Monumentenwacht Gelderland

Even voorstellen

Monumentenwacht Gelderland is een onafhankelijke organisatie die 

  • ruim 4000 Gelderse monumenten bouwkundig inspecteert en onderhoudswerkzaamheden uitvoert;
  • advies geeft over onderhoud en herstel in combinatie met recente inzichten op het gebied van duurzaamheid en energiebesparing;
  • samenwerkt aan een duurzame toekomst voor het Gelders erfgoed.

Ontzorgingsprogramma Verduurzaming Monumenten

De Monumentenwacht Gelderland helpt bij de verduurzaming van het woonhuismonument. Eigenaren van een woonhuismonument kunnen advies krijgen over de verduurzaming van hun pand met oog voor monumentale waarden.

Werkgebied

Provincie Gelderland

Verduurzamen draagt bij aan het springlevend houden van het monument!

Contactinformatie

Monumentenwacht Gelderland

info@mwg.nl
026 3391707

www.monumentenwacht-gld.nl

Monumentenwacht Gelderland in actie
Monumentenwacht Gelderland

Duurzaamheidsadvies en verdere ontzorging

Het ontzorgen kan bestaan uit begeleiding richting de daadwerkelijke uitvoering om te gaan verduurzamen. De invulling van de begeleiding kan verschillen. Soms volstaat het meelezen van offertes en in andere gevallen kan een adviseur bijvoorbeeld aansluiten bij een bouwvergadering, inzicht geven in financieringsmogelijkheden, ondersteuning geven bij het vergunningstraject of het wegnemen van vragen of eventuele drempels. 

Terug naar het overzicht

Ga terug naar de algemene informatie over het Ontzorgingsprogramma Verduurzaming Monumenten. Hier kunt u bekijken welke andere DuMo-adviseurs er meedoen en wat het programma precies inhoudt.

Terug naar het overzicht

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) speelt vooral een rol bij rijksmonumenten. Ze wijzen namens de minister van OCW rijksmonumenten aan, verlenen subsidie voor restauratie en onderhoud, houden het rijksmonumentenregister bij en adviseren gemeenten bij ingrijpende wijzigingen van rijksmonumenten. Verduurzaming van monumentaal erfgoed is essentieel voor de instandhouding op langere termijn. Om die reden heeft de RCE het initiatief genomen voor het Ontzorgingsprogramma Verduurzaming Monumenten (2023-2025).

Naar boven