Amsterdam

Amsterdam
7496
7496

Gemeente Amsterdam
Tel. 020 251 4900
erfgoed@amsterdam.nl
amsterdam.nl

Amsterdam dankt zijn naam aan de Amstel. De plaats kreeg rond 1300 stadsrechten. Wat begon als een klein vissersdorpje, groeide dankzij de handel in haring en bier in de Gouden Eeuw uit tot een van de grootste handelssteden ter wereld. Door de groei van de bevolking kwamen er vanaf het eind van de 16e eeuw stadsuitbreidingen. Rond die tijd ontstond ook de grachtengordel, die is opgenomen op de UNESCO-Werelderfgoedlijst.

Waarde van cultuurhistorie

Bureau Monumenten en Archeologie (BMA) is de afdeling monumentenzorg bij de gemeente Amsterdam. BMA houdt zich bezig met de binnenstad van Amsterdam. In Amsterdam realiseert men zich dat behoud en versterking van cultuurhistorische waarden de stad zijn identiteit geeft. Het verlevendigt de kwaliteit van de ruimte, het wonen en werken, het toerisme en het recreëren en hierdoor verbetert de lokale economie.

Bescherming monumenten

Eén van de middelen is de bescherming van monumenten. Het aantal beschermde monumenten in Amsterdam groeit nog altijd. Amsterdam streeft er naar om via periodiek onderhoud de beschermde monumenten binnen de gemeente te behouden. Bovendien is er nog restauratiewerk te verrichten. Met aantrekkelijke financieringen en subsidies kunnen onderhoud en restauratiewerk gestimuleerd worden.

Kennis delen

De gemeente Amsterdam wil de kennis over de Amsterdamse cultuurhistorie breed verspreiden om daarmee begrip en draagvlak te kweken. De wisselwerking tussen de verschillende etnische en culturele groepen en het commitment onder de Amsterdamse bevolking staan hier centraal.

Samenwerken

Daarbij wil de gemeente (de zogenaamde Centrale Stad) samenwerken met de stadsdelen, omdat daar kortere lijnen naar de burger en monumentenbezitter zijn. De stadsdelen beslissen en adviseren zelf over welke monumenten beschermd worden, verlenen zelf vergunningen voor het aanbrengen van veranderingen of het slopen van beschermde monumenten. Bovendien handhaven zij de monumentenregelgeving.

Financieringsmogelijkheden

De gemeente Amsterdam biedt eigenaren de mogelijkheid gebruik te maken van een aantrekkelijke financiering van restauraties van gemeentelijke monumenten door middel van het Amsterdams Restauratiefonds.

Contactgegevens


Bureau Monumentenzorg en Archeologie
De Bazel
Herengracht 482
1017 CB Amsterdam

Postbus 10718
1001 ES Amsterdam
Fax 020 251 4999

Naar boven