Amersfoort

Amersfoort
461
461
Amersfoort is een stad met een rijke historie. In de middeleeuwse binnenstad zijn veel monumentale gebouwen te vinden. Markante gebouwen als oude kerken, kloosters of verdedigingswerken, maar vooral ook veel fraaie woonhuismonumenten bepalen het beeld. Niet alleen de monumenten maken de Amersfoortse binnenstad bijzonder. Ook de totale historische structuur is nog bijzonder gaaf.

Historie

De historie van Amersfoort houdt niet op bij de randen van de binnenstad. Ook in de wijken daaromheen zijn veel historisch waardevolle gebouwen, structuren en gebieden te vinden. Architectuurstromingen uit diverse stijlperioden zijn vertegenwoordigd. Veel markante historische gebouwen vormen herkenningspunten in de stad en geven identiteit aan een wijk of gebied. Niet alleen door het rijk maar ook door de gemeente zelf zijn gebouwen, complexen en gebieden binnen de stad als waardevol aangemerkt.

Monumentenzorg

Elk monument is uniek en verdient het om behouden te blijven. Hierin is een grote rol weggelegd voor de eigenaar. De afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling│Monumentenzorg van de gemeente Amersfoort denkt graag met u mee. Monumentenzorg is het aanspreekpunt voor alles wat te maken heeft met het Cultureel Erfgoed in de stad.

Vergunningen

Om te kunnen toetsen of er geen historisch waardevolle elementen verloren gaan bij een verbouwing is voor de meeste verbouwwerkzaamheden aan een monument een vergunning vereist. Als u verbouwplannen heeft voor uw monument adviseren wij u om van te voren advies in te winnen bij Monumentenzorg over de mogelijkheden.

Soms kunnen ook bij onderhoudswerkzaamheden ongemerkt monumentale waarden verloren gaan. Daarom is het ook bij onderhoudswerkzaamheden raadzaam om een deskundig advies te vragen aan Monumentenzorg.

Financieel


Het onderhouden of restaureren van een monument vraagt zorgvuldigheid en vakmanschap. In veel gevallen zijn herstelwerkzaamheden aan een monument daarom duurder dan bij een ‘gewoon’ pand. Om daarin tegemoet te komen en om het zorgvuldig beheer van het cultureel erfgoed te stimuleren, bestaan er financiële tegemoetkomingen.
 

  • eigenaren van rijksmonumenten kunnen voor onderhouds- en herstelkosten gebruik maken van (laagrentende) financieringen via het Nationaal Restauratiefonds. Het rijk heeft ook subsidiemogelijkheden.
  • eigenaren van gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden kunnen gebruik maken van een subsidieregeling van de gemeente Amersfoort die tegemoetkomt in de kosten van restauratiewerkzaamheden. De bijdrage is maximaal 6.000 Euro. Voor de regeling komen alleen restauratiewerkzaamheden in aanmerking die betrekking hebben op de monumentale onderdelen zoals het casco, de monumentale gevels en eventuele historische onderdelen of afwerkingen in het interieur.

Stappenplan

De gemeente Amersfoort heeft een stappenplan ontwikkeld voor het aanvragen van vergunningen voor het wijzigen, restaureren of onderhouden van monumentale panden. Deze leidraad is bedoeld voor eigenaren, bewoners en beheerders van monumenten of beeldbepalende panden in Amersfoort.

Contactinformatie


Gemeente Amersfoort - Sector SOB
Afdeling RO │Monumentenzorg

Postbus 4000
3800 EA Amersfoort

Naar boven