Monumentenwacht Utrecht

Even voorstellen

Stichting Monumentenwacht Utrecht is in 1974 opgericht. De aanleiding voor de oprichting was het toenemende besef dat de aandacht van monumentenbehoud niet op restaureren maar op onderhouden moet liggen. Door met regelmaat een inspectie uit te voeren en vervolgens de bevindingen te verwerken in een rapportage krijgt de eigenaar een duidelijk beeld over de staat van het pand. Wij adviseren over sober en doelmatig onderhoud, dat goed is voor uw monument én voor uw portemonnee. Zo zorgen wij voor duurzame instandhouding van onze monumentale panden in de provincie. 

Ontzorgingsprogramma Verduurzaming Monumenten

Duurzaamheid is een steeds belangrijker thema bij het onderhoud van monumenten. In monumentale panden levert verduurzaming namelijk veel op. Het is wel belangrijk om daarbij te letten op de richtlijnen voor monumentale panden. Duurzaamheid en monumenten, het is vaak een lastige combinatie. Authentieke ramen, oude schouwen, tochtige ruimtes, niet-geïsoleerde muren… waar begint u met verduurzamen?

Werkgebied

Provincie Utrecht

Door onderhoud en herstel bespaart u energie en gaat de historische waarde van uw pand omhoog

Contactinformatie

Monumentenwacht Utrecht
085 4854150
info@monumentenwacht-utrecht.nl

www.monumentenwacht-utrecht.nl

Monumentenwacht Utrecht

Duurzaamheidsadvies en verdere ontzorging

Het ontzorgen kan bestaan uit begeleiding richting de daadwerkelijke uitvoering om te gaan verduurzamen. De invulling van de begeleiding kan verschillen. Soms volstaat het meelezen van offertes en in andere gevallen kan een adviseur bijvoorbeeld aansluiten bij een bouwvergadering, inzicht geven in financieringsmogelijkheden, ondersteuning geven bij het vergunningstraject of het wegnemen van vragen of eventuele drempels. 

Terug naar het overzicht

Ga terug naar de algemene informatie over het Ontzorgingsprogramma Verduurzaming Monumenten. Hier kunt u bekijken welke andere DuMo-adviseurs er meedoen en wat het programma precies inhoudt.

Terug naar het overzicht

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) speelt vooral een rol bij rijksmonumenten. Ze wijzen namens de minister van OCW rijksmonumenten aan, verlenen subsidie voor restauratie en onderhoud, houden het rijksmonumentenregister bij en adviseren gemeenten bij ingrijpende wijzigingen van rijksmonumenten. Verduurzaming van monumentaal erfgoed is essentieel voor de instandhouding op langere termijn. Om die reden heeft de RCE het initiatief genomen voor het Ontzorgingsprogramma Verduurzaming Monumenten (2023-2025).

Naar boven