Subsidies

U bent eigenaar van een monument? Dan komt u wellicht in aanmerking voor een van de subsidieregelingen van de overheid. Op deze pagina's vindt u meer over de volgende subsidies:

 • Woonhuissubsidie
 • Instandhoudingssubsidie
 • Herbestemmingssubsidie
 • Subsidie van uw gemeente
 • Subsidie van uw provincie
Afbeelding
Financiering

Woonhuissubsidie

Eigenaren van een rijksmonument met een woonfunctie kunnen jaarlijks deze subsidie aanvragen voor kosten die bijdragen aan de instandhouding van de monumentale onderdelen van het huis. Denk bijvoorbeeld aan kosten voor werkzaamheden zoals schilderwerk, herstellen van goten, regenpijpen, dak, voegen, kozijnen of de fundering. 

U komt in aanmerking als:

 • U in een rijksmonument woont.
 • U in het voorgaande jaar kosten gemaakt heeft voor instandhouding van uw monument.
Afbeelding
Monument

Instandhoudingssubsidie rijksmonumenten (Sim)

De rijksoverheid verleent deze subsidie voor rijksmonumenten die geen woonfunctie hebben zoals kerken, fabrieken en molens. Hiermee kunt u een gedeelte van het onderhoud van uw monument financieren. Het gaat hierbij om sober en doelmatig onderhoud, op basis van een instandhoudingsplan, over een periode van 6 jaar. 

U komt in aanmerking als:

 • U eigenaar bent van een rijksmonument en/of er in woont.
 • Het rijksmonument géén woonfunctie heeft. Bijvoorbeeld een museum, kerkgebouw, kasteel, paleis, hoofdhuis van een buitenplaats, landhuis, gebouw van liefdadigheid, molen, gemaal, agrarisch gebouw of watertoren.
 • U nog niet gestart bent met de werkzaamheden.
Afbeelding
Herbestemming

Herbestemmingssubsidie

Gaat u het rijksmonument een nieuwe bestemming geven? Er bestaan landelijke subsidies voor haalbaarheidsonderszoek en voor het wind- en waterdicht maken van het pand. 

U komt in aanmerking als:

 • U eigenaar bent van een rijksmonument en/of er in woont.
 • U gaat beginnen met restauratie, onderhoud, herbestemmen of verduurzamen.
 • U nog niet gestart bent met werkzaamheden.
Afbeelding
Icoon van een monument

Subsidie van uw gemeente voor restauratie

U wilt uw gemeentelijk monument restaureren of verduurzamen? Wellicht komt u in aanmerking voor een subsidie of lening met lage rente.

Afbeelding
Euroteken

Subsidie van uw provincie voor restauratie

U wilt uw monument restaureren? Wellicht komt u in aanmerking voor een subsidie of lening met lage rente vanuit uw provincie. Iedere provincie ontvangt jaarlijks vanuit het Rijk een bedrag voor restauratiewerkzaamheden aan monumenten. Goed om te weten: provincies besteden het budget verschillend. Soms wordt het budget beschikbaar gesteld voor specifiek erfgoed zoals religieuze of groene monumenten, via professionele organisaties voor monumentenbehoud (zogenoemde POM’s). Bij sommige provincies komen ook woonhuiseigenaren in aanmerking voor subsidie. 

(Aanvullende) financiering nodig?

Wellicht heeft u naast (of in plaats van) de subsidie een financiering nodig. Het Nationaal Restauratiefonds biedt u verschillende mogelijkheden voor financiering van aankoop, restauratie, verduurzaming of herbestemming van monumentale panden.

Naar boven