Apeldoorn

Huize Klarenbeek
213
213
816

Gemeente Apeldoorn
Afdeling Erfgoed
cultuurhistorie@apeldoorn.nl
Telefoon: 14055 

thBezoekadres: 
Marktplein 1
7311 LG Apeldoorn

Postadres: 
Postbus 9033
7300 ES Apeldoorn

 

Apeldoorn is een grote gemeente die bestaat uit de gelijknamige stad, elf dorpen en een groot buitengebied. De gemeente komt direct voort uit de Hoge Heerlijkheid Het Loo, waarover de Oranje vorsten de baas waren. Het gebied werd al in de prehistorie intensief bewoond, daardoor telt Apeldoorn de meeste archeologische monumenten van Nederland. Ook uit latere tijden zijn monumenten te vinden.

Monumentenlijst Apeldoorn

De gemeente Apeldoorn is rijk aan erfgoed. Apeldoorn kent rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten, beeldbepalende panden, beschermde stadsgezichten en historische buitenplaatsen. Wilt u weten of u in een monument woont? 

*de monumentenlijst wordt op het moment herzien door de gemeente Apeldoorn, de huidige versie dateert uit 2016. 

Villa Optica te Apeldoorn

Team Erfgoed Apeldoorn

Team Erfgoed van de gemeente Apeldoorn zet zich in om het erfgoed van de gemeente op duurzame wijze te behouden voor de toekomst. Het erfgoed geeft karakter aan Apeldoorn en is een belangrijke kwaliteit waar we zuinig op zijn. Gemeente en (monumenten)eigenaren dragen samen zorg voor het erfgoed. Het Erfgoedfonds helpt hierbij. In dit fonds zijn belangrijke stimulerings- en ondersteuningsregelingen samengevoegd; de monumentensubsidie, het gevelfonds, het archeologiefonds en een duurzaamheidsdienst.

Afbeelding
Opvallen

Duurzaam Monument

Energie besparen is belangrijk voor het milieu én levert ook een lagere energierekening op. Voor monumenten en beschermde panden zijn duurzaamheidsaanpassingen lastiger dan voor niet-monumenten. De gemeente Apeldoorn denkt graag met u mee om u op weg te helpen met het verduurzamen van uw beschermd pand. Hiervoor biedt de gemeente Apeldoorn een ‘keukentafelgesprek’ met een adviseur van het Team Erfgoed aan waarin de mogelijkheden voor uw pand worden besproken. De gemeente Apeldoorn heeft ook een energieloket Energiek Apeldoorn om u op weg te helpen met verduurzamen van uw woning.

Detail Paleis het Loo
Afbeelding
Toolbox

Gemeentelijk monument of beeldbepalend pand

Gemeentelijke monumenten zijn door de gemeente beschermde objecten. Ze zijn van algemeen belang voor de gemeente vanwege hun schoonheid, betekenis voor de wetenschap, of cultuurhistorische waarde. Bent u eigenaar van een gemeentelijk monument, dan komt u in aanmerking voor een gemeentelijke en provinciale subsidie. Alleen de kosten die gemaakt worden voor het in stand houden van het monument (met name bouwtechnisch herstel- en schilderwerk) zijn subsidiabel. 

Bent u eigenaar van een beeldbepalend pand binnen het beschermde stadsgezicht De Parken en wilt u uw pand restaureren? Dan kunt u een gebruik maken van een laagrentende Cultuurfonds-hypotheek

Woonhuissubsidie

Particuliere eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie, kunnen jaarlijks tussen 1 maart en 30 april een aanvraag indienen voor een instandhoudingssubsidie. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed behandelt de subsidieaanvraag en kent deze toe. Deze subsidie is bedoeld voor kosten van reguliere onderhoudswerkzaamheden aan monumentale onderdelen van het rijksmonument, zoals gevelherstel of schilderwerk aan de buitenzijde van het pand. 

Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim)

Ieder jaar kan van 1 februari tot en met 31 maart de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) aangevraagd worden voor rijksmonumenten die geen woonhuis zijn. Zoals een kerk, molen of fabriek. Ook groene en archeologische monumenten vallen onder deze subsidieregeling.

Afbeelding
Vergunning verleend

Omgevingsvergunning

Als u verbouw- of verduurzamingplannen heeft dan krijgt u te maken met bouwregelgeving. De hoofdregel is dat er in principe pas gebouwd mag worden als er een vergunning is verleend door de gemeente. Voor een monument of beeldbepalend pand wordt getoetst of er geen historisch waardevolle elementen verloren gaan. Gaat u verbouwen, restaureren, verduurzamen of slopen?

Paleis het Loo
Paleis het Loo

Geschiedenis Apeldoorn

De geschiedenis van Apeldoorn gaat terug tot in de vroege middeleeuwen. In het veengebied ontstonden nederzettingen. Door de groeiende papierindustrie werden steeds meer watermolens gebouwd langs de vele veenstromen in het gebied. Doordat de Oranjes zich in de 17de eeuw vestigden op buitenplaats Het Loo ontwikkelde Apeldoorn zich sneller dan andere dorpen in de gemeente. Het Apeldoorns Kanaal en de spoorweg werden eveneens aangelegd door de aanwezigheid van de Oranjes. In de 20ste en de naoorlogse wederopbouwtijd eeuw ontwikkelde de stad zich verder. 

Naar boven