De Wolden

De-Dokter-Larijweg-met-bloeiende-perenbomen-G.-Lanting
De Dokter Larijweg met bloeiende perenbomen
Credit
Wikimedia Commons - G.-Lanting
122
122

Gemeente De Wolden
Bezoekadres: Raadhuisstraat 2, 7921 GD Zuidwolde
Postadres: Postbus 20, 7920 AA Zuidwolde
www.dewolden.nl
14058
gemeente@dewolden.nl

De Wolden is een gemeente in het zuidwesten van de provincie Drenthe in Nederland. De gemeente De Wolden telt 13 officiële kernen, twee overige kernen en 49 buurtschappen die binnen de dorpsgrenzen van de 15 dorpen liggen. Het gemeentehuis staat in Zuidwolde.

Monumentenzorg De Wolden

De gemeente De Wolden zet zich in om het erfgoed van de gemeente op duurzame wijze te behouden voor de toekomst. De adviseurs stellen beleid op met betrekking tot monumenten en erfgoed in de gemeente en vormen het bevoegd gezag. Wilt u meer informatie over dit erfgoedbeleid? 

Afbeelding
Opvallen

Duurzaam Monument

Energie en dus geld besparen kan op veel manieren. Van kleine aanpassingen in gedrag tot grotere maatregelen aan uw huis. Energiebesparing bestaat vaak uit een verzameling van maatregelen die u kunt nemen. Het duurzaam bouwloket helpt met tips en advies. Wilt u aan de slag met het verduurzamen van uw monument? Doe de Zelfscan Duurzaam Monument

Bent u eigenaar van een rijksmonument en gaat u verduurzamen? Dan kunt u gebruik maken van de Duurzame Monumenten-lening

Woonhuissubsidie

Particuliere eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie, kunnen jaarlijks tussen 1 maart en 30 april een aanvraag indienen voor een instandhoudingssubsidie. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed behandelt de subsidieaanvraag en kent deze toe. Deze subsidie is bedoeld voor kosten van reguliere onderhoudswerkzaamheden aan monumentale onderdelen van het rijksmonument, zoals gevelherstel of schilderwerk aan de buitenzijde van het pand. 

Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim)

Ieder jaar kan van 1 februari tot en met 31 maart de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) aangevraagd worden voor rijksmonumenten die van oorsprong geen woonhuis zijn, zoals een kerk, molen of fabriek. Ook groene en archeologische monumenten vallen onder deze subsidieregeling.

Afbeelding
Vergunning

Omgevingsvergunning

Als u een wijziging aanbrengt aan een monument of karakteristiek pand dan wordt getoetst of er geen historisch waardevolle elementen verloren gaan. Heeft u verbouwplannen?  

Naar boven