Amersfoort

Amersfoort
Restaurant Madonna te Amersfoort
Credit
Stefan van Ammerlaan photography
460
460
315

Gemeente Amersfoort
Afdeling Stad & Ontwikkeling (SO) / Monumentenzorg
monumentenzorg@amersfoort.nl
https://www.amersfoort.nl

Amersfoort is een stad met een rijke historie. In de middeleeuwse binnenstad zijn veel monumenten te vinden. De oorspronkelijke structuur van de binnenstad is bijna helemaal intact gebleven. Buiten de binnenstad zijn eveneens waardevolle gebouwen, structuren en gebieden te vinden.

Monumentenkaart

Naast rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten telt de gemeente Amersfoort 523 Beeldbepalende Panden, 2 Rijks-stadsgezichten en 14 Gemeentelijke stadsgezichten. Wilt u weten of u in een monument of beschermd stadsgezicht woont?

Mariënhof te Amersfoort
Mariënhof te Amersfoort
Stefan Ammerlaan photography
Afbeelding
Stadsaanzicht

Beschermd Gezicht

Monumentenzorg Amersfoort

De afdeling Monumentenzorg van de gemeente Amersfoort zet zich in om het erfgoed van de gemeente op duurzame wijze te behouden voor de toekomst. De adviseurs stellen beleid op met betrekking tot monumenten en erfgoed in de gemeente en vormen het bevoegd gezag. Heeft u een vraag over een monument of karakteristiek pand dat u gaat aankopen of verbouwen? Of wilt u weten hoe de gemeente een pand aanwijst als monument? 

Gemeentelijk monument aan de Utrechtseweg 12 te Amersfoort. Kantoor van het Restauratiefonds.
Gemeentelijk monument aan de Utrechtseweg 12 te Amersfoort. Kantoor van het Restauratiefonds.
Stefan Ammerlaan photography
Afbeelding
Opvallen

Duurzaam Monument

Nederland heeft zichzelf als doel gesteld in 2050 klimaatneutraal te zijn. Dit betekent onder andere dat huizen en andere gebouwen duurzaam verwarmd moeten worden. Het Duurzaam Bouwloket helpt inwoners met het energiezuinig, comfortabel en aardgasvrij maken van de woning. Bij de afdeling Monumentenzorg kun je terecht voor vragen en advies over verduurzaming van historische panden. Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor uw monument? Doe de Zelfscan Duurzaam Monument

Duurzaamheidsadvies

Subsidie

  • Met de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) kunnen woningeigenaren subsidie aanvragen voor de aanschaf van een zonneboiler, een warmtepomp, aansluiting op een warmtenet en isolatiemaatregelen.

Financiering

  • Met de Energiebespaarlening kunnen eigenaar- bewoners een voordelige lening afsluiten voor energiebesparende investeringen.
  • Bent u eigenaar van een rijksmonument en gaat u verduurzamen? Dan kunt u gebruik maken van de Duurzame Monumenten-lening.

Gemeentelijk monument of karakteristiek pand

Bent u eigenaar van een monument of beeldbepalend pand of u overweegt er één te kopen dan komt u mogelijk in aanmerking voor een subsidie voor de restauratie van het pand. 

Woonhuissubsidie

Particuliere eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie, kunnen jaarlijks tussen 1 maart en 30 april een aanvraag indienen voor een instandhoudingssubsidie. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed behandelt de subsidieaanvraag en kent deze toe. Deze subsidie is bedoeld voor kosten van reguliere onderhoudswerkzaamheden aan monumentale onderdelen van het rijksmonument, zoals gevelherstel of schilderwerk aan de buitenzijde van het pand. 

Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim)

Ieder jaar kan van 1 februari tot en met 31 maart de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) aangevraagd worden voor rijksmonumenten die van oorsprong geen woonhuis zijn, zoals een kerk, molen of fabriek. Ook groene en archeologische monumenten vallen onder deze subsidieregeling.

Afbeelding
Munten

Financiering

Gaat u aan de slag met uw monument?

Het Restauratiefonds kan u wellicht helpen aan een passende financiering om uw monument te onderhouden, restaureren, verduurzamen en/of herbestemmen.

Afbeelding
Uitvoering

Omgevingsvergunning

Als u een wijziging aanbrengt aan een monument of karakteristiek pand dan wordt getoetst of er geen historisch waardevolle elementen verloren gaan. Bij de gemeente Amersfoort is het mogelijk om een voorlopig plan of schetsplan in te dienen. Deze VOP-aanvraag wordt net als een definitieve aanvraag formeel getoetst door de commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Wanneer de commissie akkoord is met uw plannen dan wordt de omgevingsvergunning toegekend.

Beschermde stads- en dorpsgezichten
De bescherming van stads- en dorpsgezichten is geregeld in het bestemmingsplan en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Voor panden binnen het beschermd stads- of dorpsgezicht gelden andere regels voor vergunningsvrij bouwen. Dit geldt zowel voor monumenten als niet-monumenten.

Heeft u verbouwplannen?  

Kaart Amersfoort van Blaeu
Historische kaart van Amersfoort ca. 1652 uit "Toonneel der Steden van de Vereenighde Nederlanden" door J. Blaeu

Geschiedenis Amersfoort

De stad Amersfoort kreeg op 12 juni 1259 stadsrechten van de Utrechtse bisschop Hendrik van Vianden. Aan het einde van de 13e eeuw werd de eerste stenen stadsmuur gebouwd omgeven door een gracht. Omstreeks 1380 werd begonnen met de bouw van een nieuwe stadsmuur die het oppervlak van de ommuurde stad verdrievoudigde. Amersfoort kreeg in de Middeleeuwen grote betekenis als bedevaartsoord als gevolg van het Mirakel van Amersfoort, hierdoor bloeide de economie op en kon de Onze-Lieve-Vrouwetoren worden gebouwd.

Rond 1870 werd Amersfoort een garnizoensstad ook hiervan zijn diverse monumentale restanten te vinden in en rondom de stad. Om aan de toenemende bevolkingsaantallen te voldoen werden nieuwe woonwijken gebouwd zoals het Soesterkwartier en het Bergkwartier. Met de aanleg van het Valleikanaal in 1935 werd verdere stadsuitbreiding aan de oost- en noordkant mogelijk. In de Tweede Wereldoorlog werd er door de Duitsers een transit-kamp ingericht aan de zuidrand van de stad. Dankzij de Groeistad-status uit de 20ste eeuw kent de stad ook een groot aantal ‘post 65 monumenten’.

Afbeelding
Monument zoeken

Meer monumenten informatie

Voor meer informatie over monumenten in de gemeente Amersfoort kunt u ook terecht bij

Naar boven