U bent hier

Monument gemeente Delft
In uw regio:

Delft

696 rijksmonumenten

Delft

In 1246 kreeg Delft zijn eerste stadsrechten. De stad bestond toen nog uit een lint van percelen aan weerszijden van de gracht. In de veertiende en vijftiende eeuw groeide stad verder uit tot een stedelijk centrum omgeven door grachten. In de zestiende en zeventiende eeuw, tijdens de Gouden Eeuw, kende Delft een bloeiende economie en grote culturele ontwikkeling.  Pas in de negentiende eeuw maakte de stad opnieuw een grote economische groei door, dit maal door een grote uitbreiding van de industrie.

Beschermd stadsgezicht

De binnenstad van Delft is in 1978 aangewezen als beschermd stadgezicht. In 2011 zijn daar twee negentiende-eeuwse gebieden aan toegevoegd: het Agnetapark en de Nieuwe Plantage. In 2013 is het beschermde gezicht TU Noord aangewezen met het complex van de voormalige Technische Hogeschool. Delft telt ongeveer 700 rijks- en 800 gemeentelijk beschermde monumenten.

Gemeente Delft

Advies monumenten

De afdeling Advies monumenten van het cluster Veiligheid is verantwoordelijk voor het gemeentelijk beleid voor  het instandhouden van het gebouwde erfgoed, de bestaande historische omgeving, de stedelijke structuur en de bebouwing. Dit beleid stoelt op vier pijlers: inventariseren, beschermen, instandhouden en kennis delen. Op de site monumentendelft vindt u meer informatie over de monumenten in Delft en het beleid van de gemeente Delft.

Achter de gevels

Voor meer dan 100 (monumentale) huizen staan verhalen en achtergrondinformatie op de website.

Contactgegevens

Gemeente Delft
Afdeling Advies monumenten, cluster Veiligheid

Postbus 78
2600 ME Delft