U bent hier

Soorten monumenten

In Nederland bestaan er meerdere soorten monumenten. Het soort monument bepaalt onder meer welke rechten en plichten u als eigenaar hebt, maar ook welke financiële mogelijkheden er zijn om onderhoud, restauratie of verbouwing te financieren.

Nederland heeft bijna 62.000 rijksmonumenten. Dit zijn gebouwen of andere objecten die om hun nationale cultuurhistorische waarde door de overheid zijn aangewezen als beschermd monument.

Een gemeente kan besluiten een bijzonder pand op de gemeentelijke monumentenlijst te zetten. Dit gebeurt als een pand geen nationale betekenis heeft, maar wel van plaatselijk of regionaal belang is.

Mobiel erfgoed, ofwel bewegend erfgoed, is een verzamelnaam voor historische vervoermiddelen. In Nederland beschikken we over ongeveer 1 miljoen historische vervoermiddelen.

De provincies Noord-Holland en Drenthe kennen naast rijks- en gemeentelijke monumenten ook provinciale monumenten.

Een gebied in een stad of dorp met een bijzonder cultuurhistorisch karakter kan aangemerkt worden als een beschermd stads- of dorpsgezicht. Ruim 400 gebieden in Nederland hebben deze beschermde status.

Werelderfgoederen zijn culturele of natuurlijke monumenten die mondiaal gezien uitzonderlijk en onvervangbaar zijn. Alleen als een monument is ingeschreven op de Werelderfgoedlijst van UNESCO mag het de titel Werelderfgoed dragen.

Een belangrijke periode in de Nederlandse cultuurgeschiedenis. Lees meer over de gebieden, monumenten en monumentale wandkunst.

Benieuwd naar de historische foto's van een specifiek monument? Meer weten over dat ene monument of de monumenten bij u in de straat? Zoek en bekijk rijksmonumenten met adresgegevens of monumentnummer.