MonumentenwachtNL

Even voorstellen

De provinciale Monumentenwachten in Nederland met het Oversticht en MOOI Noord-Holland

De provinciale Monumentenwachten in Nederland, samen met erfgoedspecialisten het Oversticht en MOOI Noord-Holland, ondersteunen eigenaren en beheerders bij de duurzame instandhouding van hun monument. Dit doen wij al vijftig jaar lang door het uitvoeren van periodieke bouwkundige inspecties, klein herstel en het geven van onafhankelijk onderhoudsadvies. Samen met onze partners adviseren wij ook al geruime over de mogelijkheden op het gebied van financiering, vergunningen en natuurlijk verduurzaming!

Ontzorgingsprogramma Verduurzaming Monumenten

Het verduurzamen van een monument vergt weliswaar specialistische kennis. Toch is er ook in een monument veel mogelijk op het gebied van energiebesparing en wooncomfort, zonder de cultuurhistorische waarden uit het oog te verliezen. De Monumentenwacht, het Oversticht en MOOI Noord-Holland denken graag praktisch met u mee over de verduurzamingsmogelijkheden in en om uw monument.

Werkgebied

De provinciale Monumentenwachten in Nederland met het Oversticht en MOOI Noord-Holland zijn samen werkzaam in heel Nederland.

Wij kijken waar niemand komt

Duurzaamheidsadvies en verdere ontzorging

Het ontzorgen kan bestaan uit begeleiding richting de daadwerkelijke uitvoering om te gaan verduurzamen. De invulling van de begeleiding kan verschillen. Soms volstaat het meelezen van offertes en in andere gevallen kan een adviseur bijvoorbeeld aansluiten bij een bouwvergadering, inzicht geven in financieringsmogelijkheden, ondersteuning geven bij het vergunningstraject of het wegnemen van vragen of eventuele drempels. 

Terug naar het overzicht

Ga terug naar de algemene informatie over het Ontzorgingsprogramma Verduurzaming Monumenten. Hier kunt u bekijken welke andere DuMo-adviseurs er meedoen en wat het programma precies inhoudt.

Terug naar het overzicht

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) speelt vooral een rol bij rijksmonumenten. Ze wijzen namens de minister van OCW rijksmonumenten aan, verlenen subsidie voor restauratie en onderhoud, houden het rijksmonumentenregister bij en adviseren gemeenten bij ingrijpende wijzigingen van rijksmonumenten. Verduurzaming van monumentaal erfgoed is essentieel voor de instandhouding op langere termijn. Om die reden heeft de RCE het initiatief genomen voor het Ontzorgingsprogramma Verduurzaming Monumenten (2023-2025).

Naar boven