De Wolden

Drogterweg 6 Zuidwolde
Drogterweg 6 Zuidwolde
Credit
Gemeente De Wolden
121
121
60

Gemeente De Wolden
Bezoekadres: Raadhuisstraat 2, 7921 GD Zuidwolde
Postadres: Postbus 20, 7920 AA Zuidwolde
www.dewolden.nl
14058
gemeente@dewolden.nl

De Wolden is een gemeente in het zuidwesten van de provincie Drenthe in Nederland. De gemeente De Wolden telt 13 officiële kernen, twee overige kernen en 49 buurtschappen die binnen de dorpsgrenzen van de 15 dorpen liggen. Het gemeentehuis staat in Zuidwolde.

Monumenten

De gemeente de Wolden kent rijksmonumenten, provinciale monumenten en karakteristieke panden en objecten. Wilt u weten of u in een monument woont? 

Nederlands Hervormde Kerk te Blijdenstein - Wikimedia Commons: kiwi91
Nederlands Hervormde Kerk te Blijdenstein
Wikimedia Commons: kiwi91
Afbeelding
Stadsaanzicht

Beschermd gezicht

De gemeente De Wolden 3 beschermde stadsgezichten:

  • Beschermd stadsgezicht Echten: werd in 1967 aangewezen als oude Ðrentse nederzetting met aan de oostzijde de havezathe Echten.

  • Beschermd stadsgezicht Ten Arlo: werd in 1991 aangewezen als voorbeeld van het ontstaan en de ontwikkeling van de Zuidwolder zandnederzettingen binnen het historisch-cultuurlandschappelijke kader van het Drentse esdorpenlandschap.

  • Beschermd stadsgezicht Kraloo: werd in 1991 als authentieke esdorp tot beschermd dorpsgezicht benoemd. 

Monumentenzorg De Wolden

De gemeente De Wolden zet zich in om het erfgoed van de gemeente op duurzame wijze te behouden voor de toekomst. De adviseurs stellen beleid op met betrekking tot monumenten en erfgoed in de gemeente en vormen het bevoegd gezag. Wilt u meer informatie over dit erfgoedbeleid? 

Huis te Echten, aan de Zuidwolderweg 1  te Echten, rijksmonument
Huis te Echten, aan de Zuidwolderweg 1 te Echten, rijksmonument
Gemeente De Wolden
Afbeelding
Opvallen

Duurzaam Monument

Energie en dus geld besparen kan op veel manieren. Van kleine aanpassingen in gedrag tot grotere maatregelen aan uw huis. Energiebesparing bestaat vaak uit een verzameling van maatregelen die u kunt nemen.et Drents Energieloket helpt met tips en advies. 

Duurzaamheidsadvies

Een specifiek duurzaamheidsadvies van een Duurzame Monumenten (DuMo) adviseur zorgt ervoor dat uw monument verduurzaamd wordt met oog voor de monumentale waarden. 

Drents Monumentenfonds

Bent u eigenaar van een karakteristiek pand in Drenthe? Voor uw restauratie kunt u mogelijk een lening met lage rente aanvragen. Rijksmonumenten, provinciale monumenten, gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden komen in aanmerking voor de Drentse Monumentenfonds-hypotheek. Voor karakteristiek bezit kunnen restauratiekosten (inclusief verduurzaming) en herbestemmingskosten gefinancierd en/of gesubsidieerd worden. 

Welke regeling past bij mij?

Met ‘Alle monumentenregelingen op een rij’ biedt het Restauratiefonds een overzicht van de mogelijkheden voor uw monument met gunstige financieringen, subsidies en overige vergoedingsacties. 

Wilt u weten voor welke regelingen u in aanmerking komt?

Afbeelding
Munten

Financiering

Gaat u aan de slag met uw monument?

Het Restauratiefonds kan u wellicht helpen aan een passende financiering om uw monument te onderhouden, restaureren, verduurzamen en/of herbestemmen.

Afbeelding
Vergunning

Omgevingsvergunning

Als u een wijziging aanbrengt aan een monument of karakteristiek pand dan wordt getoetst of er geen historisch waardevolle elementen verloren gaan. 

Wilt u weten welke regels en beleid gelden voor uw monument? Bekijk de documenten van alle overheden zoals de omgevingsvisie van de provincie of het omgevingsplan van uw gemeente via Regels op de kaart.

Een vergunning aanvragen, melding doen of checken of u een vergunning nodig heeft kan via het Omgevingsloket.

Geschiedenis De Wolden

De gemeente de Wolden bestaat uit voormalige gemeenten Zuidwolde, Ruinerwold, de Wijk en het grootste deel van Ruinen. Al voor het begin van de jaartelling woonden er mensen in de omgeving van het huidige Zuidwolde. Waarschijnlijk leefde men toen op een smalle heuvelrug tussen Ten Arlo en de Reest. Deze heuvelrug vormde mogelijk een uitvalsweg tussen het Drents Plateau en het gebied rondom Ommen. Aan weerszijden van deze hogere zandgronden lagen uitgestrekte veenmoerassen. Ruinerwold is een veenontginning ten noordoosten van Meppel, die in de Middeleeuwen is ontstaan. De Wijk is ontstaan in de Middeleeuwen, toen op de droge plaatsen in de veenmoerassen langs de Reest zich boeren vestigden.

Meer monumenteninformatie

Naar boven