Baarn

Paleis Soestdijk
Paleis Soestdijk
Credit
Wikimedia Commons - PLAKfotografie
152
152

Gemeente Baarn
Bezoekadres: Stationsweg 18, 3743 EN Baarn
Postadres: Postbus 1003, 3740 BA Baarn
035 - 5481611
gemeente@baarn.nl
www.baarn.nl

Baarn is een plaats en gemeente in de Nederlandse provincie Utrecht, gelegen aan de rivier de Eem. In de gemeente zijn diverse monumentale gebouwen, parken, lanen en pleinen te vinden die een culturele en/of historische waarde hebben. De gemeente was een koninklijke residentie tijdens de regeringsperiode van koningin Juliana die op Paleis Soestdijk woonde. De Nederlandse koning Willem-Alexander voert vanaf de troonswisseling de titel Heer van Soest, Baarn en Ter Eem.

Monumenten in Baarn

In de gemeente Baarn staan rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten en 3 Beschermde Dorpsgezichten: Prins Hendrikpark e.o., Het Rode Dorp of Lage Vuursche. Wilt u weten of u in een monument woont? 

Kasteel Groeneveld_Foto Vorstelijk Baarn_HR
Kasteel Groeneveld
Vorstelijk Baarn HR

Monumentenzorg Baarn

De gemeente Baarn zet zich in om het erfgoed van de gemeente op duurzame wijze te behouden voor de toekomst. De adviseurs stellen beleid op met betrekking tot monumenten en erfgoed in de gemeente en vormen het bevoegd gezag. Wilt u meer informatie over dit erfgoedbeleid? 

Afbeelding
Rijksmonument

Monumentenschildje

De gemeente Baarn heeft een eigen monumentenschildje voor gemeentelijk monumenten. Woont u in een gemeentelijke monument dat nog geen monumentenschildje heeft? Dan kunt u een monumentenschildje aanvragen bij de gemeente. 

Afbeelding
Opvallen

Duurzaam monument

Wilt u aan de slag met het verduurzamen van uw monument? Doe de Zelfscan Duurzaam Monument

Als huiseigenaar kunt u een duurzaamheidslening aanvragen bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn). Die kunt u gebruiken voor een aantal energiebesparende maatregelen in en aan uw woning. Bijvoorbeeld voor zonnepanelen, raam- of dakisolatie. Heeft u verduurzamingsplannen? Duurzaamheidslening aanvragen

Bent u eigenaar van een rijksmonument en gaat u verduurzamen? Dan kunt u gebruik maken van de Duurzame Monumenten-lening

Zoekt u meer duurzame inspiratie? 

Wintertuin
De Wintertuin in Baarn
Gemeente Baarn
Afbeelding
Toolbox

Subsidie onderhoud of restauratie

Bent u eigenaar van een gemeentelijk monument, dan kunt u subsidie aanvragen voor het onderhoud of de restauratie van uw gemeentelijke monument.

Per categorie worden verschillende percentages en maxima toegekend, namelijk:

  • voor schilderen 10% van de totale nota met een maximum van € 5.000;
  • voor wind- en waterdicht maken 10% van de totale nota met een maximum van € 10.000;
  • voor constructief onderhoud 50% van de totale nota met een maximum van € 5.000;
  • voor veiligheidsmaatregelen 60% van de totale nota met een maximum van € 5.000.

Beleidsregel Subsidie gemeentelijke monumenten gemeente Baarn

Woonhuissubsidie

Particuliere eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie, kunnen jaarlijks tussen 1 maart en 30 april een aanvraag indienen voor een instandhoudingssubsidie. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed behandelt de subsidieaanvraag en kent deze toe. Deze subsidie is bedoeld voor kosten van reguliere onderhoudswerkzaamheden aan monumentale onderdelen van het rijksmonument, zoals gevelherstel of schilderwerk aan de buitenzijde van het pand. 

Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim)

Ieder jaar kan van 1 februari tot en met 31 maart de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) aangevraagd worden voor rijksmonumenten die van oorsprong geen woonhuis zijn, zoals een kerk, molen of fabriek. Ook groene en archeologische monumenten vallen onder deze subsidieregeling.

Omgevingsvergunning

Bent u eigenaar van een rijksmonument of van een pand in een beschermd stads- of dorpsgezicht? Wilt u het pand opknappen, verbouwen, uitbreiden of slopen? Dan heeft u in de meeste gevallen een omgevingsvergunning nodig. Een aantal werkzaamheden zijn vergunningsvrij uit te voeren, zie het 'infoblad vergunningvrije werkzaamheden' hieronder. Heeft u verbouwplannen?  

Vergunningvrije werkzaamheden monumenten en beschermde gezichten

Kasteel Groeneveld
Kasteel Groeneveld
Rob Rutten

Geschiedenis Baarn

De eerste bewoningssporen die langs de rivier de Eem werden gevonden stammen uit de periode 8000 tot 4500 v.Chr. De eerste permanente bewoning vond plaats in de bossen bij Lage Vuursche. Waarschijnlijk verleende Jan van Arkel, de bisschop van Utrecht, in 1350 de inwoners van Baarn stadsrechten, het recht van zelfbestuur. In de middeleeuwen stond een aantal kastelen in de omgeving van Baarn. Aan de Eem stonden Huis Ter Eem bij Eembrugge en kasteel Hamelenberg bij de Oude Melm in Soest. In het noordwesten stond ridderhofstad Drakenburg en bij Lage Vuursche kasteel Drakensteyn. Vanaf de Gouden Eeuw werden in het gebied van Baarn veel buitenplaatsen aangelegd. Deze buitenhuizen boden werkgelegenheid. Vanaf de 19de eeuw breidt de middenstand zich fors uit met kruideniers, meubelmakers, bloemisten, kledingontwerpers en schoenmakers. 

Meer monumenten informatie

Naar boven