Assen

Assen
135
135

Gemeente Assen
Tel. 0592 36 69 11
www.assen.nl

Noordersingel 33
9401 JW Assen
 
Postbus 30018
9400 RA Assen

Wie Assen via de afslag Assen-West binnenkomt en richting centrum gaat, rijdt langs een gietijzeren hek waar geen eind aan lijkt te komen. Daarachter liggen de drie kazernes die meer dan een eeuw geleden zijn gebouwd. Maar Assen biedt nog veel meer op monumentaal gebied. De lange, strenge gevels van de Hendrikkazerne, de Emmakazerne en de Wilhelminakazerne bepalen tot op de dag van vandaag het beeld van het westelijke deel van de Drentse hoofdstad. Monumenten van een negentiende-eeuwse stad. Assen heeft meer dan 250 gemeentelijke en rijksmonumenten. Een groot deel van het oude centrum is aangewezen als beschermd stadsgezicht. Assen mag zich dan ook met recht een monumentale stad noemen.

Historie


De meeste Asser monumenten stammen niet uit de Middeleeuwen of de Gouden Eeuw, maar voornamelijk uit de negentiende, deels uit de twintigste eeuw. Uit de periode dat Assen zich als stad ging presenteren. De monumenten verschaften Assen een belangrijk deel van haar identiteit en die bepaalt tot op de dag van vandaag het beeld van de stad. Ook in de toekomst heeft Assen haar monumenten nodig om zichzelf te blijven.

Assen

Monumentenzorg

Assen beleefde haar ‘finest hours’ op het gebied van de monumentenzorg na 1980. De nieuwe aandacht voor de jonge bouwkunst leidde in Drenthe tot een intensief Monumenten Inventarisatie Project dat in Assen bijna vierhonderd ‘gewaardeerde’ objecten opleverde. Een groot aantal ervan vond zijn weg naar rijks- en gemeentelijke monumentenlijsten.

Beschermd stadsgezicht

Al vele jaren is het oude gedeelte van de Asser binnenstad een beschermd stadsgezicht. Aanvankelijk ging het alleen om de Brink en een deel van de Vaart, na verloop van tijd werd het beschermd gebied steeds verder uitgebreid. Het idee om een deel van de Asser binnenstad een beschermde status te geven, ontstond al in het begin van de jaren zestig van de vorige eeuw. Minister Bot van Onderwijs Kunsten en Wetenschappen schreef eind 1963 reeds over de wenselijkheid om Brink en Vaart en omgeving als beschermd stadsgezicht aan te wijzen omdat daar nog steeds goed zichtbaar was ‘dat Assen onder de provinciale hoofdsteden door haar afwijkende ontstaansgeschiedenis en in verband hiermee eigensoortig karakter een bijzondere plaats inneemt’.
 
Het college voelde zich echter danig gestoord in zijn plannen om Assen op te stoten in de vaart der volkeren. Er lagen ingrijpende nieuwbouwplannen voor zo'n beetje elke vierkante meter die onder het beschermd stadsgezicht zou vallen… Het Asser college vroeg en kreeg toestemming van de gemeenteraad bezwaar aan te tekenen tegen de aanwijzing, want deze ‘kan belemmerend werken voor de verwachte groei van Assen naar 85 duizend inwoners in de nabije toekomst’. De aanwijzing werd tot aan de Raad van State aangevochten. Tevergeefs overigens, want op 12 juni 1974 was de strijd gestreden en werden Brink en Vaart ingeschreven in het Register van Beschermde Stads- en Dorpsgezichten.
 
Sinds 1997 strekt het beschermd gebied zich grofweg uit van het Asser station via het zuidelijke deel van de binnenstad en aanliggende ‘Paleizenbuurt’ tot het eind van de Vaart. Ook vrijwel het hele Asserbos heeft een beschermde status.

Naar boven