Amersfoort

Amersfoort
Restaurant Madonna te Amersfoort
Credit
Stefan van Ammerlaan photography
460
460
315

Gemeente Amersfoort
Afdeling Stad & Ontwikkeling (SO) / Monumentenzorg
monumentenzorg@amersfoort.nl
https://www.amersfoort.nl

Amersfoort is een stad met een rijke historie. In de middeleeuwse binnenstad zijn veel monumenten te vinden. De oorspronkelijke structuur van de binnenstad is bijna helemaal intact gebleven. Buiten de binnenstad zijn eveneens waardevolle gebouwen, structuren en gebieden te vinden.

Monumentenkaart

Naast rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten telt de gemeente Amersfoort 523 Beeldbepalende Panden, 2 Rijks-stadsgezichten en 14 Gemeentelijke stadsgezichten. Wilt u weten of u in een monument of beschermd stadsgezicht woont?

Mariënhof te Amersfoort
Mariënhof te Amersfoort
Stefan Ammerlaan photography
Afbeelding
Stadsaanzicht

Beschermd Gezicht

Gemeentelijk monument aan de Utrechtseweg 12 te Amersfoort. Kantoor van het Restauratiefonds.
Gemeentelijk monument aan de Utrechtseweg 12 te Amersfoort. Kantoor van het Restauratiefonds.
Stefan Ammerlaan photography
Afbeelding
Opvallen

Duurzaam Monument

Nederland heeft zichzelf als doel gesteld in 2050 klimaatneutraal te zijn. Dit betekent onder andere dat huizen en andere gebouwen duurzaam verwarmd moeten worden. Het Duurzaam Bouwloket helpt inwoners met het energiezuinig, comfortabel en aardgasvrij maken van de woning. 

Bij de afdeling Monumentenzorg kun je terecht voor vragen en advies over verduurzaming van historische panden

Een specifiek duurzaamheidsadvies van een Duurzame Monumenten (DuMo) adviseur zorgt ervoor dat uw monument verduurzaamd wordt met oog voor de monumentale waarden. 

Afbeelding
Toolbox

Subsidieregeling monumenten en beeldbepalende panden

De gemeente Amersfoort stelt een subsidie beschikbaar voor instandhoudingskosten aan monumenten en beeldbepalende panden. De subsidie geldt alleen voor restauratiewerk aan het casco, monumentale gevels, historische onderdelen of afwerkingen in het interieur.

De subsidie is bedoeld voor de kosten van restauratiewerkzaamheden aan:

  • rijksmonumenten: voor monumentale onderdelen waarvoor het Rijk geen subsidie of financiering verleent
  • gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden
  • bijzondere gebouwen die beeldbepalend zijn in het straatbeeld.

Welke regeling past bij mij?

Met ‘Alle monumentenregelingen op een rij’ biedt het Restauratiefonds een overzicht van de mogelijkheden voor uw monument met gunstige financieringen, subsidies en overige vergoedingsacties. 

Wilt u weten voor welke regelingen u in aanmerking komt?

Afbeelding
Munten

Financiering

Gaat u aan de slag met uw monument?

Het Restauratiefonds kan u wellicht helpen aan een passende financiering om uw monument te onderhouden, restaureren, verduurzamen en/of herbestemmen.

Wet- en regelgeving

De afdeling Monumentenzorg van de gemeente Amersfoort zet zich in om het erfgoed van de gemeente op duurzame wijze te behouden voor de toekomst. De adviseurs stellen beleid op met betrekking tot monumenten en erfgoed in de gemeente en vormen het bevoegd gezag. Heeft u een vraag over een monument of karakteristiek pand dat u gaat aankopen of verbouwen? Of wilt u weten hoe de gemeente een pand aanwijst als monument? Neem contact op met de afgeling monumentenzorg. 

Wilt u weten welke regels en beleid gelden voor uw monument? Bekijk de documenten van alle overheden zoals de omgevingsvisie van de provincie of het omgevingsplan van uw gemeente via Regels op de kaart.

Afbeelding
Vergunning verleend

Omgevingsvergunning

Als u een wijziging aanbrengt aan een monument of karakteristiek pand dan wordt getoetst of er geen historisch waardevolle elementen verloren gaan. Bij de gemeente Amersfoort is het mogelijk om een voorlopig plan of schetsplan in te dienen. Deze VOP-aanvraag wordt net als een definitieve aanvraag formeel getoetst door de commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Wanneer de commissie akkoord is met uw plannen dan wordt de omgevingsvergunning toegekend.

Een vergunning aanvragen, melding doen of checken of u een vergunning nodig heeft kan via het Omgevingsloket.

Kaart Amersfoort van Blaeu
Historische kaart van Amersfoort ca. 1652 uit "Toonneel der Steden van de Vereenighde Nederlanden" door J. Blaeu

Geschiedenis Amersfoort

De stad Amersfoort kreeg op 12 juni 1259 stadsrechten van de Utrechtse bisschop Hendrik van Vianden. Aan het einde van de 13e eeuw werd de eerste stenen stadsmuur gebouwd omgeven door een gracht. Omstreeks 1380 werd begonnen met de bouw van een nieuwe stadsmuur die het oppervlak van de ommuurde stad verdrievoudigde. Amersfoort kreeg in de Middeleeuwen grote betekenis als bedevaartsoord als gevolg van het Mirakel van Amersfoort, hierdoor bloeide de economie op en kon de Onze-Lieve-Vrouwetoren worden gebouwd.

Rond 1870 werd Amersfoort een garnizoensstad ook hiervan zijn diverse monumentale restanten te vinden in en rondom de stad. Om aan de toenemende bevolkingsaantallen te voldoen werden nieuwe woonwijken gebouwd zoals het Soesterkwartier en het Bergkwartier. Met de aanleg van het Valleikanaal in 1935 werd verdere stadsuitbreiding aan de oost- en noordkant mogelijk. In de Tweede Wereldoorlog werd er door de Duitsers een transit-kamp ingericht aan de zuidrand van de stad. Dankzij de Groeistad-status uit de 20ste eeuw kent de stad ook een groot aantal ‘post 65 monumenten’.

Afbeelding
Monument zoeken

Meer monumenten informatie

Voor meer informatie over monumenten in de gemeente Amersfoort kunt u ook terecht bij

Naar boven