Deventer

Panorama van Deventer - Paul Arps
Panorama van Deventer
Credit
Wikimedia - Paul Arps
585
585
600

Gemeente Deventer
Team Ondernemen en Vergunningen
Afdeling Monumenten
Tel. 14 0570
wg.kroeze@deventer.nl
www.deventer.nl

De gemeente Deventer kent een schat aan rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten, karakteristieke gebouwen, bouwhistorische elementen, beschermde stads- en dorpsgezichten en andere gebouwde objecten.

Monumentenlijst Deventer

In Deventer staan Rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten en beschermde stads- en dorpsgezichten. Wilt u weten of u in een monument of monumentaal stadsgezichten woont?

Waaggebouw, zijde met trappen - Deventer - Kris Roderburg
Waaggebouw, zijde met trappen te Deventer
Wikimedia Commons - Kris Roderburg

Monumentenzorg Deventer

De afdeling Monumentenzorg van de gemeente Deventer zet zich in om het erfgoed van de gemeente op duurzame wijze te behouden voor de toekomst. De adviseurs stellen beleid op met betrekking tot monumenten en erfgoed in de gemeente en vormen het bevoegd gezag. Heeft u een vraag over een monument of karakteristiek pand dat u gaat aankopen of verbouwen? Of wilt u weten hoe de gemeente een pand aanwijst als monument? 

Afbeelding
Financiering

Deventer Restauratiefonds

Als eigenaar van een rijksmonument, gemeentelijk monument of een ander monument in de stad Deventer dan kunt u de Deventer Restauratiefonds-hypotheek aanvragen voor de restauratie van het monument. De gemeente bepaalt de hoogte van de lening op basis van de gemeentelijke monumentenverordening. 

Woonhuissubsidie

Particuliere eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie, kunnen jaarlijks tussen 1 maart en 30 april een aanvraag indienen voor een instandhoudingssubsidie. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed behandelt de subsidieaanvraag en kent deze toe. Deze subsidie is bedoeld voor kosten van reguliere onderhoudswerkzaamheden aan monumentale onderdelen van het rijksmonument, zoals gevelherstel of schilderwerk aan de buitenzijde van het pand. 

Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim)

Ieder jaar kan van 1 februari tot en met 31 maart de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) aangevraagd worden voor rijksmonumenten die van oorsprong geen woonhuis zijn, zoals een kerk, molen of fabriek. Ook groene en archeologische monumenten vallen onder deze subsidieregeling.

Afbeelding
Uitvoering

Omgevingsvergunning

Als u verbouw- of verduurzamingplannen heeft dan krijgt u te maken met bouwregelgeving. De hoofdregel is dat er in principe pas gebouwd mag worden als er een vergunning is verleend door de gemeente. Voor een monument of beeldbepalend pand wordt getoetst of er geen historisch waardevolle elementen verloren gaan. Wij adviseren om in een vroeg stadium contact op te nemen met de afdeling monumenten of erfgoed binnen uw gemeente. Gaat u verbouwen, restaureren, verduurzamen of slopen?

Historische kaart van Deventer ca. 1649 uit "Toonneel der Steden van de Vereenighde Nederlanden" door J. Blaeu
Historische kaart van Deventer ca. 1649 uit "Toonneel der Steden van de Vereenighde Nederlanden" door J. Blaeu

Geschiedenis gemeente Deventer

Deventer is één van de vijf oudste steden van Nederland. Op het huidige grondgebied van de gemeente Deventer zijn op diverse plaatsen restanten gevonden uit de ijzertijd en de Romeinse tijd. Vanaf de 9de eeuw wordt de plek waar Deventer nu ligt continu bewoond.

Door de gunstige ligging aan de IJssel groeit Deventer in de middeleeuwen uit tot een van de belangrijkste Hanzesteden. In 1568 wordt Deventer een vestingstadstad met een garnizoen. Tijdens de industriële revolutie groeit de stad nog verder. 

Door de ligging van de stad heeft de stad nog steeds een belangrijke functie zowel voor de streek als landelijk. In het zuidwesten van de provincie Overijssel en de streek Salland, in het westen grenst de stad aan de rivier de IJssel en in het westen en zuiden grenst de stad aan de provincie Gelderland. 

De huidige gemeente Deventer omvat naast de gelijknamige hoofdplaats ook de dorpen Bathmen, Colmschate, Diepenveen, Lettele, Okkenbroek en Schalkhaar, en de buurtschappen Apenhuizen, Averlo en Frieswijk (een tweelingbuurtschap), De Bannink, Dortherhoek, Linde, Loo, Molenbelt, Oude Molen, Oxe, Pierkesmars, Rande en Zuidloo.

 

Meer informatie

Voor meer informatie over monumenten in de gemeente Deventer kunt u ook terecht bij:

Historische Vereniging Deventer
Museum De Waag

Naar boven