Deurne

Molen Vlierden - Keunen
Molen Vlierden
Credit
Wikimedia Commons - Keunen
56
56
60

Gemeente Deurne
Markt 1
5751 BE Deurne

Postadres
Postbus 3
5750 AA Deurne

www.deurne.nl
info@deurne.nl
0493 - 387711

Deurne is een gemeente in de Nederlandse provincie Noord-Brabant. In de gemeente Deurne liggen de dorpen Deurne, Liessel, Vlierden, Neerkant en Helenaveen. De Sint-Jozefparochie, Zeilberg en Walsberg zijn voormalige zelfstandige dorpsgemeenschappen en parochies die deel uitmaken van de bebouwde kom van de hoofdkern Deurne, maar een eigen historische identiteit hebben als kern.

Monumenten

De gemeente Deurne kent rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten en een beschermd gezicht. 

Voormalig postkantoor 1914 te Liessel - Sil Bouwmans
Voormalig postkantoor 1914 te Liessel
Wikimedia Commons - Sil Bouwmans
Afbeelding
Stadsaanzicht

Beschermd gezicht

De gemeente Deurne kent 1 beschermd gezicht: Helenaveen. De voormalige veenkolonie Helenaveen weerspiegelt nog goed haar ontwikkelingsgeschiedenis en historisch waardevolle ontginningspatronen.

Monumentenzorg Deurne

De gemeente Deurne zet zich in om het erfgoed van de gemeente op duurzame wijze te behouden voor de toekomst. De adviseurs stellen beleid op met betrekking tot monumenten en erfgoed in de gemeente en vormen het bevoegd gezag. Wilt u meer informatie over dit erfgoedbeleid? 

Afbeelding
Opvallen

Duurzaam monument

Nederland heeft zichzelf als doel gesteld in 2050 klimaatneutraal te zijn. Dit betekent onder andere dat huizen en andere gebouwen duurzaam verwarmd moeten worden. Via Duurzaam Deurne ziet u wat er allemaal mogelijk is en wat er al gebeurd binnen de gemeente. Wilt u meer tips over hoe u slim energie kunt besparen? U krijgt gratis voorlichting bij Energiehuis Slim Wonen. Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor uw monument? Doe de Zelfscan Duurzaam Monument.

Met de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) kunnen woningeigenaren subsidie aanvragen voor de aanschaf van een zonneboiler, een warmtepomp, aansluiting op een warmtenet en isolatiemaatregelen.

Bent u eigenaar van een rijksmonument en gaat u verduurzamen? Dan kunt u gebruik maken van de Duurzame Monumenten-lening.

Woonhuissubsidie

Particuliere eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie, kunnen jaarlijks tussen 1 maart en 30 april een aanvraag indienen voor een instandhoudingssubsidie. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed behandelt de subsidieaanvraag en kent deze toe. Deze subsidie is bedoeld voor kosten van reguliere onderhoudswerkzaamheden aan monumentale onderdelen van het rijksmonument, zoals gevelherstel of schilderwerk aan de buitenzijde van het pand. 

Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim)

Ieder jaar kan van 1 februari tot en met 31 maart de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) aangevraagd worden voor rijksmonumenten die van oorsprong geen woonhuis zijn, zoals een kerk, molen of fabriek. Ook groene en archeologische monumenten vallen onder deze subsidieregeling.

Rijksmonument

Gaat u aan de slag met uw rijksmonument? Dan kunnen de onderhouds-, restauratie- of verduurzamingskosten behoorlijk oplopen. 

Voor het financieren van instandhoudingkosten komt u mogelijk in aanmerking voor een Restauratiefonds-hypotheek

Als u aan de slag gaat met het verduurzamen van uw rijksmonument dan kunt u een Duurzame Monumenten-Lening aanvragen. 

Afbeelding
Vergunning

Omgevingsvergunning

Als u uw monument wilt verbouwen, restaureren of verduurzamen is dat altijd maatwerk. Als u een wijziging aanbrengt aan een monument of karakteristiek pand dan wordt getoetst of er geen historisch waardevolle elementen verloren gaan. 

Beschermde stads- en dorpsgezichten
De bescherming van stads- en dorpsgezichten is geregeld in het bestemmingsplan en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Voor panden binnen het beschermd stads- of dorpsgezicht gelden andere regels voor vergunningsvrij bouwen. Dit geldt zowel voor monumenten als niet-monumenten.

Heeft u verbouwplannen?  

Monumentencommissie

De Monumentencommissie is een onafhankelijke commissie die het college van burgemeester en wethouders adviseert over welstands- en monumentenaspecten bij aanvragen voor een omgevingsvergunning voor bouwactiviteiten, het veranderen van monumenten en sloopactiviteiten.

De vergaderingen van de Monumentencommissie zijn openbaar. De vergaderingen vinden plaats in de Trouwzaal van het gemeentehuis aan de Markt 1. Wilt u als toehoorder bij een plan aanwezig zijn? Stuur dan een mail naar Eugène Franken via info@deurne.nl.

Als u wilt bouwen of verbouwen in Deurne, moet u hiervoor vaak een omgevingsvergunning aanvragen. Indien nodig toetst de Welstandscommissie of uw bouwplan voldoet aan de welstandseisen.

Meer monumenteninformatie

Naar boven