Asten

De Oostenwind Asten - Groucho M
De Oostenwind Asten
Credit
Wikimedia Commons - Groucho M
19
19

Gemeente Asten
Koningsplein 3
5721 GJ Asten

Postadres
Postbus 290
5720 AG Asten.

www.asten.nl
gemeente@asten.nl
0493 - 671212 

Asten is een gemeente in de Nederlandse provincie Noord-Brabant. De hoofdkern van de gemeente is het dorp Asten, andere dorpen binnen de gemeente zijn Heusden en Ommel.

Monumenten

De gemeente Asten kent rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten. Dat zijn niet alleen gebouwen, maar ook tuinen, parken en archeologische vindplaatsen. Wilt u weten of u in een monument woont? Bekijk dan het Erfgoedregister. 

Emmastraat 18, Asten - Rosemoon
Emmastraat 18, Asten
Wikimedia Commons - Rosemoon

Erfgoedregister gemeente Asten

Monumentenzorg Asten

De gemeente Asten zet zich in om het erfgoed van de gemeente op duurzame wijze te behouden voor de toekomst. De adviseurs stellen beleid op met betrekking tot monumenten en erfgoed in de gemeente en vormen het bevoegd gezag. Wilt u meer informatie over dit erfgoedbeleid? 

Afbeelding
Opvallen

Duurzaam monument

Gaat u bouwen of verbouwen: doe dat dan zo duurzaam mogelijk. Op de website van Milieucentraal vindt u meer informatie over de mogelijkheden en (subsidie-)regelingen. Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor uw monument? Doe de Zelfscan Duurzaam Monument

Bent u eigenaar van een rijksmonument en gaat u verduurzamen? Dan kunt u gebruik maken van de Duurzame Monumenten-lening

Afbeelding
Toolbox

Subsidie onderhoud en instandhouding

Als u eigenaar bent van een gemeentelijk monument, dan komt de gemeente Asten tegemoet in de onderhoudskosten. De subsidie is nooit meer dan wat er via het fonds voor is gereserveerd. Het maximum is € 3.587,50. Binnen een jaar nadat u de toekenning heeft ontvangen moet u het bedrijf dat de werkzaamheden gaat uitvoeren, melden bij de gemeente.  

Woonhuissubsidie

Particuliere eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie, kunnen jaarlijks tussen 1 maart en 30 april een aanvraag indienen voor een instandhoudingssubsidie. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed behandelt de subsidieaanvraag en kent deze toe. Deze subsidie is bedoeld voor kosten van reguliere onderhoudswerkzaamheden aan monumentale onderdelen van het rijksmonument, zoals gevelherstel of schilderwerk aan de buitenzijde van het pand. 

Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim)

Ieder jaar kan van 1 februari tot en met 31 maart de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) aangevraagd worden voor rijksmonumenten die van oorsprong geen woonhuis zijn, zoals een kerk, molen of fabriek. Ook groene en archeologische monumenten vallen onder deze subsidieregeling.

Afbeelding
Vergunning verleend

Omgevingsvergunning

Als u uw monument wilt verbouwen, restaureren of verduurzamen is dat altijd maatwerk. Als u een wijziging aanbrengt aan een monument of karakteristiek pand dan wordt getoetst of er geen historisch waardevolle elementen verloren gaan. 

Zowel de buitenkant als de binnenkant van een monumentaal gebouw zijn beschermd. Onder de binnenkant vallen onder andere de hoofdindeling, schouwen, stucwerk, originele betegeling, vloeren en betimmeringen. Ook bijgebouwen, erfbeplanting en tuinaanleg kunnen zijn beschermd. Wilt u meer weten over de achtergronden (architect, plaats, jaar, kenmerken) van de Astense monumenten? Deze kunt u opvragen bij team Ruimte via omgevingsvergunning@asten.nl.

De bescherming van cultuurhistorisch waardevolle objecten is geregeld in het bestemmingsplan

Heeft u verbouwplannen? 

Geschiedenis Asten

De bewoningsgeschiedenis van de gemeente Asten gaat terug tot de Romeinse tijd. De naam Asten verscheen voor het eerst in oorkonden uit 1202 en 1212, die zich bevinden te Namen, respectievelijk 's-Hertogenbosch. Asten lag op een zandrug langs de Aa, die bescherming bood tegen overstromingen en waarop ook een weg kon worden aangelegd. Omdat Asten de eerste plaats aan de rand van de Peel was, werden hier de wagens gerepareerd en ontstonden er kroegen en herbergen voor reizigers en peelwerkers. Asten was de eerste plaats aan de rand van de Peel. Daarom ontstonden hier reparatiewerkplaatsen voor wagens, kroegen en herbergen voor reizigers en peelwerkers. Hieruit kwam ook een aanzienlijke handelsactiviteit voort.

Heusden was al in de middeleeuwen een gehucht. Later groeide het gehucht uit tot een heide-ontginningsdorp.

Hoewel Ommel al een veel oudere nederzetting was, hangt de ontwikkeling tot een dorpje nauw samen met het fungeren van Ommel als bedevaartplaats voor de Onze-Lieve-Vrouwe van Ommel.

Naar boven