Erfgoedhuis Zuid-Holland - Monumentenwacht

Even voorstellen

Monumentenwacht bestaat uit onafhankelijke onderhoudsadviseurs, die eigenaren en beheerders van monumenten helpen met de instandhouding van deze panden. Monumentenwacht opereert vanuit de filosofie dat planmatig, regelmatig onderhoud de beste manier is om de onderhoudsstaat van een monument gelijk te houden en te verbeteren. De Monumentenwacht in Zuid-Holland beheert zo’n 4000 monumenten, van kerk tot woonhuis, van brug tot fabriek.

Ontzorgingsprogramma Verduurzaming Monumenten

“Een goed begin is het halve werk!” Ben je geïnteresseerd in het verduurzamen van je monumentale pand? Wij helpen je graag op weg met een oriënterend advies op maat om de beste mogelijkheden en kansen voor de verduurzaming in kaart te brengen. Voor meer informatie kunt u onze visie op duurzaamheid nalezen: visiedocument

Werkgebied

Provincie Zuid-Holland

De verduurzaming van monumenten in Zuid-Holland is van cruciaal belang om onze rijke geschiedenis te behouden en tegelijkertijd te voldoen aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de toekomst

Contactinformatie

Monumentenwacht Zuid-Holland
Leo Bredie, senior adviseur Monumentenwacht
duurzaamheid@erfgoedhuis-zh.nl
015 2154350

www.erfgoedhuis-zh.nl

Project Erfgoedhuis Zuid Holland
Duurzaamheidsadvies

Duurzaamheidsadvies en verdere ontzorging

Het ontzorgen kan bestaan uit begeleiding richting de daadwerkelijke uitvoering om te gaan verduurzamen. De invulling van de begeleiding kan verschillen. Soms volstaat het meelezen van offertes en in andere gevallen kan een adviseur bijvoorbeeld aansluiten bij een bouwvergadering, inzicht geven in financieringsmogelijkheden, ondersteuning geven bij het vergunningstraject of het wegnemen van vragen of eventuele drempels. 

Terug naar het overzicht

Ga terug naar de algemene informatie over het Ontzorgingsprogramma Verduurzaming Monumenten. Hier kunt u bekijken welke andere DuMo-adviseurs er meedoen en wat het programma precies inhoudt.

Terug naar het overzicht

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) speelt vooral een rol bij rijksmonumenten. Ze wijzen namens de minister van OCW rijksmonumenten aan, verlenen subsidie voor restauratie en onderhoud, houden het rijksmonumentenregister bij en adviseren gemeenten bij ingrijpende wijzigingen van rijksmonumenten. Verduurzaming van monumentaal erfgoed is essentieel voor de instandhouding op langere termijn. Om die reden heeft de RCE het initiatief genomen voor het Ontzorgingsprogramma Verduurzaming Monumenten (2023-2025).

Naar boven