Amersfoort

Amersfoort
Restaurant Madonna te Amersfoort
Credit
Stefan van Ammerlaan photography
461
461
168

Gemeente Amersfoort
Afdeling Stad & Ontwikkeling (SO) / Monumentenzorg
monumentenzorg@amersfoort.nl
https://www.amersfoort.nl

Amersfoort is een stad met een rijke historie. In de middeleeuwse binnenstad zijn veel monumenten te vinden. De oorspronkelijke structuur van de binnenstad is bijna helemaal intact gebleven. Buiten de binnenstad zijn eveneens waardevolle gebouwen, structuren en gebieden te vinden.

Monumentenkaart

Naast rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten telt de gemeente Amersfoort 523 Beeldbepalende Panden, 2 Rijks-stadsgezichten en 14 Gemeentelijke stadsgezichten. Wilt u weten of u in een monument of monumentaal stadsgezichten woont?

Mariënhof te Amersfoort

Monumentenzorg Amersfoort

De afdeling Monumentenzorg van de gemeente Amersfoort zet zich in om het erfgoed van de gemeente op duurzame wijze te behouden voor de toekomst. De adviseurs stellen beleid op met betrekking tot monumenten en erfgoed in de gemeente en vormen het bevoegd gezag. Heeft u een vraag over een monument of karakteristiek pand dat u gaat aankopen of verbouwen? Of wilt u weten hoe de gemeente een pand aanwijst als monument? 

Gemeentelijk monument aan de Utrechtseweg 12 te Amersfoort. Kantoor van het Restauratiefonds.
Gemeentelijk monument aan de Utrechtseweg 12 te Amersfoort. Kantoor van het Restauratiefonds.
Stefan Ammerlaan photography

Gemeentelijk monument of karakteristiek pand

Bent u eigenaar van een monument of beeldbepalend pand of u overweegt er één te kopen dan komt u mogelijk in aanmerking voor een subsidie voor de restauratie van het pand. Voor aanvullende financiering voor de instandhouding van uw gemeentelijke monument kunt u bijvoorbeeld gebruik maken van de cultuurfonds-hypotheek van het Restauratiefonds. 

Woonhuissubsidie

Particuliere eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie, kunnen jaarlijks tussen 1 maart en 30 april een aanvraag indienen voor een instandhoudingssubsidie. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed behandelt de subsidieaanvraag en kent deze toe. Deze subsidie is bedoeld voor kosten van reguliere onderhoudswerkzaamheden aan monumentale onderdelen van het rijksmonument, zoals gevelherstel of schilderwerk aan de buitenzijde van het pand. 

Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim)

Ieder jaar kan van 1 februari tot en met 31 maart de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) aangevraagd worden voor rijksmonumenten die van oorsprong geen woonhuis zijn, zoals een kerk, molen of fabriek. Ook groene en archeologische monumenten vallen onder deze subsidieregeling.

Afbeelding
Uitvoering

Omgevingsvergunning

Als u een wijziging aanbrengt aan een monument of karakteristiek pand dan wordt getoetst of er geen historisch waardevolle elementen verloren gaan. Bij de gemeente Amersfoort is het mogelijk om een voorlopig plan of schetsplan in te dienen. Deze VOP-aanvraag wordt net als een definitieve aanvraag formeel getoetst door de commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Wanneer de commissie akkoord is met uw plannen dan wordt de omgevingsvergunning toegekend. Heeft u verbouwplannen?  

Kaart Amersfoort van Blaeu
Historische kaart van Amersfoort ca. 1652 uit "Toonneel der Steden van de Vereenighde Nederlanden" door J. Blaeu

Geschiedenis Amersfoort

De stad Amersfoort kreeg op 12 juni 1259 stadsrechten van de Utrechtse bisschop Hendrik van Vianden. Aan het einde van de 13e eeuw werd de eerste stenen stadsmuur gebouwd omgeven door een gracht. Omstreeks 1380 werd begonnen met de bouw van een nieuwe stadsmuur die het oppervlak van de ommuurde stad verdrievoudigde. Amersfoort kreeg in de Middeleeuwen grote betekenis als bedevaartsoord als gevolg van het Mirakel van Amersfoort, hierdoor bloeide de economie op en kon de Onze-Lieve-Vrouwetoren worden gebouwd.


Rond 1870 werd Amersfoort een garnizoensstad ook hiervan zijn diverse monumentale restanten te vinden in en rondom de stad. Om aan de toenemende bevolkingsaantallen te voldoen werden nieuwe woonwijken gebouwd zoals het Soesterkwartier en het Bergkwartier. In de Tweede Wereldoorlog werd er door de Duitsers een transit-kamp ingericht aan de zuidrand van de stad. Met de aanleg van het Valleikanaal in 1935 werd verdere stadsuitbreiding aan de oost- en noordkant mogelijk. Dankzij de Groeistad-status uit de 20ste eeuw kent de stad ook een groot aantal ‘post 65 monumenten’.

Afbeelding
Monument zoeken

Meer monumenten informatie

Voor meer informatie over monumenten in de gemeente Amersfoort kunt u ook terecht bij

Naar boven