Deurne

Molen Vlierden - Keunen
Molen Vlierden
Credit
Wikimedia Commons - Keunen
56
56
60

Gemeente Deurne
Markt 1
5751 BE Deurne

Postadres
Postbus 3
5750 AA Deurne

www.deurne.nl
info@deurne.nl
0493 - 387711

Deurne is een gemeente in de Nederlandse provincie Noord-Brabant. In de gemeente Deurne liggen de dorpen Deurne, Liessel, Vlierden, Neerkant en Helenaveen. De Sint-Jozefparochie, Zeilberg en Walsberg zijn voormalige zelfstandige dorpsgemeenschappen en parochies die deel uitmaken van de bebouwde kom van de hoofdkern Deurne, maar een eigen historische identiteit hebben als kern.

Monumenten

De gemeente Deurne kent rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten, cultuurhistorisch waardevolle en beeldbepalende panden,  en een beschermd gezicht. Wilt u weten of u in een monument woont?

Voormalig postkantoor 1914 te Liessel - Sil Bouwmans
Voormalig postkantoor 1914 te Liessel
Wikimedia Commons - Sil Bouwmans
Afbeelding
Stadsaanzicht

Beschermd gezicht

De gemeente Deurne kent 1 beschermd gezicht: Helenaveen. De voormalige veenkolonie Helenaveen weerspiegelt nog goed haar ontwikkelingsgeschiedenis en historisch waardevolle ontginningspatronen.

Monumentenzorg Deurne

De gemeente Deurne zet zich in om het erfgoed van de gemeente op duurzame wijze te behouden voor de toekomst. De adviseurs stellen beleid op met betrekking tot monumenten en erfgoed in de gemeente en vormen het bevoegd gezag. Wilt u meer informatie over dit erfgoedbeleid? 

Afbeelding
Opvallen

Duurzaam monument

Nederland heeft zichzelf als doel gesteld in 2050 klimaatneutraal te zijn. Dit betekent onder andere dat huizen en andere gebouwen duurzaam verwarmd moeten worden. Via Duurzaam Deurne ziet u wat er allemaal mogelijk is en wat er al gebeurd binnen de gemeente. 

Duurzaamheidsadvies

Een specifiek duurzaamheidsadvies van een Duurzame Monumenten (DuMo) adviseur zorgt ervoor dat uw monument verduurzaamd wordt met oog voor de monumentale waarden. 

Welke regeling past bij mij?

Met ‘Alle monumentenregelingen op een rij’ biedt het Restauratiefonds een overzicht van de mogelijkheden voor uw monument met gunstige financieringen, subsidies en overige vergoedingsacties. 

Wilt u weten voor welke regelingen u in aanmerking komt?

Financiering

Gaat u aan de slag met uw monument?

Het Restauratiefonds kan u wellicht helpen aan een passende financiering om uw monument te onderhouden, restaureren, verduurzamen en/of herbestemmen.

Afbeelding
Vergunning

Omgevingsvergunning

Als u uw monument wilt verbouwen, restaureren of verduurzamen is dat altijd maatwerk. Als u een wijziging aanbrengt aan een monument of karakteristiek pand dan wordt getoetst of er geen historisch waardevolle elementen verloren gaan. 

Wilt u weten welke regels en beleid gelden voor uw monument? Bekijk de documenten van alle overheden zoals de omgevingsvisie van de provincie of het omgevingsplan van uw gemeente via Regels op de kaart.

Een vergunning aanvragen, melding doen of checken of u een vergunning nodig heeft kan via het Omgevingsloket.

Monumentencommissie

De Monumentencommissie is een onafhankelijke commissie die het college van burgemeester en wethouders adviseert over welstands- en monumentenaspecten bij aanvragen voor een omgevingsvergunning voor bouwactiviteiten, het veranderen van monumenten en sloopactiviteiten.

De vergaderingen van de Monumentencommissie zijn openbaar. De vergaderingen vinden plaats in de Trouwzaal van het gemeentehuis aan de Markt 1. Wilt u als toehoorder bij een plan aanwezig zijn? Stuur dan een mail naar Eugène Franken via info@deurne.nl.

Als u wilt bouwen of verbouwen in Deurne, moet u hiervoor vaak een omgevingsvergunning aanvragen. Indien nodig toetst de Welstandscommissie of uw bouwplan voldoet aan de welstandseisen.

Meer monumenteninformatie

Museum de Wieger Deurne - Gemeente Deurne
Museum de Wieger Deurne
Gemeente Deurne

Museum "De Wieger"

Museum "De Wieger" is het voormalige woonhuis met atelier van dorpsarts en kunstenaar Hendrik Wiegersma.

Dit Rijksmonument dateert uit 1922 en is gebouwd naar een ontwerp van architect C. Roffelse en dr. Wiegersma (1891-1969). Het huis heeft elementen van de Neo-Renaissance-stijl en kan worden gezien als een vroege poging tot streekeigen bouwen.

De dokterspraktijk van de excentrieke Hendrik Wiegersma groeide uit tot een bloeiende onderneming. Veel van de medicijnen die Hendrik voorschreef, maakte hij zelf op basis van geneeskrachtige planten uit zijn eigen tuin. Zijn medicijnen werkten zo goed, dat hij al gauw bekend kwam te staan als de wonderdokter.

Het tuinpad van mijn vader
Wist je dat het lied ‘Het dorp’ over Deurne gaat? Specifiek over de tuin van De Wieger? In de bijzondere uitgestrekte tuin stonden veel bomen, bloemen en planten die Hendrik gebruikte voor het bereiden van medicijnen. Dit inspireerde zijn zoon Friso Wiegersma tot het schrijven van de tekst voor het lied ‘Het Dorp’. Friso was de levenspartner van Wim Sonneveld die het lied onsterfelijk maakte. Een aantal hoge bomen staat er nog.

In Museum  ‘De Wieger” staat het buitengewone verhaal van Hendrik Wiegersma centraal: Het accent ligt op Nederlandse kunst uit de eerste helft van de 20ste eeuw. Tot de topstukken behoren werken van onder meer Charley Toorop, Jan Sluijters, Leo Gestel, Theo van Doesburg, Jan Mankes en Else Berg.

Naar boven