Soorten monumenten

Er zijn veel soorten monumenten. Hier vind u een uitleg van elk soort.

Afbeelding
Opvallen

Rijksmonument

Nederland heeft bijna 62.000 rijksmonumenten. Dit zijn gebouwen of andere objecten die om hun nationale cultuurhistorische waarde door de rijksoverheid zijn aangewezen als beschermd monument.

Afbeelding
Restauratie

Gemeentelijk monument

Een gemeente kan besluiten een bijzonder pand op de gemeentelijke monumentenlijst te zetten. Dit gebeurt als een pand geen nationale betekenis heeft, maar wel van plaatselijk of regionaal belang is.

Afbeelding
Monument

Provinciaal monument

Noord-Holland en Drenthe zijn de enige provincies die provinciale monumenten hebben aangewezen. Niet alleen panden, maar ook dijken, grenspalen en gemeente-overschrijdende objecten kunnen deel uitmaken van een provinciale monumentenlijst.

Afbeelding
Stadsaanzicht

Beschermd stads- en dorpsgezicht

Een beschermd gezicht is een landelijke erkenning van de cultuurhistorische waarde van een gebied.

Afbeelding
Mobiele monumenten

Mobiel erfgoed

Mobiel erfgoed kan ook omschreven worden als erfgoed dat beweegt.

De cijfers achter het erfgoed

Bent u geïnteresseerd in de cijfers over monumenten? Bijvoorbeeld over het aantal rijksmonumenten of de onderhoudsstaat van die monumenten in uw provincie? Met Erfgoedmonitor.nl van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed komt u snel meer te weten.

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) speelt vooral een rol bij rijksmonumenten. Ze wijzen namens de minister van OCW rijksmonumenten aan, verlenen subsidie voor restauratie en onderhoud, houden het rijksmonumentenregister bij en adviseren gemeenten bij ingrijpende wijzigingen van rijksmonumenten.

Naar boven