijk toch aan te bevelen, alleen zijn dan de terugverdientijden vaak wat langer dan op een natuurlijk moment.’

 • 'Hoe kan ik veel effect bereiken zonder al te veel investeringen en ingrepen in mijn pand?'

  Wij legden de vraag voor aan Felix Kusters verduurzamingsadviseur voor de stichting ERM (stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg).

  ‘Het gaat hier om de zogenaamde ‘quick wins’: stappen die je snel uit kunt voeren, die geen meestal grote investering vragen en meteen resultaat geven. Het aanpassen van je gedrag is het voordeligst! De verwarming een graadje lager zetten levert al een flinke besparing op. De verwarming van een huis vormt het grootste aandeel van de energierekening, dus alle maatregelen die je op dit terrein neemt, hebben veel effect op je energierekening. Denk bijvoorbeeld aan isolatiefolie achter de radiatoren of alleen die ruimtes verwarmen waar je ook daadwerkelijk bent. Breng isolerende gordijnen aan en doe deze dicht bij kou, dat is ook een zeer effectieve maatregel. En voor je elektriciteitsrekening is het vervangen van al je lampen door LED een goede stap. Dat is simpel en levert je per lamp 80% energiebesparing op ten opzichte van traditionele verlichting. En dan zijn er nog maatregelen zoals korter douchen, een waterbesparende douchekop en standby-killers.’

 • 'Wat zijn tips voor eigenaren die een warmtepomp overwegen?'

  We vroegen het aan Wim Jakobsen, teamleider van de Monumentenwacht in Zeeland.

  ‘Ga niet in het wilde weg nu achter een hybride warmtepomp aan, maar kijk naar het geheel. Met de Monumentenwacht heb je als eigenaar vaak al een meerjarenonderhoudsplan gemaakt. Dan weet je op welk moment er werkzaamheden aankomen. Wij adviseren dan altijd om het thema duurzaamheid op zo’n moment weer aan de orde te stellen. Dat zijn de natuurlijke momenten.

  ‘En je kunt als aanvulling op je onderhoudsplan aan een DUMO-coach vragen om een duurzaamheidsadvies voor je pand te maken, eventueel aangevuld met een warmtelastberekening te maken. Daarmee krijg je een beeld van het warmteverlies van je woning. Je weet dan beter wat je aan energie nodig hebt om de ruimten in je pand warm te krijgen. Het gaat erom dat er een balans komt tussen dit verlies en de opwekking van energie.’

  TIP 1: een deel van de kosten van de duurzaamheidsadviezen kun je declareren bij het Restauratiefonds

  TIP 2: praat mee in de speciale warmtepompen groep op de Monumenten Community

 • 'Is een hybride warmtepomp voor monumenten een goed idee?'

  We vroegen het aan Wim Jakobsen, teamleider van de Monumentenwacht in Zeeland.

  ‘Als je kijkt naar de verschillende soorten warmtepompen, dan is een hybride warmtepomp voor monumenten zeker een optie en misschien ook wel de beste. Maar daar horen wel wat kanttekeningen bij hoor! Eerst even uitleggen: een warmtepomp is een laagtemperatuur verwarmingssysteem. Dat betekent dat het water in het systeem niet warmer dan 40 graden gestookt wordt. Heb je vloerverwarming, dan is die 40 graden prima voor een comfortabele binnentemperatuur. Tenminste…voor een goed geïsoleerde nieuwbouwwoning. Ook bij koudere buitentemperaturen. Voor veel monumenten zal bijstoken dan nog wel nodig zijn. Monumenten zijn nu eenmaal vaak minder goed te isoleren en in lang niet ieder pand kun je laagtemperatuur (vloer)verwarming aanleggen. Een hybride warmtepomp kan helpen, want die kan bijstoken met gas, wanneer het buiten echt koud wordt.’

 • Hoe isoleer ik mijn monument verstandig?

  Het is maar hoe u verstandig opvat. Verstandig betekent in ieder geval bij een monument dat de ingreep geen negatieve gevolgen heeft voor de monumentale waarde. Daar heeft bijvoorbeeld uw gemeente wel een visie op. Verstandig betekent ook dat u niet in het ene deel van het pand een oplossing bedenkt, die elders problemen oplevert. Berucht zijn de koudebruggen, bijvoorbeeld bij balkenkoppen of bij vensterglas. Een open deur misschien, maar we zeggen het toch maar: isoleren begint bij de buitenkant, de schil van je gebouw. Zorg er eerst voor dat u de problemen van buiten ook buiten houdt. Pak dus muren en daken aan en kijk dan verder.

  Lees hier meer over wat bouwfysicus Marc Stappers zegt over onder meer dampopen isoleren

  Welke isolatiemaatregel werkt in uw pand goed?

Verduurzamen, hoe doet u dat? Alles op een rij!

Wilt u beginnen met het verduurzamen van uw monument? Ook een kleine investering in uw tijd en geld maakt al een groot verschil. Wij helpen u graag op weg met tips, ervaringen en veel praktische informatie over duurzaamheid.

De Groene Grachten

De Groene Grachten werkt aan het verduurzamen van historische gebouwen en gebieden, met de missie: Als het hier kan, dan kan het overal. In binnen- en buitenland adviseert De Groene Grachten opdrachtgevers over de kansen voor energiebesparing, opwekking en circulariteit. De Groene Grachten begeleidt projecten in de uitvoering en deelt kennis in trainingen, workshops en lezingen. Ook ontwikkelt De Groene Grachten kennisplatforms en gebiedsgerichte aanpakken.

Naar boven