MOOI Noord-Holland

Even voorstellen

MOOI Noord-Holland is de onafhankelijke en niet-commerciële adviesorganisatie op het gebied van landschap, stedenbouw, architectuur en erfgoed in Noord-Holland. We bieden onze deskundigheid en inzet al ruim 100 jaar aan met als doel het bevorderen van de aandacht voor omgevingskwaliteit in Noord-Holland. De laatste jaren adviseren we niet langer alleen gemeenten, maar ook bewoners, eigenaren, ondernemers en belanghebbenden. Onze adviseurs slaan een brug tussen ogenschijnlijk tegengestelde belangen van particulier en de publieke sector. Duurzaamheid is een cruciaal thema voor de toekomst van alle bijzondere historische gebouwen. Door eigenaren van gemeentelijke, provinciale en rijksmonumenten te helpen bij het zorgvuldig verduurzamen van hun pand, verbeteren we met ons allen de omgevingskwaliteit van ons land. 

Werkgebied

Provincie Noord-Holland

Contactinformatie

MOOI Noord-Holland
072 5204459
info@mooinoord-holland.nl

Meer weten over MOOI Noord-Holland? Zie www.mooinoord-holland.nl

Sebas Baggelaar
Sebas Baggelaar, projectadviseur Duurzaam bouwen

Monumenteneigenaren die willen verduurzamen door energie te besparen en/of duurzame energie op te wekken kunnen bij de DuMo-consulent van MOOI Noord-Holland terecht voor advies en ondersteuning bij de aanvraag omgevingsvergunning.

Romy Schuit
Romy Schuit, projectadviseur Duurzaam erfgoed

Duurzaamheidsadvies en verdere ontzorging

Het ontzorgen kan bestaan uit begeleiding richting de daadwerkelijke uitvoering om te gaan verduurzamen. De invulling van de begeleiding kan verschillen. Soms volstaat het meelezen van offertes en in andere gevallen kan een adviseur bijvoorbeeld aansluiten bij een bouwvergadering, inzicht geven in financieringsmogelijkheden, ondersteuning geven bij het vergunningstraject of het wegnemen van vragen of eventuele drempels. 

Terug naar het overzicht

Ga terug naar de algemene informatie over het Ontzorgingsprogramma Verduurzaming Monumenten. Hier kunt u bekijken welke andere DuMo-adviseurs er meedoen en wat het programma precies inhoudt.

Terug naar het overzicht

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) speelt vooral een rol bij rijksmonumenten. Ze wijzen namens de minister van OCW rijksmonumenten aan, verlenen subsidie voor restauratie en onderhoud, houden het rijksmonumentenregister bij en adviseren gemeenten bij ingrijpende wijzigingen van rijksmonumenten. Verduurzaming van monumentaal erfgoed is essentieel voor de instandhouding op langere termijn. Om die reden heeft de RCE het initiatief genomen voor het Ontzorgingsprogramma Verduurzaming Monumenten (2023-2025).

Naar boven