Monumentenwacht Noord-Brabant

Even voorstellen

Zorg voor monumenten. Dat is wat ons drijft. Zodat we ons onvervangbare Brabantse erfgoed kunnen doorgeven aan volgende generaties. Sinds 1975 adviseert Monumentenwacht Noord-Brabant eigenaren over de instandhouding van hun monumenten. Dit doen we door deze periodiek te inspecteren en te adviseren over (preventief) onderhoud voor de korte en langere termijn.

Ontzorgingsprogramma Verduurzaming Monumenten

In 2019 zijn we begonnen met het adviseren van monumenteigenaren over de verduurzamingsmogelijkheden van hun pand en we zien de vraag naar deze adviezen snel toenemen. Deelname aan het Ontzorgingsprogramma zorgt ervoor dat we, samen met onze partners, meer eigenaren kunnen ondersteunen bij hun zoektocht naar mogelijkheden tot energiebesparing en verduurzaming. Monumentenwacht Noord-Brabant verzorgt binnen het Ontzorgingsprogramma procesbegeleiding.

Werkgebied

Provincie Noord-Brabant

Toekomstbestendige monumenten worden goed onderhouden én dragen bij aan de energietransitie

Contactinformatie

Stichting Monumentenwacht Noord-Brabant

info@mwnb.nl
0411 643366

www.mwnb.nl

Monumentenwacht Noord-Brabant
Team Monumentenwacht Noord-Brabant

Duurzaamheidsadvies en verdere ontzorging

Het ontzorgen kan bestaan uit begeleiding richting de daadwerkelijke uitvoering om te gaan verduurzamen. De invulling van de begeleiding kan verschillen. Soms volstaat het meelezen van offertes en in andere gevallen kan een adviseur bijvoorbeeld aansluiten bij een bouwvergadering, inzicht geven in financieringsmogelijkheden, ondersteuning geven bij het vergunningstraject of het wegnemen van vragen of eventuele drempels. 

Terug naar het overzicht

Ga terug naar de algemene informatie over het Ontzorgingsprogramma Verduurzaming Monumenten. Hier kunt u bekijken welke andere DuMo-adviseurs er meedoen en wat het programma precies inhoudt.

Terug naar het overzicht

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) speelt vooral een rol bij rijksmonumenten. Ze wijzen namens de minister van OCW rijksmonumenten aan, verlenen subsidie voor restauratie en onderhoud, houden het rijksmonumentenregister bij en adviseren gemeenten bij ingrijpende wijzigingen van rijksmonumenten. Verduurzaming van monumentaal erfgoed is essentieel voor de instandhouding op langere termijn. Om die reden heeft de RCE het initiatief genomen voor het Ontzorgingsprogramma Verduurzaming Monumenten (2023-2025).

Naar boven