Amstelveen

RM KNSF terrein Amstelveen - Shirley de Jong
Rijksmonument op het KNSF terrein te Amstelveen
Credit
Wikimedia Commons - Shirley de Jong
71
71
2
364

Gemeente Amstelveen
Afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen
Bezoekadres: Laan Nieuwer-Amstel 1, 1182 JR Amstelveen
Postadres: Postbus 4, 1180 BA Amstelveen
020 - 5404911
gemeente@amstelveen.nl
www.amstelveen.nl

Amstelveen is een plaats en gemeente in de Nederlandse provincie Noord-Holland. De bebouwde kom grenst in het noorden aan de stad Amsterdam en ligt niet ver van Schiphol. Hoe de geschiedenis van Amstelveen is verlopen, is terug te vinden in de objecten en monumenten die ons hieraan herinneren, evenals in de landschappelijke en de stedenbouwkundige structuren waaruit de gemeente is opgebouwd.

Amstelveens Cultureel Erfgoed

De gemeente Amstelveen telt 142 gemeentelijke monumenten, 38 rijksmonumenten, 1 provinciaal monument, 1 rijksbeschermd stads- of dorpsgezicht (Buurt over Ouderkerk) en 12 gemeentelijke beschermde stads- of dorpsgezichten. Wilt u weten of u in een monument woont? 

In de Groene Hagedis Amsterdamseweg 485 , Amstelveen - Dennis M
In de Groene Hagedis Amsterdamseweg 485 , Amstelveen
Wikimedia commons - Dennis M
Afbeelding
Stadsaanzicht

Beschermd Gezicht

De gemeente Amstelveen heeft 20 beschermde gezichten. Wilt u een actueel overzicht? 

Monumentenzorg Amstelveen

De gemeente Amstelveen zet zich in om het erfgoed van de gemeente op duurzame wijze te behouden voor de toekomst. De adviseurs stellen beleid op met betrekking tot monumenten en erfgoed in de gemeente en vormen het bevoegd gezag. In de Erfgoednota staat alles over het Amstelveense erfgoed, van de Amstelveense monumenten tot de cultuurhistorie en de archeologie.

Wilt u meer informatie over wat kan en mag voor monument? Bekijk de 'Handleiding wonen in een monument' hieronder.

Handleiding wonen in een monument

Afbeelding
Opvallen

Duurzaam monument

Nederland heeft zichzelf als doel gesteld in 2050 klimaatneutraal te zijn. Dit betekent onder andere dat huizen en andere gebouwen duurzaam verwarmd moeten worden. Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor uw monument? Het Energieloket Amstelveen adviseert over en werkt samen met experts aan energiebesparende maatregelen zoals zonnepanelen, isolatie, subsidies en nog veel meer. 

Voor een eerste verkenning van de mogelijkheden kunt u de Zelfscan Duurzaam Monument invullen.

Een specifiek duurzaamheidsadvies van een Duurzame Monumenten (DuMo) adviseur zorgt ervoor dat uw monument verduurzaamd wordt met oog voor de monumentale waarden. 

Verduurzamen

De gemeente Amstelveen wil het verduurzamen van de stad versnellen en energiebesparende maatregelen van inwoners stimuleren. Daarom is de subsidieregeling in 2021 uitgebreid met een aantal innovatieve en duurzame oplossingen, zoals het installeren van mechanische ventilatie en glasisolatie. De gemeente Amstelveen stimuleert verduurzaming met diverse wisselende subsidies en acties. 

Bent u eigenaar van een rijksmonument en gaat u verduurzamen? Dan kunt u gebruik maken van de Duurzame Monumenten-lening

Afbeelding
Toolbox

Subsidie gemeentelijke monumenten

Wilt u beschermingswaardige onderdelen van een gemeentelijk monument herstellen of conserveren? Dan kunt u in aanmerking komen voor subsidie als tegemoetkoming in de kosten. De subsidie is 25% van de subsidiabele kosten, met een maximum van € 10.000.

Welke regeling past bij mij?

Met ‘Alle monumentenregelingen op een rij’ biedt het Restauratiefonds een overzicht van de mogelijkheden voor uw monument met gunstige financieringen, subsidies en overige vergoedingsacties. 

Wilt u weten voor welke regelingen u in aanmerking komt?

Afbeelding
Munten

Financiering

Gaat u aan de slag met uw monument?

Het Restauratiefonds kan u wellicht helpen aan een passende financiering om uw monument te onderhouden, restaureren, verduurzamen en/of herbestemmen.

Wet- en regelgeving

Wilt u weten welke regels en beleid gelden voor uw monument? Bekijk de documenten van alle overheden zoals de omgevingsvisie van de provincie of het omgevingsplan van uw gemeente via Regels op de kaart.

Afbeelding
Vergunning

Omgevingsvergunning

Monumenten kunnen een cultuurhistorische, architectonische en soms een stedenbouwkundige waarde hebben. Een object met een monumentale status wijzigen of verbouwen, kan dus niet zomaar. Toch kan het wijzigen of verbouwen van een monument soms wenselijk zijn. Het is daarom in sommige gevallen en onder voorwaarden toch mogelijk. Om te voorkomen dat er daarbij monumentale waarden verloren gaan, worden bouwplannen voor monumenten extra getoetst.

Heeft u plannen om uw monument te verbouwen? Dan is het aan te raden om vroegtijdig overleg te voeren met de gemeente of een vooroverleg in te plannen bij de erfgoedcommissie. Ook kunt u bij de gemeente de redengevende beschrijving van uw monument opvragen. Dit is een letterlijke beschrijving van de kenmerkende en beschermwaardige onderdelen van uw monument.

Een vergunning aanvragen, melding doen of checken of u een vergunning nodig heeft kan via het Omgevingsloket.

Brochure vergunningvrij bouwen bij monumenten

Amstelveen naar Roelant Roghman ca. 1650
Amstelveen naar Roelant Roghman ca. 1650
Rijksmuseum collectie RP-P-AO-8-18-2

Het oude dorp Amstelveen

Nieuwer-Amstel ontstond in 1278 en was daarvoor bekend onder de naam Aemstelle (ame + stelle = waterloop + hoge grond). Amsterdam kreeg in 1300 stadsrechten en scheidde zich zo af van het Amstelland. 

In de 15de eeuw vonden op grote schaal ontveningen plaats en werd aan de westkant van Amstelveen een achterkade of veendijk opgeworpen om het ontgonnen gebied te beschermen tegen wateroverlast vanuit het nog niet ontgonnen veen. Deze dijk is nog steeds herkenbaar in het tracé van de huidige Amsterdamse/Amstelveense weg, Dorpsstraat, Handweg en Bovenkerkerweg. 

In de 17de en 18de eeuw was het gebied in trek bij welgestelde Amsterdammers die hier hun buitenhuizen lieten bouwen. 

Meer monumenten informatie

Monumenten in de gemeente Amstelveen

Naar boven