Erfgoed Zeeland

Even voorstellen

De Monumentenwacht van Erfgoed Zeeland helpt eigenaren en beheerders met het in stand houden van monumenten en cultuurhistorische bouwwerken.

We voeren bouwkundige inspecties uit en geven onafhankelijk onderhoudsadvies. We kunnen je ook begeleiden bij restauraties en renovaties én we geven advies en tips op het gebied van vergunningen en subsidies.

Ontzorgingsprogramma Verduurzaming Monumenten

Als eigenaar of beheerder van een woonhuismonument of woning van cultuurhistorische waarde weet je dat het onderhouden en verduurzamen hiervan ingewikkelder en omvangrijker is dan bij een gewone woning. 

Dit maakt het lastig om zelfstandig je route naar een duurzame monumentenwoning uit te stippelen. Onze monumentenwachters geven je daarom graag onafhankelijk duurzaam advies op maat!

Werkgebied

Provincie Zeeland

Monument verduurzamen? Er is meer mogelijk dan je denkt!

Contactinformatie

Wim Jakobsen, teamleider Monumentenwacht
0118 670610
info@erfgoedzeeland.nl

www.duurzamemonumenten.nl

Team Erfgoed Zeeland
Team Erfgoed Zeeland

Duurzaamheidsadvies en verdere ontzorging

Het ontzorgen kan bestaan uit begeleiding richting de daadwerkelijke uitvoering om te gaan verduurzamen. De invulling van de begeleiding kan verschillen. Soms volstaat het meelezen van offertes en in andere gevallen kan een adviseur bijvoorbeeld aansluiten bij een bouwvergadering, inzicht geven in financieringsmogelijkheden, ondersteuning geven bij het vergunningstraject of het wegnemen van vragen of eventuele drempels. 

Terug naar het overzicht

Ga terug naar de algemene informatie over het Ontzorgingsprogramma Verduurzaming Monumenten. Hier kunt u bekijken welke andere DuMo-adviseurs er meedoen en wat het programma precies inhoudt.

Terug naar het overzicht

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) speelt vooral een rol bij rijksmonumenten. Ze wijzen namens de minister van OCW rijksmonumenten aan, verlenen subsidie voor restauratie en onderhoud, houden het rijksmonumentenregister bij en adviseren gemeenten bij ingrijpende wijzigingen van rijksmonumenten. Verduurzaming van monumentaal erfgoed is essentieel voor de instandhouding op langere termijn. Om die reden heeft de RCE het initiatief genomen voor het Ontzorgingsprogramma Verduurzaming Monumenten (2023-2025).

Naar boven