De Bilt

Vollenhove De Bilt - kasteelbeer
Vollenhove De Bilt
Credit
Wikimedia Commons - kasteelbeer
174
174

Gemeente De Bilt
Bezoekadres: Soestdijkseweg Zuid 173, 3721 AB Bilthoven
Postadres: Postbus 300, 3720 AH  Bilthoven
www.debilt.nl
030 - 2289411
info@debilt.nl

De Bilt is een gemeente in het midden van de Nederlandse provincie Utrecht. De gemeente bestaat uit de kerken De Bilt, Bolthoven, Maartensdijk, Hollandsche Rading, Groenekan en Westbroek.

Monumenten

De gemeente De Bilt kent rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten. In de Welstandsnota kunt u meer lezen over deze monumenten.

Het landhuis van Landgoed Oostbroek is een gemeentelijk monument
Het landhuis van Landgoed Oostbroek is een gemeentelijk monument
Wikimedia commons - Stijn de Jong

Monumentenzorg De Bilt

De gemeente De Bilt zet zich in om het erfgoed van de gemeente op duurzame wijze te behouden voor de toekomst. De adviseurs stellen beleid op met betrekking tot monumenten en erfgoed in de gemeente en vormen het bevoegd gezag. Wilt u meer informatie over dit erfgoedbeleid? 

Afbeelding
Opvallen

Duurzaam monument

Gemeente De Bilt werkt aan een duurzame toekomst voor inwoners van nu én generaties die nog gaan volgen. In het klimaatakkoord zijn landelijk afspraken gemaakt over hoe we de samenleving verduurzamen.

In de Bilt werken gemeente en andere partijen samen aan een energie neutrale gemeente. Dat doen zij in het samenwerkingsverband BENG, de Biltse Energie Neutrale Gemeenschap. BENG! wil dat De Bilt in 2030 een duurzame energiehuishouding heeft. U kunt bij BENG! onder andere terecht voor een vrijblijvend adviesgesprek met een energieambassadeur over het duurzaam (ver)bouwen van uw woning of pand.

Bent u eigenaar van een rijksmonument en gaat u verduurzamen? Dan kunt u gebruik maken van de Duurzame Monumenten-lening 

Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor uw monument? Doe de Zelfscan Duurzaam Monument

Woonhuissubsidie

Particuliere eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie, kunnen jaarlijks tussen 1 maart en 30 april een aanvraag indienen voor een instandhoudingssubsidie. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed behandelt de subsidieaanvraag en kent deze toe. Deze subsidie is bedoeld voor kosten van reguliere onderhoudswerkzaamheden aan monumentale onderdelen van het rijksmonument, zoals gevelherstel of schilderwerk aan de buitenzijde van het pand. 

Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim)

Ieder jaar kan van 1 februari tot en met 31 maart de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) aangevraagd worden voor rijksmonumenten die van oorsprong geen woonhuis zijn, zoals een kerk, molen of fabriek. Ook groene en archeologische monumenten vallen onder deze subsidieregeling.

Afbeelding
Vergunning verleend

Omgevingsvergunning

Als u een wijziging aanbrengt aan een monument of karakteristiek pand dan wordt getoetst of er geen historisch waardevolle elementen verloren gaan. Heeft u verbouwplannen?  

Welstandscommissie

De Welstandscommissie MooiSticht adviseert het college van burgemeester en wethouders over aanvragen om omgevingsvergunning bouwen en monumenten. Dit gebeurt aan de hand van de welstandsnota, die antwoord geeft op de vraag of het bouwwerk past in de omgeving. De nota geeft aan wat het karakter van een buurt bepaalt en wat de 'redelijke eisen van welstand' zijn. In de nota staan ook de beschermde dorpsgezichten en monumenten (bijlage 3) vermeld.

Geschiedenis De Bilt

De ontstaansgeschiedenis van De Bilt gaat terug tot de twaalfde eeuw en hangt onder meer samen met de afdamming van de Kromme Rijn in 1122. Door de steeds weer terugkerende overstromingen van de Kromme Rijn was het gebied moerassig en moeilijk toegankelijk. De afdamming, gedaan in opdracht van bisschop Godebald, maakte de ontginning van het gebied mogelijk.

Meer monumenten informatie

Naar boven