Ameland

Commandeurshuis Ameland
Commandeurshuis Ameland
Credit
Vincent van den Hoven
112
112

Gemeente Ameland
Bezoekadres: Jelmeraweg 1, 9162 EA Ballum
Postadres: Postbus 22, 9160 AA Hollum
0519 - 555555
info@ameland.nl
www.ameland.nl

Ameland is vanaf het westen gerekend het vierde bewoonde Nederlandse Waddeneiland en behoort tot de provincie Friesland. Het gehele eiland valt onder één gemeente, die dezelfde naam draagt.

De dorpen op Ameland hebben unieke monumentale panden die herinneren aan het verleden. Op Ameland zijn diverse rijksmonumenten te vinden verspreid over het eiland.

Commandeurshuis Ameland
Commandeurshuis Ameland
Afbeelding
Stadsaanzicht

Beschermd Gezicht

Afbeelding
Opvallen

Duurzaam monument

Nederland heeft zichzelf als doel gesteld in 2050 klimaatneutraal te zijn. Dit betekent onder andere dat huizen en andere gebouwen duurzaam verwarmd moeten worden. Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor uw monument? Ga naar het Duurzaam Bouwloket of doe de Zelfscan Duurzaam Monument.

Een specifiek duurzaamheidsadvies van een Duurzame Monumenten (DuMo) adviseur zorgt ervoor dat uw monument verduurzaamd wordt met oog voor de monumentale waarden. 

Commandeurshuis Ameland
Commandeurshuis Ameland
Vincent van den Hoven

Welke regeling past bij mij?

Met ‘Alle monumentenregelingen op een rij’ biedt het Restauratiefonds een overzicht van de mogelijkheden voor uw monument met gunstige financieringen, subsidies en overige vergoedingsacties. 

Wilt u weten voor welke regelingen u in aanmerking komt?

Afbeelding
Munten

Financiering

Gaat u aan de slag met uw monument?

Het Restauratiefonds kan u wellicht helpen aan een passende financiering om uw monument te onderhouden, restaureren, verduurzamen en/of herbestemmen.

Wet- en regelgeving

De gemeente Ameland zet zich in om het erfgoed van de gemeente op duurzame wijze te behouden voor de toekomst. Het gemeentelijk beleid is gericht op beschermen en zo mogelijk versterken van de cultuurhistorische en ruimtelijke waarden van de gebieden die zijn aangewezen als beschermd dorpsgezicht. 

Wilt u weten welke regels en beleid gelden voor uw monument? Bekijk de documenten van alle overheden zoals de omgevingsvisie van de provincie of het omgevingsplan van uw gemeente via Regels op de kaart.

Afbeelding
Vergunning

Omgevingsvergunning

Als u uw monument wilt verbouwen of herstellen, hebt u in de meeste gevallen een omgevingsvergunning nodig van de gemeente. Er wordt dan onder andere getoetst of er geen historisch waardevolle elementen verloren gaan. 

Een vergunning aanvragen, melding doen of checken of u een vergunning nodig heeft kan via het Omgevingsloket.

Kaart Blaue Ameland
Detail Ameland van de "Frisia Occidentalis" door J. Blaue ca. 1662

Geschiedenis Ameland

Geologisch gezien is Ameland een vrij jong waddeneiland. De afgelopen 7000 jaar is het hele waddengebied altijd dynamisch geweest; getijgeulen hebben zich regelmatig verlegd, ook de grenzen van het wadden- en kweldergebied en de locaties van de Waddeneilanden schoven regelmatig op. 

De eerst bekende vermelding van Ameland komt uit een schenking van Reginmunt aan de Abdij van Fulda uit het begin van de 9e eeuw. De geïsoleerde positie van Ameland had als gevolg dat het in de latere middeleeuwen, toen de Hollandse graven Friesland wilden veroveren, gemakkelijk kon worden ingenomen. 

In 1795 verloor Ameland zijn zelfstandigheid. De heerlijkheidsrechten werden afgeschaft. Pas in 1801 werd Ameland een deel van de Bataafse Republiek en werd het ondergebracht bij het Departement Friesland. Ameland werd een grietenij, de Friese voorloper van de gemeente. 

Meer monumenten informatie

Naar boven