Zelfscan Duurzaam Monument

Bent u benieuwd welke duurzame maatregelen passen bij uw monument? Gebruik de gratis online Zelfscan Duurzaam Monument en ontdek in een paar minuten hoe u uw monument verduurzaamt.

Afbeelding
Meer

Zo werkt het

Heeft u een monument dat u graag wil verduurzamen? Wat kan er, wat kost het en wat levert het op? De Zelfscan Duurzaam Monument helpt woningeigenaren op weg om duurzame stappen te zetten. Vul gegevens in over uw energieverbruik, de monumentale status, het woonoppervlak en eventueel eerder uitgevoerde maatregelen. Op basis van die informatie toont de Zelfscan Duurzaam Monument de relevante duurzame maatregelen, inzicht in de kosten, besparing, milieu-impact en mogelijke financieringen en subsidies. Een PDF-rapport helpt u vervolgens bij het nemen van vervolgstappen. 

Afbeelding
Doe wel doe niet lijst

Kwalitatief verduurzamen met een DuMo-adviseur

Een monument verduurzamen vraagt om een specifieke aanpak. Duurzame Monumenten (DuMo) adviseurs zijn hierin gespecialiseerd. Zij zorgen ervoor dat uw monument wordt verduurzaamd met oog voor de monumentale waarden. Het inwinnen van duurzaamheidsadvies bij een DuMo adviseur helpt u bij het nemen van de volgende stappen na de Zelfscan. Aan de slag!

Afbeelding
Duurzame energie

De Groene Grachten samen met het Restauratiefonds

De Zelfscan Duurzaam Monument is gekoppeld aan alle kennis die De Groene Grachten verzameld in een database. Zij slaan daar alle kennis en ervaring van de adviseurs in het veld op. Naast de technische haalbaarheid geeft de scan ook inzicht in de financiële mogelijkheden van het Restauratiefonds en andere subsidieregelingen. 

Vergoeding voor kosten duurzaamheidsadvies

Om de drempel voor monumenteigenaren te verlagen vergoedt het Restauratiefonds een deel van het duurzaamheidsadvies van de betrokken DuMo-adviseurs. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van het type advies en bedraagt maximaal 1.000 euro.

Monumenten Community

Gaat u aan de slag met duurzaamheidsmaatregelen? Naast de Zelfscan Duurzaam Monument leest u in de Monumenten Community ook de ervaringen van andere eigenaren die gingen verduurzamen. Dit is mooie praktijkervaring die u ook kan helpen om de stap naar verduurzaming te zetten. 

De Groene Grachten

De Groene Grachten werkt aan het verduurzamen van historische gebouwen en gebieden, met de missie: Als het hier kan, dan kan het overal. In binnen- en buitenland adviseert De Groene Grachten opdrachtgevers over de kansen voor energiebesparing, opwekking en circulariteit. De Groene Grachten begeleidt projecten in de uitvoering en deelt kennis in trainingen, workshops en lezingen. Ook ontwikkelt De Groene Grachten kennisplatforms en gebiedsgerichte aanpakken.

Naar boven