Subsidies

Er zijn vanuit de overheid verschillende subsidies beschikbaar voor monumenteigenaren. Bijvoorbeeld voor onderhoud, instandhouding of herbestemming. Ontdek voor welke financiering u in aanmerking komt.

Bent u eigenaar van een koopwoning? En is dit uw hoofdverblijf? Dan kunt u gebruik maken van de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE). Dat kan met een investering in een (hybride) warmtepomp, zonneboiler, een aansluiting op een warmtenet, elektrische kookvoorziening en met 5 typen isolatiemaatregelen.

Afbeelding
Financiering

Woonhuissubsidie

Als eigenaar van een rijksmonument met een woonfunctie kunt u jaarlijks woonhuissubsidie aanvragen. Deze subsidie is bedoeld voor kosten die bijdragen aan de instandhouding van de monumentale onderdelen van uw huis. Denk bijvoorbeeld aan kosten voor werkzaamheden zoals schilderwerk, herstellen van goten, regenpijpen, dak, voegen, kozijnen of de fundering.

U komt in aanmerking als:

 • U in een rijksmonument woont.
 • U in het voorgaande jaar kosten gemaakt heeft voor instandhouding van uw monument.
Afbeelding
Monument

Instandhoudingssubsidie rijksmonumenten (Sim)

De rijksoverheid verleent deze subsidie aan eigenaren van rijksmonumenten die van oorsprong geen woonfunctie hebben zoals boerderijen, kerken, fabrieken en molens. Met deze subsidie financiert u een gedeelte van het onderhoud van uw monument. Het gaat hierbij om sober en doelmatig onderhoud, op basis van een instandhoudingsplan, over een periode van 6 jaar.

U komt in aanmerking als:

 • U eigenaar bent van een rijksmonument en/of er in woont.
 • Het rijksmonument van oorsprong géén woonfunctie heeft. Bijvoorbeeld een museum, kerkgebouw, kasteel, paleis, hoofdhuis van een buitenplaats, landhuis, gebouw van liefdadigheid, molen, gemaal, boerderij of watertoren.
 • U nog niet gestart bent met de werkzaamheden.
Afbeelding
Herbestemming

Herbestemmingssubsidie

Gaat u uw rijksmonument een nieuwe bestemming geven? Kijk dan of u gebruik kunt maken van landelijke subsidies voor haalbaarheidsonderszoek en voor het wind- en waterdicht maken van het pand.

U komt in aanmerking als:

 • U eigenaar bent van een rijksmonument en/of er in woont.
 • U uw monument een nieuwe bestemming gaat geven.
 • U nog niet gestart bent met werkzaamheden.
Afbeelding
Icoon van een monument

Subsidie van uw gemeente voor restauratie

Ook voor gemeentelijke monumenten zijn er mogelijkheden voor subsidie. Wilt u uw gemeentelijk monument restaureren of verduurzamen? Vraag dan uw gemeente naar de subsidiemogelijkheden.

Afbeelding
Stadsaanzicht

Subsidie van uw provincie voor restauratie

Gaat u uw monument restaureren? Vraag dan ook eens uw provincie naar de financieringsmogelijkheden. Iedere provincie ontvangt jaarlijks van de Rijksoverheid een bedrag voor restauratiewerkzaamheden aan monumenten. Goed om te weten: provincies besteden dit budget verschillend. Soms wordt het budget beschikbaar gesteld voor specifiek erfgoed zoals religieuze of groene monumenten en bij sommige provincies komen ook woonhuiseigenaren in aanmerking voor subsidie.

Veelgestelde vragen

 • Als ik voor 38% subsidie aanvraag, kan ik dan de rest lenen bij het Restauratiefonds, tegen een laag tarief?

  We bevragen Grietje Hofstede, accountmanager bij het Restauratiefonds en deskundig op het gebied van financieringen.

  ‘Nee, dat gaat niet. Het is of het één of het ander. Je moet dus een afweging gaan maken. Ik zal een voorbeeld geven. Stel je kosten bedragen een ton. Wanneer je voor een laagrentende lening bij het Restauratiefonds kiest, dan leen je dus een ton tegen zeg 1,2 %. (Dit percentage wisselt steeds, de actuele rentetarieven staan op de website van het Restauratiefonds, red.).  Wanneer je kiest voor de subsidie leen je die ton tegen een marktconform tarief. Na afronding van de werkzaamheden kun je € 38000,00 aflossen op die ton, dat is namelijk het bedrag dat je als subsidie krijgt. Dan houd je nog een lening over van € 62.000,00 waarover je gedurende de looptijd een marktconform tarief betaalt van ongeveer 3 procent meer dan bij een laagrentende lening.’

 • Geeft het Restauratiefonds ook advies aan eigenaren wat het beste is om te doen: een laagrentende lening of een subsidie voor een woonhuis?

  We bevragen Grietje Hofstede, accountmanager bij het Restauratiefonds en deskundig op het gebied van financieringen.

  ‘Nee, het Restauratiefonds geeft geen advies. Het is aan de eigenaar zelf om de berekening en vervolgens de afweging te maken. Wij gaan ervan uit dat eigenaren vaardig genoeg zijn om het sommetje voor zichzelf te maken. Mocht dat niet lukken, dan is het zaak om de casus voor te leggen aan een adviseur. Dat zijn wij niet. Het Restauratiefonds mag eigenaren alleen informeren, niet adviseren.’

 • Kan ik ook subsidie aanvragen voor de verduurzaming van mijn monument?

  We bevragen Grietje Hofstede, accountmanager bij het Restauratiefonds en deskundig op het gebied van financieringen.

  ‘Verduurzamingskosten vallen buiten de woonhuissubsidie voor rijksmonumenten. Maar gelukkig is er wel Duurzame Monumenten-Lening

  De duurzame monumentenlening is een hypothecaire lening met gunstige voorwaarden voor eigenaren van rijksmonumenten die hun pand willen verduurzamen.’

 • Stel ik wil een warmtepomp aanschaffen. Kan ik hiervoor een subsidie of lening aanvragen?

  We bevragen Grietje Hofstede, accountmanager bij het Restauratiefonds en deskundig op het gebied van financieringen.

  ‘Een warmtepomp valt onder de landelijke regeling voor verduurzamingsmaatregelen. Eigenaren kunnen hiervoor subsidie aanvragen via de site van RVO. Het maakt daarbij niet uit of er ook een verduurzamingshypotheek is afgesloten bij het Restauratiefonds.’

  Regeling warmtepomp

 • Tot wanneer is die subsidie nog aan te vragen?

  We bevragen Grietje Hofstede, accountmanager bij het Restauratiefonds en deskundig op het gebied van financieringen.

  ‘Elk jaar tussen 1 maart en 30 april kan er woonhuissubsidie aangevraagd worden. Voor werkzaamheden die in 2022 zijn uitgevoerd, kan in 2023 subsidie worden aangevraagd. Dat geldt ook voor 2024, voor de jaren daarna moet nog worden bekeken of en hoe de subsidieregeling wordt verlengd.’

  Kijk hier voor meer informatie over woonhuissubsidie 

(Aanvullende) financiering nodig?

Wellicht heeft u naast (of in plaats van) de subsidie een andere financiering nodig. Het Nationaal Restauratiefonds biedt u verschillende mogelijkheden voor financiering van aankoop, restauratie, verduurzaming of herbestemming van monumentale panden.

Naar boven