Dantumadiel

Zuivelfabriek Freia - Henk Monster
Zuivelfabriek Freia
Credit
Wikimedia Commons - Henk Monster
35
35

Gemeente Dantumadiel
Hynsteblom 4
9104 BR Damwâld

Postbus
Postbus 22
9104 ZG  Damwâld

www.dantumadiel.frl
info@dantumadiel.frl
0519 - 298888

Dantumadiel of Dantumadeel is een gemeente in het noordoosten van de Nederlandse provincie Friesland. De gemeente is binnen de streek van de Friese Wouden centraal gelegen in de Dokkumer Wouden.

Monumenten

De gemeente Dantumadiel kent rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten. 

Murmerwoude (Damwâld) Bonifatiuskerk - Gouwenaar

Monumentenzorg Dantumadiel

De gemeente Dantumadiel zet zich in om het erfgoed van de gemeente op duurzame wijze te behouden voor de toekomst. De adviseurs stellen beleid op met betrekking tot monumenten en erfgoed in de gemeente en vormen het bevoegd gezag. Wilt u meer informatie over dit erfgoedbeleid? 

Afbeelding
Opvallen

Duurzaam monument

Bent u eigenaar van een rijksmonument en gaat u verduurzamen? Dan kunt u gebruik maken van de Duurzame Monumenten-lening

Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor uw monument? Doe de Zelfscan Duurzaam Monument

Woonhuissubsidie

Particuliere eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie, kunnen jaarlijks tussen 1 maart en 30 april een aanvraag indienen voor een instandhoudingssubsidie. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed behandelt de subsidieaanvraag en kent deze toe. Deze subsidie is bedoeld voor kosten van reguliere onderhoudswerkzaamheden aan monumentale onderdelen van het rijksmonument, zoals gevelherstel of schilderwerk aan de buitenzijde van het pand. 

Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim)

Ieder jaar kan van 1 februari tot en met 31 maart de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) aangevraagd worden voor rijksmonumenten die van oorsprong geen woonhuis zijn, zoals een kerk, molen of fabriek. Ook groene en archeologische monumenten vallen onder deze subsidieregeling.

Afbeelding
Vergunning verleend

Omgevingsvergunning

Als u uw monument wilt verbouwen, restaureren of verduurzamen is dat altijd maatwerk. Als u een wijziging aanbrengt aan een monument of karakteristiek pand dan wordt getoetst of er geen historisch waardevolle elementen verloren gaan. Heeft u verbouwplannen? 

Naar boven