Assen

GM Voorgevel, Loon
Voorgevel van gemeentelijk monument te Loon
Credit
Wikimedia Commons - A.J. van der Wal
136
136
58
290

Gemeente Assen
Bezoekadres: Noordersingel 33, 9401 JW Assen
Postadres: Postbus 30018, 9400 RA Assen
Tel. 0592 36 69 11
www.assen.nl

Assen is de hoofdstad van Drenthe. De stad heeft zich ontwikkeld van een kleine nederzetting bij een klooster tot het bestuurlijke centrum van Drenthe. Op en rond de Brink zijn hier volop sporen van te vinden zoals het voormalige provinciehuis, landgoed Overcingel en monumentale stadsvilla’s. Het Drentse cultuurlandschap ligt om de hoek en draagt bij aan het karakter van Assen. In onder meer het Drents museum en het Drents archief komen voorwerpen en verhalen van vroeger tot leven. Thematische wandel- en fietsroutes verbinden historische plekken in en rond Assen met elkaar.

Monumentenkaart

Assen heeft meer dan 250 gemeentelijke, provinciale en rijksmonumenten. Een groot deel van het oude centrum is aangewezen als beschermd stadsgezicht. Assen mag zich dan ook met recht een monumentale stad noemen. Wilt u weten of u in een monument woont? 

Woonhuis aan het Van der Feltzpark 4 in Assen - ron
Woonhuis aan het Van der Feltzpark 4 in Assen
Wikimedia commons - ronn
Afbeelding
Stadsaanzicht

Beschermd gezicht

De gemeente kent 4 beschermde stadsgezichten:

  • Beschermd stadsgezicht Assen - Markt: de Markt tezamen met een deel van de Drentse Hoofdvaart en aanliggende bebouwing werden in 1974 aangewezen als beschermd stadsgezicht.
  • Beschermd stadsgezicht Assen - Brink: de oude kern, gevormd door de Brink en de omgeving samen met het landgoed Overcingel werden in 1974 aangewezen als beschermd stadsgezicht.
  • Rijksbeschermd gezicht Assen (Uitbreiding): in 1991 werd het beschermde gebied uitgebreid om de samenhangende historische ruimtelijke structuur en de goed herkenbare historische ontwikkeling van de binnenstad te kunnen beschermen. 
  • Rijksbeschermd gezicht Assen Verdere Uitbreiding: het als "verdere uitbreiding" van het beschermde stadsgezicht Assen aangeduide gebied een bijzonder karakter heeft op basis van laat 19de en vroeg 20ste eeuwse ruimtelijke ontwikkelingen werd in 1997 aangewezen. 
Afbeelding
Opvallen

Duurzaam monument

Wilt u aan de slag met het verduurzamen van uw monument? Dan kunt u terecht bij het Drents Energieloket met vragen over het energiezuinig maken van uw woning. Hier kunt u verder inspiratie vinden en kosteloos en onafhankelijk advies krijgen.

Een specifiek duurzaamheidsadvies van een Duurzame Monumenten (DuMo) adviseur zorgt ervoor dat uw monument verduurzaamd wordt met oog voor de monumentale waarden. 

Welke regeling past bij mij?

Met ‘Alle monumentenregelingen op een rij’ biedt het Restauratiefonds een overzicht van de mogelijkheden voor uw monument met gunstige financieringen, subsidies en overige vergoedingsacties. 

Wilt u weten voor welke regelingen u in aanmerking komt?

Afbeelding
Munten

Financiering

Gaat u aan de slag met uw monument?

Het Restauratiefonds kan u wellicht helpen aan een passende financiering om uw monument te onderhouden, restaureren, verduurzamen en/of herbestemmen.

Wet- en regelgeving

De afdeling Monumentenzorg van de gemeente Assen zet zich in om het erfgoed van de gemeente op duurzame wijze te behouden voor de toekomst. 

Wilt u weten welke regels en beleid gelden voor uw monument? Bekijk de documenten van alle overheden zoals de omgevingsvisie van de provincie of het omgevingsplan van uw gemeente via Regels op de kaart.

Afbeelding
Vergunning verleend

Omgevingsvergunning

Als u een wijziging aanbrengt aan een monument of karakteristiek pand dan wordt getoetst of er geen historisch waardevolle elementen verloren gaan. De plannen kunnen dan worden voorgelegd aan de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Dit betreft een openbare vergadering. Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met vergunningen@assen.nl.

Als u een wijziging aanbrengt aan een monument of karakteristiek pand dan wordt getoetst of er geen historisch waardevolle elementen verloren gaan. U kunt het beste uw plannen vroegtijdig met de gemeente bespreken in een vooroverleg. 

Een vergunning aanvragen, melding doen of checken of u een vergunning nodig heeft kan via het Omgevingsloket.

Assen aanzicht Overcingel - Ronn
Assen aanzicht Overcingel
Ronn

Geschiedenis Assen

In 1259 werd het nonnenklooster Maria in Campis of Mariënkamp verplaatst van Coevorden naar een dekzandrug op de plek waar nu het centrum van Assen ligt. Het grootste deel van de toen gegraven singels is later gedempt, maar de huidige straatnamen (Gedempte Singel, Noordersingel, Oostersingel en Zuidersingel) herinneren er nog aan. Later in de 17e eeuw ontstond er een echte nederzetting binnen de singels, ongeveer een cirkel met een diameter van 300 meter. Pas laat in de 18e eeuw werd Assen uitgebreid tot buiten dit gebied. Het voorheen vrij onaanzienlijke Assen werd pas rond die tijd een aantrekkelijke woonplaats voor de welgestelden in de provincie. 

Meer monumenten informatie

Naar boven