Apeldoorn

Huize Klarenbeek
Huize Klarenbeek
Credit
Ingrid de Roode
212
212
1177

Gemeente Apeldoorn
Afdeling Erfgoed
cultuurhistorie@apeldoorn.nl
Telefoon: 14055 

thBezoekadres: 
Marktplein 1
7311 LG Apeldoorn

Postadres: 
Postbus 9033
7300 ES Apeldoorn

 

Apeldoorn is een grote gemeente die bestaat uit de gelijknamige stad, elf dorpen en een groot buitengebied. De gemeente komt direct voort uit de Hoge Heerlijkheid Het Loo, waarover de Oranje vorsten de baas waren. Het gebied werd al in de prehistorie intensief bewoond, daardoor telt Apeldoorn de meeste archeologische monumenten van Nederland. Ook uit latere tijden zijn monumenten te vinden.

Monumentenlijst Apeldoorn

De gemeente Apeldoorn is rijk aan erfgoed. Apeldoorn kent rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten, beeldbepalende panden, beschermde stadsgezichten en historische buitenplaatsen. Wilt u weten of u in een monument woont?

Villa Optica te Apeldoorn
Villa Optica te Apeldoorn
Gemeente Apeldoorn

Team Erfgoed Apeldoorn

Team Erfgoed van de gemeente Apeldoorn zet zich in om het erfgoed van de gemeente op duurzame wijze te behouden voor de toekomst. Het erfgoed geeft karakter aan Apeldoorn en is een belangrijke kwaliteit waar we zuinig op zijn. Gemeente en (monumenten)eigenaren dragen samen zorg voor het erfgoed. Het Erfgoedfonds helpt hierbij. In dit fonds zijn belangrijke stimulerings- en ondersteuningsregelingen samengevoegd; de monumentensubsidie, het gevelfonds, het archeologiefonds en een duurzaamheidsdienst.

Afbeelding
Opvallen

Duurzaam Monument

Nederland heeft zichzelf als doel gesteld in 2050 klimaatneutraal te zijn. Dit betekent onder andere dat huizen en andere gebouwen duurzaam verwarmd moeten worden. 

De gemeente Apeldoorn denkt graag met u mee om u op weg te helpen met het verduurzamen van uw beschermd pand. Hiervoor biedt de gemeente Apeldoorn een ‘keukentafelgesprek’ met een adviseur van het Team Erfgoed aan waarin de mogelijkheden voor uw pand worden besproken. De gemeente Apeldoorn heeft ook een energieloket Energiek Apeldoorn om u op weg te helpen met verduurzamen van uw woning. 

Duurzaamheidsadvies

Een specifiek duurzaamheidsadvies van een Duurzame Monumenten (DuMo) adviseur zorgt ervoor dat uw monument verduurzaamd wordt met oog voor de monumentale waarden. 

Detail Paleis het Loo
Paleis het Loo
Restauratiefonds
Afbeelding
Toolbox

Gemeentelijk monument of beeldbepalend pand

Gemeentelijke monumenten zijn door de gemeente beschermde objecten. Ze zijn van algemeen belang voor de gemeente vanwege hun schoonheid, betekenis voor de wetenschap, of cultuurhistorische waarde. Bent u eigenaar van een gemeentelijk monument, dan komt u in aanmerking voor een gemeentelijke en provinciale subsidie. Alleen de kosten die gemaakt worden voor het in stand houden van het monument (met name bouwtechnisch herstel- en schilderwerk) zijn subsidiabel.

Welke regeling past bij mij?

Met ‘Alle monumentenregelingen op een rij’ biedt het Restauratiefonds een overzicht van de mogelijkheden voor uw monument met gunstige financieringen, subsidies en overige vergoedingsacties. 

Wilt u weten voor welke regelingen u in aanmerking komt?

Afbeelding
Munten

Financiering

Gaat u aan de slag met uw monument?

Het Restauratiefonds kan u wellicht helpen aan een passende financiering om uw monument te onderhouden, restaureren, verduurzamen en/of herbestemmen.

Afbeelding
Vergunning verleend

Omgevingsvergunning

Als u verbouw- of verduurzamingplannen heeft dan krijgt u te maken met bouwregelgeving. De hoofdregel is dat er in principe pas gebouwd mag worden als er een vergunning is verleend door de gemeente. Voor een monument of beeldbepalend pand wordt getoetst of er geen historisch waardevolle elementen verloren gaan.

Wilt u weten welke regels en beleid gelden voor uw monument? Bekijk de documenten van alle overheden zoals de omgevingsvisie van de provincie of het omgevingsplan van uw gemeente via Regels op de kaart.

Een vergunning aanvragen, melding doen of checken of u een vergunning nodig heeft kan via het Omgevingsloket.

Paleis het Loo
Paleis het Loo
Restauratiefonds

Geschiedenis Apeldoorn

De geschiedenis van Apeldoorn gaat terug tot in de vroege middeleeuwen. In het veengebied ontstonden nederzettingen. Door de groeiende papierindustrie werden steeds meer watermolens gebouwd langs de vele veenstromen in het gebied. Doordat de Oranjes zich in de 17de eeuw vestigden op buitenplaats Het Loo ontwikkelde Apeldoorn zich sneller dan andere dorpen in de gemeente. Het Apeldoorns Kanaal en de spoorweg werden eveneens aangelegd door de aanwezigheid van de Oranjes. In de 20ste en de naoorlogse wederopbouwtijd eeuw ontwikkelde de stad zich verder. 

Meer monumenten informatie

Voor meer informatie over monumenten in de gemeente Apeldoorn kunt u ook terecht bij:

Naar boven