Monumentenwacht Limburg

Even voorstellen

Iedere eigenaar of beheerder van een monument weet dat het onderhoud anders is dan bij een gewoon gebouw. Vaak zijn daarvoor vakkennis en specifieke vaardigheden nodig. Ook bepaalt regelmatig onderhoud de onderhoudsstaat van een pand. Monumentenwacht Limburg helpt eigenaren en beheerders hierbij. We voeren bouwkundige inspecties uit en geven onafhankelijk onderhoudsadvies. We begeleiden bij restauraties en renovaties. Ook geven wij advies over vergunningen, subsidies en verduurzaming.

Werkgebied

Provincie Limburg

Contactinformatie

Monumentenwacht Limburg
043 303243
info@monumentenwachtlimburg.nl

www.monumentenwachtlimburg.nl

Kerk Monumentenwacht Limburg

Duurzaamheidsadvies en verdere ontzorging

Het ontzorgen kan bestaan uit begeleiding richting de daadwerkelijke uitvoering om te gaan verduurzamen. De invulling van de begeleiding kan verschillen. Soms volstaat het meelezen van offertes en in andere gevallen kan een adviseur bijvoorbeeld aansluiten bij een bouwvergadering, inzicht geven in financieringsmogelijkheden, ondersteuning geven bij het vergunningstraject of het wegnemen van vragen of eventuele drempels. 

Terug naar het overzicht

Ga terug naar de algemene informatie over het Ontzorgingsprogramma Verduurzaming Monumenten. Hier kunt u bekijken welke andere DuMo-adviseurs er meedoen en wat het programma precies inhoudt.

Terug naar het overzicht

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) speelt vooral een rol bij rijksmonumenten. Ze wijzen namens de minister van OCW rijksmonumenten aan, verlenen subsidie voor restauratie en onderhoud, houden het rijksmonumentenregister bij en adviseren gemeenten bij ingrijpende wijzigingen van rijksmonumenten. Verduurzaming van monumentaal erfgoed is essentieel voor de instandhouding op langere termijn. Om die reden heeft de RCE het initiatief genomen voor het Ontzorgingsprogramma Verduurzaming Monumenten (2023-2025).

Naar boven