Asten

De Oostenwind Asten - Groucho M
De Oostenwind Asten
Credit
Wikimedia Commons - Groucho M
19
19
67

Gemeente Asten
Koningsplein 3
5721 GJ Asten

Postadres
Postbus 290
5720 AG Asten.

www.asten.nl
gemeente@asten.nl
0493 - 671212 

Asten is een gemeente in de Nederlandse provincie Noord-Brabant. De hoofdkern van de gemeente is het dorp Asten, andere dorpen binnen de gemeente zijn Heusden en Ommel.

Monumenten

De gemeente Asten kent rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten. Dat zijn niet alleen gebouwen, maar ook tuinen, parken en archeologische vindplaatsen. Wilt u weten of u in een monument woont? 

Emmastraat 18, Asten - Rosemoon
Emmastraat 18, Asten
Wikimedia Commons - Rosemoon

Monumentenzorg Asten

De gemeente Asten zet zich in om het erfgoed van de gemeente op duurzame wijze te behouden voor de toekomst. De adviseurs stellen beleid op met betrekking tot monumenten en erfgoed in de gemeente en vormen het bevoegd gezag. Wilt u meer informatie over dit erfgoedbeleid? 

Afbeelding
Opvallen

Duurzaam monument

Nederland heeft zichzelf als doel gesteld in 2050 klimaatneutraal te zijn. Dit betekent onder andere dat huizen en andere gebouwen duurzaam verwarmd moeten worden. Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor uw monument? Doe de Zelfscan Duurzaam Monument.

Duurzaamheidsadvies

Een specifiek duurzaamheidsadvies van een Duurzame Monumenten (DuMo) adviseur zorgt ervoor dat uw monument verduurzaamd wordt met oog voor de monumentale waarden. 

Afbeelding
Toolbox

Subsidie onderhoud en instandhouding

Als u eigenaar bent van een gemeentelijk monument, dan komt de gemeente Asten tegemoet in de onderhoudskosten. De subsidie is nooit meer dan wat er via het fonds voor is gereserveerd. Het maximum is € 3.587,50. Binnen een jaar nadat u de toekenning heeft ontvangen moet u het bedrijf dat de werkzaamheden gaat uitvoeren, melden bij de gemeente.  

Welke regeling past bij mij?

Met ‘Alle monumentenregelingen op een rij’ biedt het Restauratiefonds een overzicht van de mogelijkheden voor uw monument met gunstige financieringen, subsidies en overige vergoedingsacties. 

Wilt u weten voor welke regelingen u in aanmerking komt?

Afbeelding
Munten

Financiering

Gaat u aan de slag met uw monument?

Het Restauratiefonds kan u wellicht helpen aan een passende financiering om uw monument te onderhouden, restaureren, verduurzamen en/of herbestemmen.

Afbeelding
Vergunning verleend

Omgevingsvergunning

Als u uw monument wilt verbouwen, restaureren of verduurzamen is dat altijd maatwerk. Als u een wijziging aanbrengt aan een monument of karakteristiek pand dan wordt getoetst of er geen historisch waardevolle elementen verloren gaan. 

Zowel de buitenkant als de binnenkant van een monumentaal gebouw zijn beschermd. Onder de binnenkant vallen onder andere de hoofdindeling, schouwen, stucwerk, originele betegeling, vloeren en betimmeringen. Ook bijgebouwen, erfbeplanting en tuinaanleg kunnen zijn beschermd. Wilt u meer weten over de achtergronden (architect, plaats, jaar, kenmerken) van de Astense monumenten? Deze kunt u opvragen bij team Ruimte via omgevingsvergunning@asten.nl.

Wilt u weten welke regels en beleid gelden voor uw monument? Bekijk de documenten van alle overheden zoals de omgevingsvisie van de provincie of het omgevingsplan van uw gemeente via Regels op de kaart.

Een vergunning aanvragen, melding doen of checken of u een vergunning nodig heeft kan via het Omgevingsloket.

Geschiedenis Asten

De bewoningsgeschiedenis van de gemeente Asten gaat terug tot de Romeinse tijd. De naam Asten verscheen voor het eerst in oorkonden uit 1202 en 1212, die zich bevinden te Namen, respectievelijk 's-Hertogenbosch. Asten lag op een zandrug langs de Aa, die bescherming bood tegen overstromingen en waarop ook een weg kon worden aangelegd. Omdat Asten de eerste plaats aan de rand van de Peel was, werden hier de wagens gerepareerd en ontstonden er kroegen en herbergen voor reizigers en peelwerkers. Asten was de eerste plaats aan de rand van de Peel. Daarom ontstonden hier reparatiewerkplaatsen voor wagens, kroegen en herbergen voor reizigers en peelwerkers. Hieruit kwam ook een aanzienlijke handelsactiviteit voort.

Heusden was al in de middeleeuwen een gehucht. Later groeide het gehucht uit tot een heide-ontginningsdorp.

Hoewel Ommel al een veel oudere nederzetting was, hangt de ontwikkeling tot een dorpje nauw samen met het fungeren van Ommel als bedevaartplaats voor de Onze-Lieve-Vrouwe van Ommel.

Meer monumenten informatie

Naar boven