Subsidies

Er zijn vanuit de overheid verschillende subsidies beschikbaar voor monumenteigenaren. Bijvoorbeeld voor onderhoud, instandhouding of herbestemming. Ontdek voor welke financiering u in aanmerking komt.

Afbeelding
Financiering

Woonhuissubsidie

Als eigenaar van een rijksmonument met een woonfunctie kunt u jaarlijks woonhuissubsidie aanvragen. Deze subsidie is bedoeld voor kosten die bijdragen aan de instandhouding van de monumentale onderdelen van uw huis. Denk bijvoorbeeld aan kosten voor werkzaamheden zoals schilderwerk, herstellen van goten, regenpijpen, dak, voegen, kozijnen of de fundering.

U komt in aanmerking als:

  • U in een rijksmonument woont.
  • U in het voorgaande jaar kosten gemaakt heeft voor instandhouding van uw monument.
Afbeelding
Monument

Instandhoudingssubsidie rijksmonumenten (Sim)

De rijksoverheid verleent deze subsidie aan eigenaren van rijksmonumenten die van oorsprong geen woonfunctie hebben zoals boerderijen, kerken, fabrieken en molens. Met deze subsidie financiert u een gedeelte van het onderhoud van uw monument. Het gaat hierbij om sober en doelmatig onderhoud, op basis van een instandhoudingsplan, over een periode van 6 jaar.

U komt in aanmerking als:

  • U eigenaar bent van een rijksmonument en/of er in woont.
  • Het rijksmonument van oorsprong géén woonfunctie heeft. Bijvoorbeeld een museum, kerkgebouw, kasteel, paleis, hoofdhuis van een buitenplaats, landhuis, gebouw van liefdadigheid, molen, gemaal, boerderij of watertoren.
  • U nog niet gestart bent met de werkzaamheden.
Afbeelding
Herbestemming

Herbestemmingssubsidie

Gaat u uw rijksmonument een nieuwe bestemming geven? Kijk dan of u gebruik kunt maken van landelijke subsidies voor haalbaarheidsonderszoek en voor het wind- en waterdicht maken van het pand.

U komt in aanmerking als:

  • U eigenaar bent van een rijksmonument en/of er in woont.
  • U uw monument een nieuwe bestemming gaat geven.
  • U nog niet gestart bent met werkzaamheden.
Afbeelding
Icoon van een monument

Subsidie van uw gemeente voor restauratie

Ook voor gemeentelijke monumenten zijn er mogelijkheden voor subsidie. Wilt u uw gemeentelijk monument restaureren of verduurzamen? Vraag dan uw gemeente naar de subsidiemogelijkheden.

Afbeelding
Stadsaanzicht

Subsidie van uw provincie voor restauratie

Gaat u uw monument restaureren? Vraag dan ook eens uw provincie naar de financieringsmogelijkheden. Iedere provincie ontvangt jaarlijks van de Rijksoverheid een bedrag voor restauratiewerkzaamheden aan monumenten. Goed om te weten: provincies besteden dit budget verschillend. Soms wordt het budget beschikbaar gesteld voor specifiek erfgoed zoals religieuze of groene monumenten en bij sommige provincies komen ook woonhuiseigenaren in aanmerking voor subsidie.

(Aanvullende) financiering nodig?

Wellicht heeft u naast (of in plaats van) de subsidie een andere financiering nodig. Het Nationaal Restauratiefonds biedt u verschillende mogelijkheden voor financiering van aankoop, restauratie, verduurzaming of herbestemming van monumentale panden.

Naar boven