Apeldoorn

Apeldoorn
213
213

Gemeente Apeldoorn
cultuurhistorie@apeldoorn.nl
www.apeldoorn.nl

Marktplein 1
7311 LG Apeldoorn

Postbus 9033
7300 ES Apeldoorn

Contactpersoon
Mevr. Y.M.L. de Vries
Comm. adviseur Cultuurhistorie

De gemeente Apeldoorn telt ruim 900 beschermde objecten. Het aanbod daarbinnen is heel divers. Er zijn zo’n 150 gebouwde rijksmonumenten, 40 archeologische rijksmonumenten, ruim 600 gebouwde gemeentelijke monumenten en ruim 140 beeldbepalende panden, 5 beschermde stadsgezichten en 2 historische buitenplaatsen. De gemeente Apeldoorn heeft haar cultuurhistorische beleid in 2006 vastgelegd in de nota “I- cultuur”.

Speerpunten

  • de inventarisatie van het erfgoed uit de periode van na de Tweede Wereldoorlog
  • de modernisering van de monumentenbeleid zoals wordt voorgestaan door het Rijk
  • archeologie: In samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de Leidse universiteit in Apeldoorn zijn grafheuvels in Apeldoorn onderzocht. Regelmatig worden er open dagen georganiseerd bij opgravingen.  Bij een van de laatste opgravingen aan de rand van het centrum zijn goed bewaarde Romeinse ijzerovens opgegraven
  • het verbeteren van de communicatie op het gebied van cultuurhistorie richting monumenteigenaren zoals het uitbrengen van een nieuwsbrief en het organiseren van monumentenbeurzen. Maar ook het kennis laten maken met en tonen van de Apeldoornse cultuurhistorie aan een breed publiek, zoals bijvoorbeeld door de realisatie van een aantal verbeeldingen en informatiepanelen in de stad inclusief QR-codes. Ook worden door het jaar heen in samenwerking met het Apeldoornse Erfgoedplatform cultuurhistorische evenementen georganiseerd zoals de Open Monumentendagen, Historische Cafés, molendagen, fietsroutes en wijkgerichte activiteiten.

Subsidies en meer

Eigenaren van een gemeentelijk monument kunnen voor onderhoudswerkzaamheden subsidie aanvragen. Meer informatie vindt u op de website van de gemeente Apeldoorn. 

Naar boven