Amstelveen

RM KNSF terrein Amstelveen - Shirley de Jong
Rijksmonument op het KNSF terrein te Amstelveen
Credit
Wikimedia Commons - Shirley de Jong
71
71

Gemeente Amstelveen
Afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen
Bezoekadres: Laan Nieuwer-Amstel 1, 1182 JR Amstelveen
Postadres: Postbus 4, 1180 BA Amstelveen
020 - 5404911
gemeente@amstelveen.nl
www.amstelveen.nl

Amstelveen is een plaats en gemeente in de Nederlandse provincie Noord-Holland. De bebouwde kom grenst in het noorden aan de stad Amsterdam en ligt niet ver van Schiphol. Hoe de geschiedenis van Amstelveen is verlopen, is terug te vinden in de objecten en monumenten die ons hieraan herinneren, evenals in de landschappelijke en de stedenbouwkundige structuren waaruit de gemeente is opgebouwd.

Amstelveens Cultureel Erfgoed

De gemeente Amstelveen telt 142 gemeentelijke monumenten, 38 rijksmonumenten, 1 provinciaal monument, 1 rijksbeschermd stads- of dorpsgezicht (Buurt over Ouderkerk) en 12 gemeentelijke beschermde stads- of dorpsgezichten. Wilt u weten of u in een monument woont? 

In de Groene Hagedis Amsterdamseweg 485 , Amstelveen - Dennis M
In de Groene Hagedis Amsterdamseweg 485 , Amstelveen
Wikimedia commons - Dennis M

Monumentenzorg Amstelveen

De gemeente Amstelveen zet zich in om het erfgoed van de gemeente op duurzame wijze te behouden voor de toekomst. De adviseurs stellen beleid op met betrekking tot monumenten en erfgoed in de gemeente en vormen het bevoegd gezag. In de Erfgoednota staat alles over het Amstelveense erfgoed, van de Amstelveense monumenten tot de cultuurhistorie en de archeologie.

Wilt u meer informatie over wat kan en mag voor monument? Bekijk de 'Handleiding wonen in een monument' hieronder.

Handleiding wonen in een monument

Afbeelding
Opvallen

Duurzaam monument

Als u wilt beginnen met energie besparen, is het belangrijk er achter te komen welke maatregel voor uw woning en situatie het meest geschikt is. Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor uw monument? Doe de Zelfscan Duurzaam Monument

Het Energieloket Amstelveen adviseert over en werkt samen met experts aan energiebesparende maatregelen zoals zonnepanelen, isolatie, subsidies en nog veel meer. 

Verduurzamen

De gemeente Amstelveen wil het verduurzamen van de stad versnellen en energiebesparende maatregelen van inwoners stimuleren. Daarom is de subsidieregeling in 2021 uitgebreid met een aantal innovatieve en duurzame oplossingen, zoals het installeren van mechanische ventilatie en glasisolatie. De gemeente Amstelveen stimuleert verduurzaming met diverse wisselende subsidies en acties. 

Bent u eigenaar van een rijksmonument en gaat u verduurzamen? Dan kunt u gebruik maken van de Duurzame Monumenten-lening

Afbeelding
Toolbox

Subsidie restauratie

Voor werkzaamheden ten behoeve van de instandhouding van een gemeentelijk monument is een subsidie beschikbaar bij de gemeente Amstelveen. Deze subsidie vormt een financiële compensatie voor onderhouds- en restauratiewerkzaamheden aan gemeentelijke monumenten. Alle werkzaamheden aan oorspronkelijke onderdelen, ten behoeve van de duurzame instandhouding van het monument, komen daarvoor in aanmerking.

De subsidie bedraagt 25% van de onderhouds- en restauratiewerkzaamheden, met een maximum van € 10.000,- per jaar voor woonhuizen, en € 20.000,- per jaar voor grote monumenten.

Woonhuissubsidie

Particuliere eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie, kunnen jaarlijks tussen 1 maart en 30 april een aanvraag indienen voor een instandhoudingssubsidie. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed behandelt de subsidieaanvraag en kent deze toe. Deze subsidie is bedoeld voor kosten van reguliere onderhoudswerkzaamheden aan monumentale onderdelen van het rijksmonument, zoals gevelherstel of schilderwerk aan de buitenzijde van het pand. 

Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim)

Ieder jaar kan van 1 februari tot en met 31 maart de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) aangevraagd worden voor rijksmonumenten die van oorsprong geen woonhuis zijn, zoals een kerk, molen of fabriek. Ook groene en archeologische monumenten vallen onder deze subsidieregeling.

Afbeelding
Vergunning

Omgevingsvergunning

Monumenten kunnen een cultuurhistorische, architectonische en soms een stedenbouwkundige waarde hebben. Een object met een monumentale status wijzigen of verbouwen, kan dus niet zomaar. Toch kan het wijzigen of verbouwen van een monument soms wenselijk zijn. Het is daarom in sommige gevallen en onder voorwaarden toch mogelijk. Om te voorkomen dat er daarbij monumentale waarden verloren gaan, worden bouwplannen voor monumenten extra getoetst.

Heeft u plannen om uw monument te verbouwen? Dan is het aan te raden om vroegtijdig overleg te voeren met de gemeente of een vooroverleg in te plannen bij de erfgoedcommissie. Ook kunt u bij de gemeente de redengevende beschrijving van uw monument opvragen. Dit is een letterlijke beschrijving van de kenmerkende en beschermwaardige onderdelen van uw monument.

Heeft u verbouwplannen? Bekijk de brochure vergunningvrij bouwen en neem contact op met de gemeente; of vraag gelijk een vergunning aan. 

Brochure vergunningvrij bouwen bij monumenten

Amstelveen naar Roelant Roghman ca. 1650
Amstelveen naar Roelant Roghman ca. 1650
Rijksmuseum collectie RP-P-AO-8-18-2

Het oude dorp Amstelveen

Nieuwer-Amstel ontstond in 1278 en was daarvoor bekend onder de naam Aemstelle (ame + stelle = waterloop + hoge grond). Amsterdam kreeg in 1300 stadsrechten en scheidde zich zo af van het Amstelland. 

In de 15de eeuw vonden op grote schaal ontveningen plaats en werd aan de westkant van Amstelveen een achterkade of veendijk opgeworpen om het ontgonnen gebied te beschermen tegen wateroverlast vanuit het nog niet ontgonnen veen. Deze dijk is nog steeds herkenbaar in het tracé van de huidige Amsterdamse/Amstelveense weg, Dorpsstraat, Handweg en Bovenkerkerweg. 

In de 17de en 18de eeuw was het gebied in trek bij welgestelde Amsterdammers die hier hun buitenhuizen lieten bouwen. 

Meer monumenten informatie

Rijksmonumenten in de gemeente Amstelveen

Naar boven