Alphen-Chaam

Marechausseekazerne te Alphen - Johan Bakker
Marechausseekazerne te Alphen
Credit
Wikimedia commons - Johan Bakker
60
60
56

Gemeente Alphen-Chaam
Willibrordplein 1
5131 AV Alphen

www.alphen-chaam.nl
info@alphen-chaam.nl
T 14013

Alphen-Chaam is een gemeente in de provincie Noord-Brabant in Nederland. De gemeentenaam is samengesteld uit de namen van de twee belangrijkste dorpen in de gemeente, Alphen en Chaam. Daarnaast telt de gemeente de dorpen Chaam, Galder, Strijbeek, het zuidelijke buitengebied van Ulvenhout en 30 buurtschappen.

Monumenten

De gemeente Alphen-Chaam kent rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten en archeologische monumenten. Wilt u weten of u in een monument woont? 

Chaam, Nederlands Hervormde pastorie - gernot.spahn
Chaam, Nederlands Hervormde pastorie
Wikimedia commons - gernot.spahn
Afbeelding
Opvallen

Duurzaam monument

De gemeente Alphen-Chaam werkt aan een duurzame, groene omgeving en een schone toekomst. Het Regionaal Energieloket helpt u verder met vragen over energiebesparing in, aan en rond uw woning. Als u wilt beginnen met energie besparen, is het belangrijk er achter te komen welke maatregel voor uw woning en situatie het meest geschikt is. 

Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor uw monument? Doe de Zelfscan Duurzaam Monument

Een specifiek duurzaamheidsadvies van een Duurzame Monumenten (DuMo) adviseur zorgt ervoor dat uw monument verduurzaamd wordt met oog voor de monumentale waarden. 

Welke regeling past bij mij?

Met ‘Alle monumentenregelingen op een rij’ biedt het Restauratiefonds een overzicht van de mogelijkheden voor uw monument met gunstige financieringen, subsidies en overige vergoedingsacties. 

Wilt u weten voor welke regelingen u in aanmerking komt?

Afbeelding
Munten

Financiering

Gaat u aan de slag met uw monument?

Het Restauratiefonds kan u wellicht helpen aan een passende financiering om uw monument te onderhouden, restaureren, verduurzamen en/of herbestemmen.

Wet- en regelgeving

De gemeente Alphen-Chaam zet zich in om het erfgoed van de gemeente op duurzame wijze te behouden voor de toekomst. De adviseurs stellen beleid op met betrekking tot monumenten en erfgoed in de gemeente en vormen het bevoegd gezag. 

Wilt u weten welke regels en beleid gelden voor uw monument? Bekijk de documenten van alle overheden zoals de omgevingsvisie van de provincie of het omgevingsplan van uw gemeente via Regels op de kaart.

Afbeelding
Vergunning

Omgevingsvergunning

Als u uw monument wilt verbouwen, restaureren of verduurzamen is dat altijd maatwerk. Als u een wijziging aanbrengt aan een monument of karakteristiek pand dan wordt getoetst of er geen historisch waardevolle elementen verloren gaan. 

Een vergunning aanvragen, melding doen of checken of u een vergunning nodig heeft kan via het Omgevingsloket.

Geschiedenis Alphen-Chaam

De ontstaansgeschiedenis van de diverse kernen en buurtschappen hebben een rijke historie die teruggaat tot de vroege middeleeuwen.

Alphen
De nederzettingsvorm van de kern Alphen is al zeer oud blijkens de verscheidene Romeinse en vroeg middeleeuwse opgravingen. De oudste vermelding is van 709 terwijl er in 1175 van een kerkgebouw gesproken wordt. Alphen kan typologisch een tiendakkerdorp worden genoemd, vanwege de centraal gelegen kerk met een aantal agrarische buurtschappen er omheen gegroepeerd.

Chaam
Ook Chaam is een zeer oud dorp in het "land van Breda". De geschiedenis vermeldt dat de Franken er in de 5e eeuw al vergaderden. Chaam is een beekdalnederzetting gelegen tussen een tweetal waterlopen. Het is een karakteristiek straatdorp met lintbebouwing. Verondersteld wordt dat Chaam is ontstaan rond een kapel welke rond 1500 is vervangen door de laatgotische kruiskerk.

Overige kernen
Galder wordt reeds in 1299 genoemd in een Thornse oorkonde en ligt tevens tussen een tweetal waterlopen. Strijbeek is een voorbeeld van een kapelgehucht en is ontstaan in de 13e-14e eeuw. Tevens heeft de gemeente twee historische landgoederen namelijk Luchtenburg en Hondsdonk en het landhuis Anneville. Ook zijn in het buitengebied van Alphen, Galder en Strijbeek een aantal terreinen bekend met belangrijke archeologische waarden.

Meer monumenten informatie

Naar boven