De Ronde Venen

Wilnis Oudhuizerweg nabij 109 Veenmolen - Henk Butink
Wilnis Oudhuizerweg nabij 109 Veenmolen
Credit
Wikimedia Commons - Henk Butink
171
171

Gemeeente De Ronde Venen
Bezoekadres: Croonstadtlaan 111, 3641 AL Mijdrecht
Postadres: Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht
gemeente.derondevenen.nl
0297291616
gemeente@derondevenen.nl

De Ronde Venen is een gemeente in het noordwesten van de Nederlandse provincie Utrecht. De huidige gemeente De Ronde Venen is op 1 januari 2011 ontstaan door de samenvoeging van de voormalige gemeenten Abcoude en De Ronde Venen. Mijdrecht is de grootste plaats en tevens hoofdplaats van de gemeente. Verder bestaat de gemeente uit de dorpen Abcoude, Amstelhoek, Baambrugge, De Hoef, Vinkeveen, Waverveen, Wilnis en diverse buurtschappen.

Monumenten

De gemeente De Ronde Venen kent rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten

Mijdrecht, Driehuisplein  de Rooms Katholieke pastorie - Henk Butink

Monumentenzorg De Ronde Venen

De gemeente De Ronde Venen zet zich in om het erfgoed van de gemeente op duurzame wijze te behouden voor de toekomst. De adviseurs stellen beleid op met betrekking tot monumenten en erfgoed in de gemeente en vormen het bevoegd gezag. Wilt u meer informatie over dit erfgoedbeleid? 

Afbeelding
Opvallen

Duurzaam Monument

Hebt u duurzame (ver)bouwplannen? Misschien krijgt u korting op de omgevingsvergunning. Voor diverse (ver)bouwactiviteiten hebt u een vergunning nodig. 

Energie en dus geld besparen kan op veel manieren. Van kleine aanpassingen in gedrag tot grotere maatregelen aan uw huis. Energiebesparing bestaat vaak uit een verzameling van maatregelen die u kunt nemen. Wilt u aan de slag met het verduurzamen van uw monument? Doe de Zelfscan Duurzaam Monument

Gemeente De Ronde Venen organiseert 2 keer per jaar samen met Winst uit je woning voor huiseigenaren een grootschalige inkoopactie voor isolatiemaatregelen en zonnepanelen. 

Bent u eigenaar van een rijksmonument en gaat u verduurzamen? Dan kunt u gebruik maken van de Duurzame Monumenten-lening

Afbeelding
Toolbox

Subsidie onderhoud en restauratie

Heeft u een gemeentelijk monument? Dan kunt u bij de gemeente een subsidie aanvragen, waarmee een deel van de kosten wordt vergoed. 

U kan subsidie krijgen wanneer u een gemeentelijk monument of beeldbepalend pand bezit. Voor een gemeentelijk monument kan u 25% van de subsidiabele instandhoudingskosten vergoed krijgen, met een maximum van €6.500. Voor een beeldbepalend pand kan u 25% van de subsidiabele instandhoudingskosten vergoed krijgen, met een maximum van €3.000.

Daarnaast kunt u een Cultuurfonds-hypotheek aanvragen voor de restauratie van een gemeentelijk monument of beeldbepalend pand. De kosten van gemeentelijke monumenten kunt u niet aftrekken van de belasting.

Woonhuissubsidie

Particuliere eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie, kunnen jaarlijks tussen 1 maart en 30 april een aanvraag indienen voor een instandhoudingssubsidie. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed behandelt de subsidieaanvraag en kent deze toe. Deze subsidie is bedoeld voor kosten van reguliere onderhoudswerkzaamheden aan monumentale onderdelen van het rijksmonument, zoals gevelherstel of schilderwerk aan de buitenzijde van het pand. 

Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim)

Ieder jaar kan van 1 februari tot en met 31 maart de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) aangevraagd worden voor rijksmonumenten die van oorsprong geen woonhuis zijn, zoals een kerk, molen of fabriek. Ook groene en archeologische monumenten vallen onder deze subsidieregeling.

Afbeelding
Vergunning verleend

Omgevingsvergunning

Als u een monument wilt verbouwen, herstellen of slopen, heeft u meestal een omgevingsvergunning nodig. Er wordt dan getoetst of er geen historisch waardevolle elementen verloren gaan. Voor gewoon onderhoud hoeft u geen vergunning aan te vragen. Gewoon onderhoud is alles waarbij het uiterlijk van de binnenkant of de buitenkant van het pand niet verandert. Heeft u verbouwplannen? 

Commissie voor ruimtelijke kwaliteit

De monumenten- en welstandscommissie adviseert de gemeente wanneer er een aanvraag wordt gedaan voor een omgevingsvergunning voor (ver)bouwen of een monument. Dit wordt verzorgt door MooiSticht.

Voor meer informatie over deze commissie kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimte via E. omgevingszaken@derondevenen.nl

Geschiedenis De Ronde Venen

Het gebied De Ronde Venen is ontstaan door de turfwinning en inpoldering. Rond het gebied liggen de rivieren de Kromme Mijdrecht, de Amstel, de Waver, de Winkel, de Angstel en de Aa. Deze wateren vormen een bijna gesloten, ronde cirkel, wat de wijze van ontginning en verkaveling heeft bepaald.

Naar boven