Den Helder

De Singel om Oud-Den Helder - Lars van der Heide
De Singel om Oud-Den Helder
Credit
Wikimedia Commons - Lars van der Heide
44
44

Gemeente Den Helder
Bezoekadres: Kerkgracht 1, 1782 GJ Den Helder
Postadres: Postbus 36, 1780 AA Den Helder
www.denhelder.nl
140223
info@denhelder.nl

Den Helder is de noordelijkste plaats en gemeente op het vasteland van de Nederlandse provincie Noord-Holland. De gemeente ligt in de regio Kop van Noord-Holland of Noordkop. Den Helder is de thuishaven van de Koninklijke Marine en een knooppunt in de offshoreactiviteiten op het Nederlandse deel van de Noordzee.

Monumenten

Er zijn verschillende soorten monumenten te vinden in de gemeente. Den Helder heeft gemeentelijke monumenten en rijksmonumenten. Daarnaast zijn er drie provinciale monumenten en is de Stelling van Den Helder als geheel een van rijkswege beschermd stadsgezicht.

Watertoren aan de Beatrixstraat - Michielverbeek
Watertoren aan de Beatrixstraat
Wikimedia Commons - Michielverbeek

Monumentenzorg Den Helder

De gemeente Den Helder is een markante gemeente in de kop van Noord-Holland met een bewogen en levendige geschiedenis en is trots op haar cultureel erfgoed. Cultureel erfgoed immers markeert niet alleen de identiteit van een gemeenschap, maar refereert ook aan persoonlijke en gemeenschappelijke geschiedenissen van inwoners en bevolking. De gemeente Den Helder zet zich in om het erfgoed van de gemeente op duurzame wijze te behouden voor de toekomst. Wilt u meer informatie over dit erfgoedbeleid? 

Oog voor het verleden visie op de toekomst

Afbeelding
Opvallen

Duurzaam Monument

De gemeente Den Helder heeft als doel om de komende jaren minder CO2 uit te stoten en te verduurzamen. 

Wilt u duurzamer wonen? Bijvoorbeeld uw huis gasloos maken? Vraag dan gratis advies op bij Duurzaam bouwloket. Wilt u alvast zelf aan de slag met het verduurzamen van uw monument? Doe de Zelfscan Duurzaam Monument

Bent u eigenaar en bewoner van een bestaande koopwoning in gemeente Den Helder? Dan kunt u misschien een energievoucher van € 70,- krijgen voor kleine maatregelen om in uw woning energie te besparen.

Bent u eigenaar en bewoner van een bestaande koopwoning in gemeente Den Helder? Dan kunt u subsidie aanvragen voor maatregelen aan uw woning om energie te besparen.

Bent u eigenaar van een rijksmonument en gaat u verduurzamen? Dan kunt u gebruik maken van de Duurzame Monumenten-lening

Woonhuissubsidie

Particuliere eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie, kunnen jaarlijks tussen 1 maart en 30 april een aanvraag indienen voor een instandhoudingssubsidie. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed behandelt de subsidieaanvraag en kent deze toe. Deze subsidie is bedoeld voor kosten van reguliere onderhoudswerkzaamheden aan monumentale onderdelen van het rijksmonument, zoals gevelherstel of schilderwerk aan de buitenzijde van het pand. 

Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim)

Ieder jaar kan van 1 februari tot en met 31 maart de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) aangevraagd worden voor rijksmonumenten die van oorsprong geen woonhuis zijn, zoals een kerk, molen of fabriek. Ook groene en archeologische monumenten vallen onder deze subsidieregeling.

Afbeelding
Vergunning

Omgevingsvergunning

Als u uw monument wilt verbouwen, restaureren of verduurzamen is dat altijd maatwerk. Als u een wijziging aanbrengt aan een monument of karakteristiek pand dan wordt getoetst of er geen historisch waardevolle elementen verloren gaan. Heeft u verbouwplannen?  

Advies over cultuurhistorie en monumenten

De gemeente Den Helder laat zich vanaf 6 oktober 2020 bij (ver)bouwplannen aan monumenten, beeldbepalende panden en binnen het Beschermd Stadsgezicht adviseren door een onafhankelijke commissie: de Gemeentelijke Adviescommissie Omgevingskwaliteit. De commissie adviseert de gemeente over behoud en ontwikkeling van het erfgoed in Den Helder en de omgevingskwaliteit hiervan.

Geschiedenis Den Helder

De oudste kern van de huidige gemeente Den Helder is Huisduinen, dat vermoedelijk is gesticht in het begin van de 8e eeuw. Na grote stormvloeden in het einde van de 12e eeuw ontstonden allerlei eilanden. En op een daarvan, vrij groot, lag toen Huisduinen. Rond 1500 ontstond het dorpje Helder (‘Die Heldere buyrt’), een paar kilometer ten noordoosten van Huisduinen, op hetzelfde eiland. Dit buurtje ontstond vanwege het feit dat in die tijd al veel scheepvaart was op het Marsdiep; schepen legden aan op die plaats voor ze zich aan de lastige tocht naar Amsterdam waagden. De bewoners leefden van de visvangst en werkten als loods. 

Meer monumenten informatie

Naar boven