Monumentenwacht Groningen

Even voorstellen

Sinds 1973 stelt stichting Monumentenwacht Groningen zich ten doel om het verval van cultuurhistorische bouwwerken te voorkomen. Onder het motto “voorkomen is beter dan genezen” adviseren wij eigenaren over de bouwkundige staat van onderhoud en verduurzaming. Op basis van onze periodieke opnames kunt u als eigenaar tijdig uw onderhoud plannen.

Ontzorgingsprogramma Verduurzaming Monumenten

Niets is zo duurzaam als een monument. Door uw energieverbruik te verduurzamen kunt u het gebruikscomfort verbeteren en besparen op energiekosten.  
Ons niveau 1 duurzaamheidsadvies geeft inzicht in wat er is en wat er kan. In combinatie met een technisch advies maakt u ook het natuurlijkmoment voor maatregelen inzichtelijk. Ook na uitvoering kunnen we een vinger aan de pols houden.

Werkgebied

Provincie Groningen

Doelmatig onderhoud is duurzaam en verduurzaming vraagt om doelmatig onderhoud

Contactinformatie

Monumentenwacht Groningen
Sjoerd van Soelen
info@monumentenwachtgroningen.nl
050 5891585

www.monumentenwachtgroningen.nl

Monumentenwacht Groningen
Sjoerd van Soelen
Janna Bathoorn

Duurzaamheidsadvies en verdere ontzorging

Het ontzorgen kan bestaan uit begeleiding richting de daadwerkelijke uitvoering om te gaan verduurzamen. De invulling van de begeleiding kan verschillen. Soms volstaat het meelezen van offertes en in andere gevallen kan een adviseur bijvoorbeeld aansluiten bij een bouwvergadering, inzicht geven in financieringsmogelijkheden, ondersteuning geven bij het vergunningstraject of het wegnemen van vragen of eventuele drempels. 

Terug naar het overzicht

Ga terug naar de algemene informatie over het Ontzorgingsprogramma Verduurzaming Monumenten. Hier kunt u bekijken welke andere DuMo-adviseurs er meedoen en wat het programma precies inhoudt.

Terug naar het overzicht

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) speelt vooral een rol bij rijksmonumenten. Ze wijzen namens de minister van OCW rijksmonumenten aan, verlenen subsidie voor restauratie en onderhoud, houden het rijksmonumentenregister bij en adviseren gemeenten bij ingrijpende wijzigingen van rijksmonumenten. Verduurzaming van monumentaal erfgoed is essentieel voor de instandhouding op langere termijn. Om die reden heeft de RCE het initiatief genomen voor het Ontzorgingsprogramma Verduurzaming Monumenten (2023-2025).

Naar boven