Dijk en Waard

Broekerveiling
Broekerveiling
Credit
Wikimedia commons - HTW
17
17

Gemeente Dijk en Waard

De Binding
Bosgroet 2
1722 KC Zuid-Scharwoude

Gemeentehuis Heerhugowaard
Parelhof 1
1703 EZ Heerhugowaard

www.dijkenwaard.nl
072 - 5755555

Gemeente Dijk en Waard is een Nederlandse gemeente in de provincie Noord-Holland. Op 1 januari 2022 fuseerden de oude gemeenten Heerhugowaard en Langedijk tot een nieuw gevormde gemeente Dijk en Waard.

Monumenten

Gemeente Dijk en Waard heeft rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten. 

Het Bakkershuys
Het Bakkershuys
Wikimedia commons - Dqfn13

Monumentenzorg Dijk en Waard

De gemeente Dijk en Waard zet zich in om het erfgoed van de gemeente op duurzame wijze te behouden voor de toekomst. De adviseurs stellen beleid op met betrekking tot monumenten en erfgoed in de gemeente en vormen het bevoegd gezag. 

Afbeelding
Opvallen

Duurzaam monument

Bent u eigenaar van een rijksmonument en gaat u verduurzamen? Dan kunt u gebruik maken van de Duurzame Monumenten-lening(external link)

Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor uw monument? Doe de Zelfscan Duurzaam Monument(external link)

Woonhuissubsidie

Particuliere eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie, kunnen jaarlijks tussen 1 maart en 30 april een aanvraag indienen voor een instandhoudingssubsidie. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed behandelt de subsidieaanvraag en kent deze toe. Deze subsidie is bedoeld voor kosten van reguliere onderhoudswerkzaamheden aan monumentale onderdelen van het rijksmonument, zoals gevelherstel of schilderwerk aan de buitenzijde van het pand. 

Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim)

Ieder jaar kan van 1 februari tot en met 31 maart de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) aangevraagd worden voor rijksmonumenten die van oorsprong geen woonhuis zijn, zoals een kerk, molen of fabriek. Ook groene en archeologische monumenten vallen onder deze subsidieregeling.

Omgevingsvergunning

Als u een wijziging aanbrengt aan een monument of karakteristiek pand dan wordt getoetst of er geen historisch waardevolle elementen verloren gaan. Heeft u verbouwplannen?  

Naar boven