De Fryske Marren

Heerenzijl - Agnes Monkelbaan
Heerenzijl
Credit
Wikimedia Commons - Agnes Monkelbaan
244
244

Gemeente De Fryske Marren
Bezoekadres
Herema State 1
8501 AA Joure

www.defryskemarren.nl
140514
info@defryskemarren.nl

 

Gemeente De Fryske Marren of De Friese Meren is een gemeente in de Nederlandse provincie Friesland. De gemeente is een fusie tussen Gaasterland-Sloten, Lemsterland, Skarsterlân en een gedeelte van Boornsterhem rond Terhorne. Het gemeentehuis staat in Joure. De gemeente De Friese Meren telt 51 officiële plaatsen (kernen) en diverse buurtschappen. Sloten is de enige historische stad binnen de gemeentegrenzen.

Monumenten

De gemeente De Fryske Marren kent rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten

Sloten te Friesland, Kapelstreek 223 - arch

Monumentenzorg De Fryske Marren

De gemeente De Fryske Marren streeft ernaar om de gebruiksmogelijkheden van een monument zo min mogelijk te beperken. En om in te zetten op duurzaam gebruik. Een gemeentelijk monument mag gewijzigd worden, zolang de historische waarde van het pand gerespecteerd wordt. De gemeente ondersteunt de eigenaar door kennis aan te bieden over restauratie en onderhoud en biedt ook financiële ondersteuning aan. Wilt u meer informatie over dit monumentenbeleid? 

Afbeelding
Opvallen

Duurzaam monument

In De Fryske Marren bestaat in 2030 een levendige groene economie, waar iedereen aan meedoet. Deze komt vooral voort uit duurzame energieopwekking, water en hergebruik van grondstoffen. Bedrijven profileren zich stevig op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. In de kernen zijn allerlei initiatieven op het gebied van duurzaamheid. De gemeente ondersteunt deze initiatieven.

De gemeente biedt woningeigenaren een adviesgesprek aan om hun woning gasloos en energieneutraal te maken. Op dit advies kunt u €265,00 gemeentelijke subsidie ontvangen. Ook wanneer u al subsidie op het basis energieadvies heeft ontvangen.

Bent u eigenaar van een rijksmonument en gaat u verduurzamen? Dan kunt u gebruik maken van de Duurzame Monumenten-lening

Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor uw monument? Doe de Zelfscan Duurzaam Monument

Afbeelding
Toolbox

Subsidieregeling Gemeentelijke monumenten

De gemeente stelt een subsidie beschikbaar voor het restaureren van gemeentelijke monumenten in categorie I of categorie II is aangewezen. Er kan eenmalig gebruik worden gemaakt van deze subsidieregeling. 

Woonhuissubsidie

Particuliere eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie, kunnen jaarlijks tussen 1 maart en 30 april een aanvraag indienen voor een instandhoudingssubsidie. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed behandelt de subsidieaanvraag en kent deze toe. Deze subsidie is bedoeld voor kosten van reguliere onderhoudswerkzaamheden aan monumentale onderdelen van het rijksmonument, zoals gevelherstel of schilderwerk aan de buitenzijde van het pand. 

Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim)

Ieder jaar kan van 1 februari tot en met 31 maart de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) aangevraagd worden voor rijksmonumenten die van oorsprong geen woonhuis zijn, zoals een kerk, molen of fabriek. Ook groene en archeologische monumenten vallen onder deze subsidieregeling.

Afbeelding
Vergunning

Omgevingsvergunning

Als u uw monument wilt verbouwen, restaureren of verduurzamen is dat altijd maatwerk. Als u een wijziging aanbrengt aan een monument of karakteristiek pand dan wordt getoetst of er geen historisch waardevolle elementen verloren gaan. Heeft u verbouwplannen?  

Poldermolen Zwaantje, Nijemirdum - Agnes Monkelbaan
Poldermolen Zwaantje, Nijemirdum
Wikimedia Commons - Agnes Monkelbaan

Geschiedenis De Fryske Marren

De huidige gemeente De Fryske Marren is gelegen aan het IJsselmeer, de vroegere Zuiderzee. De grootste kern, Joure, is deels ontstaan bovenop een zandrug, en op een oude waterkering en kent haar oorsprong in de Middeleeuwen. Rond 1400 werden in het gebied veel kanalen gegraven door Hamburgvaarders. Zij zochten een afgelegen plaats die door kanalen en trekpaarden bereikbaar was, omdat deze plaatsen relatief veilig waren voor de gevreesde Vikingen.

Meer monumenten informatie

Naar boven